SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đăng ký thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên trở lên một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 quy định về đăng ký doanh nghiệp;

3. Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2021 quy định về việc hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.         

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Video tư vấn pháp lý: Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên _Hotline: +(84) 97 211 8764

=> Xem thêm tại Youtube: Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quý Khách hàng đang muốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên có đúng không? Quý Khách hàng đang cảm thấy có rất nhiều vướng mắc liên quan tới công ty TNHH hai thành viên trở lên từ quy trình thành lập đến các nghĩa vụ sau khi thành lập công ty? Và đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn?

Nếu đúng như vậy thì Quý khách hàng tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên tới Quý khách qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-dang-ky-thanh-lap-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-hai-thanh-vien-tro-len

Ảnh 1: Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên_Hotline: 097 2118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

1. Các bước thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

Bước 1: Tư vấn và hỗ trợ khách hàng đáp ứng đủ điều kiện thực hiện Thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

Bước 2: Chuẩn bị các tài liệu có liên quan;

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ đăng ký thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Bước 5: Tiếp nhận và bàn giao lại kết quả cuối cùng cho khách hàng.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

A. Thành phần hồ sơ:

1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu);

2) Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức);

3) Danh sách thành viên (theo mẫu);

4) Bản sao các giấy tờ sau đây:

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

- Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

5) Các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết:

Phòng Đăng ký kinh doanh, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

C. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

D. Kết quả thực hiện:

Sau khi hồ sơ đăng ký thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên được chấp thuận, Quý Khách hàng sẽ được Phòng Đăng ký kinh doanh cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

3. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

+) Tên công ty;

+) Địa chỉ trụ sở chính;

+) Vốn điều lệ;

+) Danh sách thành viên góp vốn;

+) Đại diện pháp luật của công ty.

Trường hợp thay đổi bất kỳ nội dung nào trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

1. Khái niệm công ty TNHH hai thành viên trở lên?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 2 đến 50 thành viên. Các thành viên chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Phần vốn góp của thành viên bị hạn chế chuyển nhượng, chỉ được chuyển nhượng khi có sự đồng ý của các thành viên còn lại.

2. Ưu điểm và nhược điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên?

- Ưu điểm:

+) Có sự tách bạch trong chế độ tài sản giữa công ty và thành viên vốn góp, vì vậy thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;

+) Số lượng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp như công ty cổ phần;

+) Chế độ chuyển nhượng vốn được quy định chặt chẽ nên dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

- Nhược điểm:

+) Việc huy động vốn trong quá trình hoạt động bị hạn chế bằng phương thức tăng vốn góp của thành viên hoặc huy động thêm thành viên mới hoặc phát hành trái phiếu;

+) Số lượng thành viên bị giới hạn không quá 50 thành viên nên loại hình này không phù hợp với quy mô kinh doanh lớn.

3. Điều kiện thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên?

3.1. Về tên công ty: tên công ty phải có ít nhất hai thành tố là “ Loại hình công ty + Tên riêng”. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên thì tên loại hình doanh nghiệp có thể ghi là “Công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “Công ty TNHH”;

3.2. Về thành viên: Phải có ít nhất 2 thành viên góp vốn và tối đa không được vượt quá 50 thành viên. Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức;

3.3. Về ngành nghề: không thuộc các ngành nghề bị cấm theo quy định pháp luật;

3.4. Trụ sở chính của công ty được đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp được xác định theo địa giới hành, có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có);

3.5. Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam;

3.6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

=> Xem thêm: Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

thu-tuc-dang-ky-thanh-lap-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-hai-thanh-vien-tro-len

Ảnh 2: Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên_Hotline: 097 2118764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu…….vv.

=> Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Tái cơ cấp đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Câu 1. Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên có mất phí, lệ phí Nhà nước không?

Căn cứ theo biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Lệ phí đăng ký doanh nghiệp bao gồm cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần.

Câu 2. Công ty chúng tôi có cần thực hiện thêm thủ tục gì khác sau khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên không?

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, công ty cần thực hiện một số công việc sau đây:

- Làm biển hiệu và treo biển hiệu theo quy định pháp luật;

- Khắc dấu (công ty không cần phải công bố mẫu con dấu trước khi sử dụng, có quyền quyết định về loại dấu, số lượng, hình thức, nội dung (chỉ bắt buộc phải có tên doanh nghiệp và mã số thuế) của con dấu;

- Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn/) trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Mua chữ ký số điện tử để thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế điện tử;

- Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài;

- Đăng ký phát hành hóa đơn điện tử;

- Đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì tiến hành xin Giấy phép kinh doanh do cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp;

- Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp nếu sau thời hạn thực hiện nghĩa vụ góp vốn là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp;

- Thông báo thay đổi thông tin của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn góp vốn mà các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết.

Câu 3. Tôi đang sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, sắp tới tôi muốn chuyển nhượng một phần vốn cho bạn của mình. Vậy công ty chúng tôi có phải chuyển sang loại hình công ty TNHH hai thành viên không?

Theo Luật Doanh nghiệp, công ty có hai đồng sở hữu trở lên phải hoạt động dưới hình thức công ty TNHH hai thành viên trở lên, Quý khách có thể tham khảo quy trình đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên như nội dung đã đề cập ở trên.

=> Xem thêm: Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 097 2118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                   Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo