SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam. có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KIỂM TOÁN

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Kiểm toán độc lập số: 67/2011/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2011;

2. Thông tư số: 202/2012/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán;

3. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Ngày nay, kiểm toán dần trở thành một dịch vụ phổ biến được nhiều doanh nghiệp cung cấp. Người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán mới được hành nghề kiểm toán. Tuy nhiên trong một vài trường hợp có vấn đề xảy ra với Giấy chứng nhận, liệu Quý khách hàng đã biết mình cần làm gì để được cấp lại Giấy chứng nhận này hay không? Và thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán sẽ được thực hiện như thế nào?

Công ty Luật TNHH TLK rất hân hạnh giải đáp cho Quý Khách hàng mọi thắc mắc nêu trên. Không chỉ vậy, chúng tôi sẽ cung cấp thêm một số thông tin quan trọng về thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán cho Quý Khách hàng qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-dang-ky-cap-lai-giay-chung-nhan-dang-ky-hanh-nghe-kiem-toan

Ảnh 1. Thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề kiểm toán_Hotline: 097 211 8764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KIỂM TOÁN

1. Các bước thực hiện thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Bước 1: Người đăng ký hành nghề kiểm toán chuẩn bị và nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền;

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ;

Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hoặc chưa rõ ràng, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp giải trình và bổ sung hồ sơ;

Bước 4: Tiếp nhận kết quả.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

A. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán bao gồm một số tài liệu như sau:

(1) Đối với trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hết thời hạn

Hồ sơ trong trường hợp này bao gồm một số tài liệu sau:

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán;

2. 02 ảnh màu 3x4cm được chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán;

3. Các tài liệu dưới đây nếu có thay đổi so với lần đăng ký hành nghề gần nhất:

- Bản sao hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kiểm toán;

- Bản thông tin cá nhân;

- Bản sao Quyết định thôi việc hoặc Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tại nơi làm việc trước doanh nghiệp kiểm toán;

- Bản sao Giấy phép lao động tại Việt Nam của kiểm toán viên là người nước ngoài trừ trường hợp pháp luật lao động Việt Nam quy định không cần phải có giấy phép lao động;

4. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

5. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

6. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

(2) Đối với trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán bị mất, hỏng

Hồ sơ trong trường hợp này bao gồm một số tài liệu sau:

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán theo mẫu;

2. 02 ảnh màu 3x4cm được chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán;

3. Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán cũ đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán bị hỏng.

4. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

5. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

6. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính; hoặc,

- Nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính tới Bộ Tài chính.

D. Kết quả thực hiện

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người nộp hồ sơ sẽ nhận được:

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán; hoặc,

- Văn bản từ chối cấp giấy phép của Bộ Tài chính kèm lý do từ chối.

3. Nội dung Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán bao gồm một số nội dung sau:

1. Ảnh 3x4 đóng dấu giáp lai ở góc trái phía trên đơn;

2. Tên Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán;

3. Thông tin người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận;

4. Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán đã được cấp;

5. Lý do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán;

6. Quá trình làm việc, chức danh, thời gian làm việc, tên đơn vị làm việc hiện tại của người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận;

7. Tên nơi hành nghề kiểm toán mà người nộp hồ sơ yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận;

8. Cam kết của người đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận;

9. Người đại diện ký xác nhận, người làm đơn ký tên.

=> Xem thêm: Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KIỂM TOÁN

1. Một số khái niệm liên quan đến kiểm toán

Luật Kiểm toán độc lập 2011 quy định:

Kiểm toán độc lập là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến độc lập của mình về báo cáo tài chính và công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán.

Hành nghề kiểm toán là hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

Kiểm toán viên là người được cấp chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của pháp luật hoặc người có chứng chỉ của nước ngoài được Bộ Tài chính công nhận và đạt kỳ thi sát hạch về pháp luật Việt Nam.

Kiểm toán viên được hành nghề kiểm toán là kiểm toán viên được Bộ Tài chính chấp thuận bằng cách cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

Lưu ý: Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán chỉ có giá trị khi người được cấp có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian cho một doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

2. Các trường hợp được đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Kiểm toán viên hành nghề được đề nghị Bộ Tài chính cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán trong các trường hợp sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hết thời hạn;

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán bị mất;

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán bị hỏng.

Lưu ý:

- Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hết thời hạn, nếu kiểm toán viên hành nghề muốn tiếp tục hành nghề kiểm toán thì nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán. Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị cấp lại chậm nhất là 60 ngày trước ngày hết hạn của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

- Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán cấp lại đối với trường hợp bị hết thời hạn tối đa là 5 năm (60 tháng) nhưng không quá ngày 31/12 của năm thứ năm kể từ năm bắt đầu có hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán; đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị hỏng là thời hạn của Giấy chứng nhận đã bị mất, bị hỏng.

3. Điều kiện để được đăng ký hành nghề kiểm toán

Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký hành nghề kiểm toán:

1. Là kiểm toán viên, tức đã có chứng chỉ hành nghề kiểm toán theo quy định pháp luật;

2. Có thời gian thực tế làm kiểm toán từ đủ 36 tháng trở lên;

3. Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức.

Kiểm toán viên có đầy đủ các điều kiện trên được phép đăng ký hành nghề kiểm toán và được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán. Kiểm toán viên được cấp Giấy chứng nhận nói trên sẽ được trở thành kiểm toán viên hành nghề.

4. Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán bao gồm những nội dung gì?

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán được ban hành theo mẫu bao gồm một số nội dung cơ bản sau đây:

(1) Họ và tên, năm sinh, quê quán hoặc quốc tịch, ảnh của người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán;

(2) Số và ngày cấp chứng chỉ kiểm toán viên;

(3) Tên doanh nghiệp kiểm toán nơi kiểm toán viên đăng ký hành nghề;

(4) Số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán;

(5) Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

thu-tuc-dang-ky-cap-lai-giay-chung-nhan-dang-ky-hanh-nghe-kiem-toan

Ảnh 2. Thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề kiểm toán_Hotline: 097 211 8764

=> Xem thêm: Điều kiện đối với tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham gia kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu.

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Điều kiện chấp thuận cho đơn vị được tổ chức cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KIỂM TOÁN

Câu hỏi 1: Đối tượng nào không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán?

Trả lời:

Những đối tượng sau đây không được đăng ký hành nghề kiểm toán:

1. Cán bộ, công chức, viên chức;

2. Người đang bị cấm hành nghề kiểm toán theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đã bị kết án một trong các tội về kinh tế, chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở chữa bệnh, đưa vào cơ sở giáo dục;

3. Người có tiền án về tội kinh tế từ nghiêm trọng trở lên;

4. Người có hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán và quản lý kinh tế bị xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn một năm, kể từ ngày có quyết định xử phạt;

5. Người bị đình chỉ hành nghề kiểm toán.

Câu hỏi 2: Hành vi nào liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán mà doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên không được phép thực hiện?

Trả lời:

Các hành vi liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán bị nghiêm cấm tại Luật Kiểm toán độc lập bao gồm:

- Các thành viên tham gia cuộc kiểm toán, doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không được thuê, mượn Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán để thực hiện hoạt động nghề nghiệp;

- Kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề không được giả mạo, cho thuê, cho mượn hoặc cho sử dụng tên và chứng chỉ kiểm toán viên, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán để thực hiện hoạt động kiểm toán;

- Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán. 

Câu hỏi 3: Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán có hết hiệu lực hay không còn giá trị sử dụng không?

Trả lời:

Câu trả lời là

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán sẽ hết hiệu lực hoặc không còn giá trị trong một số trường hợp sau đây:

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hết thời hạn;

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán bị thu hồi;

- Trong thời gian kiểm toán viên bị đình chỉ hành nghề kiểm toán;

- Kiểm toán viên hành nghề không còn làm việc và chấm dứt hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kiểm toán ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán;

- Hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kiểm toán hết thời hạn hoặc bị chấm dứt hoặc có các thay đổi dẫn đến không còn bảo đảm là hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này;

- Giấy phép lao động tại Việt Nam của kiểm toán viên hành nghề là người nước ngoài hết hiệu lực hoặc không còn giá trị;

-Kiểm toán viên hành nghề không tiếp tục hành nghề kiểm toán;

- Doanh nghiệp kiểm toán bị chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu;

- Kiểm toán viên hành nghề bị phạt tù giam theo tuyên bố của Toà án;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Kiểm toán viên hành nghề sẽ bị xóa tên khỏi danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp kiểm toán trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hết hiệu lực hoặc không còn giá trị. Chính vì lẽ đó luật có quy định trong thời hạn 60 ngày trước khi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hết thời hạn, kiểm toán viên nếu muốn tiếp tục hành nghề thì phải nộp hồ sơ đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận.

=> Xem thêm: Thủ tục xin chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số Hotline: 097 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục - Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

15 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                             Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                        Website: tlklawfirm.vn

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI THEO HỢP ĐỒNG HỢP NHẤT, SÁP NHẬP

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI THEO HỢP ĐỒNG HỢP NHẤT, SÁP NHẬP

Thị trường chứng khoán ngày càng sôi động, thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Để đảm bảo hoạt động của thị trường chứng khoán thì pháp luật Việt Nam đã có những quy định chặt chẽ điều chỉnh hành vi của các chủ thể khi...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo