SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là tổ chức một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÀ TỔ CHỨC

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc Hội ban hành vào ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14 được Quốc hội ban hành vào ngày 17 tháng 6 năm 2020;

3. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ thông qua vào ngày 04 tháng 01 năm 2021 quy định về đăng ký doanh nghiệp;

4. Quyết định số: 27/2018/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ thông qua vào ngày 06 tháng 7 năm 2018 ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

5. Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành vào ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

6. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Video tư vấn pháp lý: Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là tổ chức_Hotline: +(84) 97 211 8764

=> Xem thêm tại Youtube: Thủ tục thành lập Công ty TNHH một thành viên

Xã hội phát triển hiện tại đã kéo theo sự ra đời và phát triển của hàng loạt tổ chức lớn nhỏ khác nhau. Đa dạng trong mọi ngành nghề lĩnh vực. Không thiếu các tổ chức đang hoạt động có mong muốn đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu. Các loại hình doanh nghiệp theo đó nhận được sự quan tâm nhiều hơn, kể đến là loại hình Công ty TNHH một thành viên. Để có góc nhìn chi tiết và mở rộng đối với vấn đề này, Công ty Luật TNHH TLK sẽ là lựa chọn đúng đắn khi tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là tổ chức cho Quý khách hàng.

Bên cạnh sự nhanh chóng và tiện lợi trong khâu thành lập cũng như sở hữu các ưu thế đặc thù khác biệt so với các loại hình doanh nghiệp khác, thành lập Công ty TNHH một thành viên là tổ chức nhận được sự đánh giá cao của các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài. Vậy trong trường hợp chủ sở hữu là tổ chức mong muốn đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên thì cần phải làm những gì và thực hiện thủ tục nào? Để làm rõ Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là tổ chức được thực hiện như thế nào và hồ sơ bao gồm những gì, bài viết dưới đây Công ty Luật TNHH TLK chúng tôi sẽ đưa ra cho bạn câu trả lời:

thu-tuc-dang-ky-thanh-lap-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-la-to-chuc

Ảnh 1. Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là tổ chức_Hotline: +(84) 97 211 8764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÀ TỔ CHỨC

1. Các bước thực hiện Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là tổ chức 

Bước 1: Tư vấn khách hàng về các điều kiện đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên là tổ chức;

Bước 2: Chuẩn bị các hồ sơ có liên quan;

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên là tổ chức;

Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Việt Nam;

Bước 5: Tiếp nhận và bàn giao lại kết quả cuối cùng cho khách hàng.

Lưu ý: Chủ sở hữu muốn đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là tổ chức cần chú ý tới các điều kiện thành lập và khả năng đáp ứng cũng như những ưu điểm và hạn chế mà loại hình doanh nghiệp này có thể mang lại.  

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là tổ chức như sau:

A. Thành phần hồ sơ:

Để tổ chức có thể thành lập công ty TNHH một thành viên, thành phần hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký thành lập sẽ bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ Công ty;

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu Công ty là tổ chức (Trừ trường hợp chủ sở hữu Công ty là Nhà nước);

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;

Lưu ý: Đối với chủ sở hữu Công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức của phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

B. Cơ quan giải quyết: 

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

C. Cách thức thực hiện

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên là tổ chức đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng một trong các cách sau:

- Nộp trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính;

- Nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: www.dangkykinhdoanh.com.vn

D. Kết quả thực hiện:

Sau khi quá trình đăng ký được thông qua, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

3. Nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên là tổ chức

- Tên công ty;

- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty; số điện thoại; số fax, thư điện tử (nếu có);

- Ngành, nghề kinh doanh;

- Vốn điều lệ;

- Thông tin đăng ký thuế;

- Số lượng lao động dự kiến;

- Thông tin về chủ sở hữu.

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý.

thu-tuc-dang-ky-thanh-lap-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-la-to-chuc

Ảnh 2. Thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên là tổ chức_Hotline: +(84) 97 211 8764

Lưu ý: Tránh nhầm lẫn vị trí chủ sở hữu và người đại diện công ty TNHH 1 thành viên. Theo đó, người đại diện công ty được hiểu là người thực hiện quyền và nghĩa vụ làm phát sinh các giao dịch của công ty, cũng như chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật, được cụ thể hóa bởi điều lệ chức danh. Nếu chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là hai người khác nhau thì tại trang cuối cùng của Điều lệ công ty phải có chữ ký của cả hai người.

=> Xem thêm: Thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÀ TỔ CHỨC

1. Khái niệm Công ty TNHH một thành viên?

Khái niệm Công ty TNHH một thành viên được quy định cụ thể trong Khoản 1 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.”

2. Ưu điểm, nhược điểm của Công ty TNHH một thành viên là tổ chức làm chủ sở hữu

2.1. Ưu điểm

- Chủ sở hữu Công ty là tổ chức có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;

- Tổ chức có thể tách vốn, đầu tư thêm sang lĩnh vực ngành , nghề kinh doanh khác;

- Tổ chức là Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của Công ty trong phạm vi số vốn góp;

- Cơ cấu tổ chức tinh gọn, linh động. Thủ tục thành lập đơn giản hơn các loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty Cổ phần.

2.2. Nhược điểm

- Hạn chế trước hết chủ sở hữu thành lập Công ty TNHH một thành viên là tổ chức phải đối mặt đó là vấn đề triển khai huy động vốn do loại hình doanh nghiệp này không được phép phát hành cổ phiếu. Thêm nữa, do Công ty TNHH một thành viên chỉ do một tổ chức làm chủ sở hữu nên nếu muốn huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên là tổ chức không được rút vốn trực tiếp, thay vào đó là thực hiện công đoạn chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn cho tổ chức hoặc cá nhân khác. 

3. Yêu cầu đối với chủ sở hữu đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên là tổ chức?

Mọi tổ chức đều có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại việt Nam bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài nếu không thuộc những trường hợp sau đây căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

- Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Vậy nếu tổ chức không thuộc trường hợp bị pháp luật cấm như trên thì có quyền thành lập Công ty TNHH một thành viên là tổ chức sở hữu. 

4. Điều kiện đối với người đại diện theo ủy quyền của tổ chức khi thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu 

- Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Người đại diện theo ủy quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

+ Không thuộc đối tượng bị pháp luật cấm;

+ Thành viên là doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (trừ doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) không được cử người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện tại công ty khác;

+ Tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

5. Điều kiện thành lập Công ty TNHH một thành viên là tổ chức? 

Dưới đây là một số Điều kiện cơ bản mà tổ chức khi muốn đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên cần đáp ứng, ngoài ra còn một số Điều kiện khác do pháp luật quy định tùy vào từng trường hợp cụ thể (Nếu có):

5.1. Về vốn điều lệ

Vốn điều lệ khi đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên là tổ chức là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Theo đó phần vốn điều lệ này cần được cân nhắc phù hợp với quy mô kinh doanh thực tế của Công ty vì Công ty phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã khai này. Theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp, chủ sở hữu đăng ký vốn điều lệ để thành lập Công ty TNHH một thành viên là tổ chức phải góp đủ số vốn đã đăng ký trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Qua đó tổ chức là chủ sở hữu này sẽ phải chịu mọi trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài chính của Công ty dựa vào số vốn điều lệ đã đăng ký.

Tuy nhiên đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định về vốn pháp định khi chủ sở hữu đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên là tổ chức, theo đó vốn điều lệ sẽ không được phép nhỏ hơn vốn pháp định mà ít nhất phải góp bằng vốn pháp định hoặc lớn hơn. Vốn pháp định là vốn tối thiểu phải có để cá nhân có thể đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên, quy định cụ thể đối với một số ngành nghề kinh doanh nhất định. Tức là khi tổ chức đăng ký một ngành nghề mà nằm trong danh sách ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định như bảo hiểm, môi giới tái bảo hiểm, kinh doanh bất động sản … cần có đủ số vốn theo quy định từng ngành để có đủ điều kiện thực hiện đăng ký thành lập công ty và đi vào hoạt động.

5.2. Về ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp được kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

5.3. Về người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho Doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp. Người này đại diện cho Doanh nghiệp là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp và không nhất thiết phải là người góp vốn trong công ty.

Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. 

5.4. Về trụ sở chính của Công ty

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). 

Trụ sở chính có thể là nhà mặt đất, tòa nhà phức hợp, tòa nhà thương mại.

Lưu ý: Không được đăng ký trụ sở tại chung cư và nhà tập thể bởi các căn hộ này không có chức năng kinh doanh.

5.5. Về tên công ty

Tên doanh nghiệp bao gồm hai thành phần: “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH + Tên riêng”.

Tên của Công ty TNHH một thành viên dự kiến thành lập phải thỏa mãn các Điều kiện đặt ra ở Điều 37 đến Điều 41 Luật Doanh nghiệp 2020

Lưu ý: Trước khi đăng ký kinh doanh, nhà đầu tư cũng như chủ sở hữu đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên là tổ chức nên lựa chọn một số tên doanh nghiệp dự bị sau đó tham gia thảo khảo tên các doanh nghiệp đang hoạt động tại Cơ sở dữ liệu Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

thu-tuc-dang-ky-thanh-lap-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-la-to-chuc

Ảnh 3. Thủ tục xin đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên là tổ chức_Hotline 1900 - XXXX

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thành lập Công ty cổ phần

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu…….vv

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÀ TỔ CHỨC

1. Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình nào?

Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình:

- Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

- Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty trở thành người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên là tổ chức. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì quyền, nghĩa vụ và chức năng của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định ở đâu?

Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020, bao gồm 227 ngành nghề.

3. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên là tổ chức phải gồm những nội dung chủ yếu gì?

Khoản 4 Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cụ thể về nội dung cần phải đáp ứng trong văn bản ủy quyền của chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên là tổ chức cho cá nhân đại diện theo ủy quyền.

=> Xem thêm: Thủ tục thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty TNHH một thành viên 

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số Hotline: +(84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                         Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                   Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo