SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là cá nhân một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc Hội ban hành vào ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14 được Quốc hội ban hành vào ngày 17 tháng 6 năm 2020;

3. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ thông qua vào ngày 04 tháng 01 năm 2021 quy định về đăng ký doanh nghiệp;

4. Quyết định số: 27/2018/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ thông qua vào ngày 06 tháng 7 năm 2018 ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

5. Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành vào ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

6. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Video tư vấn pháp lý: Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là cá nhân_Hotline: +(84) 97 211 8764

=> Xem thêm tại Youtube: Thủ tục thành lập Công ty TNHH một thành viên

Hiện nay trong quá trình phát triển không ngừng nghỉ của nền kinh tế quốc tế, các loại hình Công ty lần lượt ra đời khiến nhu cầu tìm hiểu về Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên ngày một dâng cao. Để có góc nhìn chi tiết và mở rộng đối với vấn đề này, Công ty Luật TNHH TLK sẽ là lựa chọn đúng đắn khi tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là cá nhân cho Quý khách hàng.

Công ty TNHH một thành viên là loại hình doanh nghiệp đang được đông đảo các nhà đầu tư quan tâm và có mong muốn thành lập do sự tiện lợi, nhanh chóng cũng như những lợi ích nhất định mà loại hình Doanh nghiệp này mang lại bất kể là cá nhân hay tổ chức. Vậy trong trường hợp chủ sở hữu là cá nhân mong muốn đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên thì cần phải làm những gì và thực hiện thủ tục nào? Để làm rõ Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là cá nhân được thực hiện như thế nào và hồ sơ bao gồm những gì, bài viết dưới đây Công ty Luật TLK chúng tôi sẽ đưa ra cho bạn câu trả lời:

thu-tuc-dang-ky-thanh-lap-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-la-ca-nhan

Ảnh 1. Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là cá nhân_Hotline: +(84) 97 211 8764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN

1. Các bước thực hiện Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là cá nhân 

Bước 1: Tư vấn khách hàng về các điều kiện đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên là cá nhân;

Bước 2: Chuẩn bị các hồ sơ có liên quan;

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên là cá nhân;

Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Việt Nam;

Bước 5: Tiếp nhận và bàn giao lại kết quả cuối cùng cho khách hàng.

Lưu ý: Chủ sở hữu muốn đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là cá nhân cần chú ý tới các điều kiện thành lập và khả năng đáp ứng cũng như những ưu điểm và hạn chế mà loại hình doanh nghiệp này có thể mang lại.  

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là cá nhân như sau:

A. Thành phần hồ sơ:

Để cá nhân có thể thành lập công ty TNHH một thành viên là cá nhân, thành phần hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký thành lập sẽ bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ Công ty;

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân là chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;

- Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp;

- Giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

B. Cơ quan giải quyết: 

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

C. Cách thức thực hiện

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên là cá nhân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng một trong các cách sau:

- Nộp trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính;

- Nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử tại trang web Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

D. Kết quả thực hiện:

Sau khi quá trình đăng ký được thông qua, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

3. Nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên là cá nhân

- Tên công ty;

- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty; số điện thoại; số fax, thư điện tử (nếu có);

- Ngành, nghề kinh doanh;

- Vốn điều lệ;

- Thông tin đăng ký thuế;

- Số lượng lao động dự kiến;

- Thông tin về chủ sở hữu (họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý cá nhân)

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý.

thu-tuc-dang-ky-thanh-lap-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-la-ca-nhan

Ảnh 2. Thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên là cá nhân_Hotline: +(84) 97 211 8764

Lưu ý: Tránh nhầm lẫn vị trí chủ sở hữu và người đại diện công ty TNHH 1 thành viên. Theo đó, người đại diện công ty được hiểu là người thực hiện quyền và nghĩa vụ làm phát sinh các giao dịch của công ty, cũng như chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật, được cụ thể hóa bởi điều lệ chức danh. Nếu chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là hai người khác nhau thì tại trang cuối cùng của Điều lệ công ty phải có chữ ký của cả hai người.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN 

1. Khái niệm Công ty TNHH một thành viên?

Khái niệm Công ty TNHH một thành viên được quy định cụ thể trong Khoản 1 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.”

2. Yêu cầu đối với chủ sở hữu đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên là cá nhân?

Cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại việt Nam khi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc những trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

3. Ưu điểm, hạn chế của việc đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên là cá nhân?

3.1. Ưu điểm của việc đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên là cá nhân?

- Điều đặc biệt và cũng là ưu điểm lớn nhất của loại hình doanh nghiệp này là chủ sở hữu công ty là cá nhân sẽ có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến các vấn đề hoạt động của công ty mà không phải hỏi ý kiến hay thông qua các thủ tục phức tạp (trình báo, đưa ra kiến nghị, họp Hội đồng, …) như ở các loại hình doanh nghiệp khác;

- Cá nhân là chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp, do đó chủ sở hữu hạn chế được các rủi ro về tài sản cá nhân hay trách nhiệm vô hạn;

- Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH một thành viên được xếp vào loại tinh gọn, đơn giản mà linh động so với các loại hình doanh nghiệp khác. Với thủ tục thành lập đơn giản, các cá nhân thỏa mãn điều kiện thành lập Công ty TNHH một thành viên có thể thực hiện thủ tục đăng ký thành lập mà không cần lo lắng về đối tượng hợp tác cũng như phân chia quyền lợi người góp vốn;

- Việc chuyển nhượng vốn được thực hiện chặt chẽ và dễ kiểm soát.

3.2. Nhược điểm của việc đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên là cá nhân?

- Hạn chế trước hết cá nhân thành lập Công ty TNHH một thành viên phải đối mặt đó là vấn đề triển khai huy động vốn do loại hình doanh nghiệp này không được phép phát hành cổ phiếu. Thêm nữa, do Công ty TNHH một thành viên chỉ do một cá nhân làm chủ sở hữu nên nếu muốn huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên là cá nhân không được rút vốn trực tiếp, thay vào đó là thực hiện công đoạn chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn cho tổ chức hoặc cá nhân khác;

- Tiền lương thanh toán cho Chủ sở hữu không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

4. Điều kiện thành lập Công ty TNHH một thành viên là cá nhân? 

Dưới đây là một số Điều kiện cơ bản mà cá nhân khi muốn đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên cần đáp ứng, ngoài ra còn một số Điều kiện khác do pháp luật quy định tùy vào từng trường hợp cụ thể (nếu có):

4.1. Về vốn điều lệ

Vốn điều lệ khi đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên là cá nhân là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp, chủ sở hữu đăng ký vốn điều lệ để thành lập Công ty TNHH một thành viên là cá nhân phải góp đủ số vốn đã đăng ký trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định hoặc vốn ký quỹ thì cần phải đáp ứng các điều kiện này.

4.2. Về ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Điều 6 Luật Đầu tư năm 2020

Ngành nghề kinh doanh và Mã ngành nghề kinh doanh được lấy theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

4.3. Về thông tin người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp là cá nhân, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp.

Trường hợp chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên là cá nhân không đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty thì khi thực hiện đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên là cá nhân cần lưu ý cung cấp thêm thông tin của người đại diện theo pháp luật cũng như ghi rõ chức danh của người người này (họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý).

4.4. Về tên công ty

Tên của Công ty TNHH một thành viên dự kiến thành lập phải thỏa mãn các Điều kiện đặt ra ở Điều 37 đến Điều 41 Luật doanh nghiệp 2020

Lưu ý: Trước khi đăng ký kinh doanh, nhà đầu tư cũng như chủ sở hữu đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên là cá nhân nên lựa chọn một số tên doanh nghiệp dự bị sau đó tham gia thảo khảo tên các doanh nghiệp đang hoạt động tại Cơ sở dữ liệu Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

thu-tuc-dang-ky-thanh-lap-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-la-ca-nhan

Ảnh 3. Thủ tục xin đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên là cá nhân_Hotline: +(84) 97 211 8764

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là cá nhân

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,...

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN

1. Pháp luật có quy định về vốn điều lệ đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên là cá nhân là bao nhiêu không? 

Pháp luật không đưa ra quy định cụ thể về vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên là bao nhiêu. Số vốn này sẽ phụ thuộc vào ngành nghề công ty kinh doanh. Mức vốn điều lệ của công ty cũng sẽ ảnh hưởng đến lệ phí môn bài phải nộp.

2. Bản sao giấy tờ hợp lệ của cá nhân đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên gồm những gì?

Cá nhân đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên tại Việt Nam được chia thành hai đối tượng, đó là cá nhân là công dân Việt Nam và cá nhân là người nước ngoài. Theo đó, tùy từng chủ thể, bản sao giấy tờ pháp lý hợp lệ của cá nhân sẽ gồm các thành phần khác nhau như:

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

=> Xem thêm: Thủ tục thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty TNHH một thành viên 

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số Hotline: +(84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                        Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                  Website: tlklawfirm.vn         

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo