SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hàng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đăng ký thay đổi đại diện chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ VỐN ĐIỀU LỆ

CƠ SỞ PHÁP LÝ 

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH2014 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 về Đăng ký Doanh nghiệp;

3. Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2021 quy định về việc hướng dẫn Đăng ký Doanh nghiệp;

4. Thông tư số: 47/2019/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 05 tháng 8 năm 2019 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Quý khách hàng hiện sở hữu công ty TNHH một thành viên, có nhu cầu chuyển nhượng toàn bộ vốn của mình cho người khác nhưng còn nhiều vướng mắc về thủ tục thực hiện sao cho phù hợp với quy định của pháp luật. Và Quý khách đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn cho mình.

Cụ thể là bạn đang muốn thực hiện Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do chuyển nhượng toàn bộ số vốn điều lệ đúng không? Và bạn đang có rất nhiều thắc mắc liên quan đến thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu? Và bạn đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn cho bạn?

Vậy, Quý khách tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc thực hiện Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ tới Quý khách qua bài viết dưới đây:

thu-tuc-dang-ky-thay-doi-chu-so-huu-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-do-chuyen-nhuong-toan-bo-von-dieu-le

Ảnh 1. Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do chuyển nhượng toàn bộ số vốn điều lệ_Hotline: (+84) 97 211 8764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ VỐN ĐIỀU LỆ

1. Các bước thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ:

- Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

- Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh;

- Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp;

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoặc đăng ký nhận kết quả tại địa chỉ thông qua doanh nghiệp trả kết quả qua Bưu điện.

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Quý khách phải đến sớm để xếp hồ sơ tại bộ phận một cửa và tiến hành nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục:

A. Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do chủ sở hữu cũ (hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ) và chủ sở hữu mới (hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới) ký;

2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.

Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

3. Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

4. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp;

5. Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020;

6. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu đó không phải là người đại diện pháp luật (văn bản này không cần phải công chứng, chứng thực; kèm theo bản sao các giấy tờ cá nhân hợp lệ của người được ủy quyền).

Lưu ý: Thủ tục thay đổi chủ sở hữu và việc công bố nội dung đăng ký kinh doanh có thể thực hiện đồng thời cùng một lúc.

B. Cơ quan giải quyết:

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

C. Cách thức thực hiện:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

D. Kết quả thực hiện:

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi đã điều chỉnh.

Lưu ý: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận kết quả, doanh nghiệp phải công bố nội dung thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do được tặng cho toàn bộ vốn góp

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ VỐN ĐIỀU LỆ

1. Khái niệm công ty TNHH một thành viên:

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, công ty TNHH một thành viên được quy định như sau: 

- Đây là loại hình doanh nghiệp do tổ chức hoặc cá nhân đứng ra làm chủ sở hữu.. Chủ sở hữu công ty phải chịu trách nhiệm về những khoản nợ, nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ đăng ký của doanh nghiệp;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2. Các trường hợp chuyển nhượng vốn góp của công ty TNHH một thành viên:

Việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH một thành viên đơn giản hơn so với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành viên trở lên do chỉ có một chủ sở hữu duy nhất. Khi chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có nhu cầu chuyển nhượng vốn thì có 2 trường hợp xảy ra:

- Nếu chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển nhượng một phần phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức khác thì lúc này công ty có hơn 1 chủ sở hữu, do vậy phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang thành công ty TNHH hai thành viên trở lên; trường hợp có nhiều hơn hai chủ hữu thì có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần;

- Nếu chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức khác thì công ty phải tiến hành thay đổi chủ sở hữu.

=> Xem thêm: Thủ tục đề nghị mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu của tổ chức tài chính vi mô là công ty TNHH một thành viên

3. Một số lưu ý khi thực hiện chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

- Đối với người nhân chuyển nhượng là tổ chức: Theo quy định tại Nghị định 222/2013/NĐ-CP về thanh toán tiền mặt thì tất cả các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp đều không được thanh toán bằng tiền mặt;

- Đối với người nhận chuyển nhượng là cá nhân: Pháp luật không có quy định về việc  khi nhận chuyển nhượng không được thanh toán bằng tiền mặt. Tuy nhiên, để thuận tiện cho các bên và tránh những rủi ro có thể phát sinh thì cá nhân khi nhận chuyển nhượng phần vốn góp nên thanh toán bằng các hình thức như chuyển khoản, thanh toán séc;

Sau khi chuyển nhượng phần vốn điều lệ thì chủ sở hữu công ty sẽ phải thực hiện việc nộp thuế thu nhập cá nhân (trong trường hợp chủ sở hữu là cá nhân) hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp (trong trường hợp chủ sở hữu là tổ chức) theo quy định của pháp luật về thuế.

thu-tuc-dang-ky-thay-doi-chu-so-huu-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-do-chuyen-nhuong-toan-bo-von-dieu-le

Ảnh 2. Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do chuyển nhượng toàn bộ số vốn điều lệ_Hotline: (+84) 97 211 8764

=> Xem thêm: Thủ tục xin chấp thuận mua bán, chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của chủ sở hữu tại Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên

IV. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,...

=> Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên, để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI VẤN ĐỀ THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

Câu hỏi 1: Công ty TNHH một thành viên tiến hành thay đổi chủ sở hữu khi nào?

Trả lời:

- Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức thì người nhận chuyển nhượng phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty;

- Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước;

- Trường hợp công ty TNHH một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế;

- Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp;

- Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty;

- Trường hợp có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên thì công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên;

- Việc đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên trong trường hợp tặng cho toàn bộ số vốn góp;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 2: Tổ chức có trở thành chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên hay không?

Trả lời: Có, bởi vì:

Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định như sau: Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (gọi chung là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Đối với trường hợp chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức, pháp luật có đề cập đến cơ cấu tổ chức quản lý trong Luật Doanh Nghiệp năm 2020 theo hai mô hình bao gồm:

- Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

- Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

Công ty TNHH một thành viên dù có chủ sở hữu là cá nhân hay tổ chức thì đều có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, loại hình doanh nghiệp này không được quyền phát hành cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Câu hỏi 3: Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có được hưởng lương hay không?

Trả lời:

Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, được quy định như sau:

- “Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh";

- Căn cứ đặc thù của doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH một thành viên được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì khoản chi tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điều hành sản xuất, kinh doanh) đều thuộc khoản chi phí nêu trên”;

Từ các quy định nêu trên thì có thể thấy rằng chủ sở hữu cty cũng thuộc đối tượng được hưởng lương trong công ty. Tuy nhiên thì khoản chi này không được trừ khi xác định thu nhập.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH một thành viên

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: (+84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư - Công ty Luật TNHH TLK.

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: (+84) 243 2011 747                       Hotline: (+84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

THÔNG TIN NÓNG HỔI – HỮU ÍCH CHO BẠN ĐỌC

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024 Như vậy, từ ngày 01/07/2024 khi mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng tăng lên...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo