SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho nhà quản lý người nước ngoài một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NHÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Bộ luật Lao động số: 45/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019;

2. Nghị định số: 152/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2020 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

3. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.        

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Trong bối cảnh các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không ngừng tăng lên thì nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài dần trở nên phổ biến, trong đó không thể không nhắc đến đối tượng là nhà quản lý người nước ngoài vào Việt Nam làm việc. 

Quý khách hàng là tổ chức bảo lãnh cho người nước ngoài  nhập cảnh vào Việt Nam theo diện nhà quản lý và có mong muốn xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam nhưng lại chưa rõ cần thực hiện những thủ tục gì theo quy định? Mặc dù đã tìm hiểu nhưng Quý khách hàng còn vướng mắc những nội dung quy định pháp luật liên quan tới việc xin cấp giấy phép lao động  cho nhà quản quản lý người nước ngoài tại Việt Nam? Nếu đúng như vậy thì Qúy khách hàng tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác. Chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thông qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nha-quan-ly-nguoi-nuoc-ngoai

Ảnh 1. Thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động cho nhà nhà quản lý người nước ngoài _Hotline: +(84) 97 211 8764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NHÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1. Các bước TLK thực hiện Thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý người nước ngoài 

Bước 1: Tư vấn và hỗ trợ khách hàng đáp ứng đủ điều kiện thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép lao động cho nhà quản lý người nước ngoài;

Bước 2: Chuẩn bị các tài liệu có liên quan;

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động cho nhà quản lý người nước ngoài;

Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ thủ tục đề nghị cấp Giấy phép lao động cho nhà quản lý người nước ngoài tới Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Bước 5: Tiếp nhận và bàn giao lại kết quả cuối cùng cho khách hàng.

=> Xem thêm: Nếu hợp đồng lao động hết hạn trước giấy phép lao động thì người lao động nước ngoài có được dùng giấy phép lao động để xin việc ở nơi khác tại Việt Nam không?

2. Thành phần hồ sơ và quy trình thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép lao động cho nhà quản lý người nước ngoài

A. Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động;

2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

3. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp;

Lưu ý: Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.

4. Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý;

5. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

6. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;

7. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật;

8. Văn bản của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam và phù hợp với vị trí dự kiến làm việc;

9. Các giấy tờ khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Lưu ý: Tài liệu tại các mục 2, 3, 4, 6 và 8 phải hợp pháp hóa lãnh sự, bao gồm 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật; dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam

 B. Cơ quan giải quyết:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi nhà quản lý người nước ngoài dự kiến làm việc.

C. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trường hợp áp dụng phương thức nộp hồ sơ trực tuyến thì sau khi đăng ký hồ sơ trực tuyến và có kết quả chấp thuận, Quý Khách hàng nộp hồ sơ bản cứng để đối chiếu trước khi được nhận kết quả.

D. Kết quả thực hiện:

Giấy phép lao động cho nhà quản lý người nước ngoài.

3. Nội dung giấy phép lao động

Nội dung giấy phép lao động bao gồm các nội dung được quy định trong Nghị định 152/2020/NĐ-CP như sau:

1. Họ và tên;

2. Giới tính;

3. Ngày, tháng, năm sinh;

4. Quốc tịch;

5. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức;

6. Địa điểm làm việc;

7. Vị trí công việc;

8. Chức danh công việc;

9. Thời hạn làm việc;

10. Tình trạng giấy phép lao động.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NHÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1. Giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động được hiểu là bằng chứng chứng tỏ người lao động nước ngoài đủ điều kiện làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Đây là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp cho người lao động nước ngoài khi đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam. Nghĩa là giấy phép lao động sẽ chứng minh rằng người được cấp phép được pháp luật Việt Nam bảo vệ theo luật lao động của Việt Nam cũng như quyền lợi hợp pháp của họ được bảo vệ chính đáng.

2. Nhà quản ai?

Theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP:

- Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty; hoặc,

- Là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức.

3. Điều kiện cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý người nước ngoài

 Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là người có quốc tịch nước ngoài và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

2. Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

3. Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;

4. Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

4. Thời hạn của giấy phép lao động cho nhà quản lý nước ngoài 

Nhà quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần lưu ý về thời hạn của Giấy phép lao động tối đa là 2 năm. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây:

- Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết;

- Thời hạn của bên nước ngoài cử chuyên gia người nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam;

- Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

- Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

- Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử chuyên gia người nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;

- Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử chuyên gia người nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;

- Thời hạn trong văn bản chứng minh chuyên gia người nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam;

- Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng chuyên gia người nước ngoài trừ trường hợp không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định.          

thu-tuc-de-nghi-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nha-quan-ly-nguoi-nuoc-ngoai

Ảnh 2. Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép lao động cho nhà quản lý người nước ngoài_Hotline: +(84) 97 211 8764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,...

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NHÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Câu hỏi 1. Trường hợp không có giấy phép lao động mà vẫn cố tình làm việc tại Việt Nam thì bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Theo khoản 3 Điều 32 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

Người lao động có thể bị phạt phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi sau đây:

+) Làm việc nhưng không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật;

+) Sử dụng giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết hiệu lực.

Câu hỏi 2. Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý người nước ngoài có mất phí, lệ phí Nhà nước không?

Trả lời: 

Việc cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý người nước ngoài do Hội đồng nhân dân các tỉnh có thẩm quyền quy định. Tùy từng tỉnh thành có mức thu phí, lệ phí cấp giấy phép lao động khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung mức phí chung ở các tỉnh thành là khoảng 600.000 đồng/giấy phép.

Câu hỏi 3. Tôi làm hồ sơ xin giấy phép lao động cho nhà quản lý người nước ngoài. Không biết đối với ảnh thẻ thì tôi có được đeo kính cận không?

Trả lời:

Theo khoản 5 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, trong đó có:

02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Như vậy, đối với ảnh thẻ có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động quy định không được đeo kính màu. Còn nếu là kính cận thì vẫn được đeo khi chụp hình.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động đối với lao động là công dân nước ngoài

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi đề nghị dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: +(84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính– Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.541.996
Xem trong ngày: 1.978
Đang xem: 74
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo