SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế trong định mức theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, trừ hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu hoặc đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ  TỤC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐƯỢC MIỄN THUẾ TRONG ĐỊNH MỨC THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, TRỪ HÀNG HÓA PHẢI CÓ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU HOẶC ĐỐI TƯỢNG PHẢI KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH GỬI QUA DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Hải quan số: 54/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 06 năm 2014;

2. Thông tư số: 191/2015/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế;

3. Thông tư số: 56/2019/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 23 tháng 8 năm 2019 quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Hiện nay pháp luật quy định như thế nào trong thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế trong định mức theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, trừ hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu hoặc đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế? Các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề gì xung quanh thủ tục này? Những vướng mắc thường gặp trong thủ tục này được pháp luật giải đáp như thế nào? Có phải bạn đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn về vấn đề này?

Hãy cùng Công ty Luật TNHH TLK làm rõ những nội dung về thủ thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế trong định mức theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, trừ hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu hoặc đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế cho Quý khách thông qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-doi-voi-hang-hoa-nhap-khau-duoc-mien-thue-trong-dinh-muc-theo-quy-dinh-hien-hanh-cua-thu-tuong-chinh-phu-tru-hang-hoa-phai-co-giay-phep-nhap-khau-hoac-doi-tuong-phai-kiem-tra-chuyen-nganh-gui-qua-dich-vu-chuyen-phat-nhanh-quoc-te

Ảnh 1. Thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế trong định mức theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, trừ hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu hoặc đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐƯỢC MIỄN THUẾ TRONG ĐỊNH MỨC THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, TRỪ HÀNG HÓA PHẢI CÓ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU HOẶC ĐỐI TƯỢNG PHẢI KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH GỬI QUA DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ

1. Các bước thực hiện thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế trong định mức theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, trừ hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu hoặc đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

Bước 1: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế chuẩn bị hồ sơ dưới dạng Tờ khai tài liệu chứng từ.

Bước 2: Chi cục Hải quan tiếp nhận Tờ khai tài liệu chứng từ theo bản giấy hoặc định dạng điện tử nếu đã nối mạng với cơ quan Hải quan và kiểm tra hồ sơ; đối chiếu các nội dung kê khai.

Bước 3: Xác nhận thông quan và lưu giữ hồ sơ theo quy định.

=> Xem thêm: Điều kiện miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Điều ước quốc tế, hàng hóa có giá trị tối thiểu, hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh?

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế trong định mức theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, trừ hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu hoặc đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

A. Thành phần hồ sơ

1. Tờ khai hàng hóa nhập khẩu trị giá thấp đối với hàng hóa nhập khẩu;

2. Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương;

3. Hóa đơn thương mại (nếu có);

4. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

5. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

6. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Cơ quan giải quyết

Chi cục Hải quan.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Chi cục Hải quan; hoặc, 

- Nộp trực tuyến thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. 

D. Kết quả thực hiện

Thông quan hàng hóa.

=> Xem thêm: Thủ tục xin miễn thuế theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế đã được cấp?

thu-tuc-doi-voi-hang-hoa-nhap-khau-duoc-mien-thue-trong-dinh-muc-theo-quy-dinh-hien-hanh-cua-thu-tuong-chinh-phu-tru-hang-hoa-phai-co-giay-phep-nhap-khau-hoac-doi-tuong-phai-kiem-tra-chuyen-nganh-gui-qua-dich-vu-chuyen-phat-nhanh-quoc-te

Ảnh 2. Thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế trong định mức theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, trừ hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu hoặc đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế_Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐƯỢC MIỄN THUẾ TRONG ĐỊNH MỨC THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, TRỪ HÀNG HÓA PHẢI CÓ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU HOẶC ĐỐI TƯỢNG PHẢI KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH GỬI QUA DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ

1. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan trong trường hợp khai hải quan điện tử như thế nào?

Theo quy định tại Thông tư số 56/2019/TT-BTC trách nhiệm của Chi cục Hải quan trong trường hợp khai hải quan điện tử như sau:

(1) Kiểm tra hồ sơ hải quan, hồ sơ khai sửa đổi, bổ sung (nếu có) trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

(2) Kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định về kiểm tra thực tế hàng hóa đối với những lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu khi làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC và xử lý kết quả kiểm tra hải quan theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC;

(3) Thực hiện thông quan hàng hóa theo quy định;

(4) Thực hiện hủy tờ khai hải quan theo quy định tại Thông tư 191/2015/TT-BTC.

2. Trách nhiệm của doanh nghiệp chuyển phát nhanh trong trường hợp khai hải quan điện tử là gì? 

Theo quy định tại Thông tư số 56/2019/TT-BTC trách nhiệm của doanh nghiệp chuyển phát trong trường hợp khai hải quan điện tử như sau:.

(1) Khai và gửi đầy đủ các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu trị giá thấp, tờ khai hàng hóa xuất khẩu trị giá thấp theo quy định tại Thông tư 191/2015/TT-BTC này đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; nhận thông tin phản hồi từ Hệ thống xử lý dữ liệu điện từ hải quan;

(2) Xuất trình hồ sơ để cơ quan hải quan kiểm tra đối với tờ khai hải quan được phân luồng vàng. Xuất trình hồ sơ và hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra trong Trường hợp tờ khai hải quan được phân luồng đỏ;

(3) Khai bổ sung;

(4) Thực hiện hủy tờ khai hải quan theo quy định tại Thông tư  191/2015/TT-BTC;

(5) Thực hiện các quyết định của cơ quan hải quan.

3. Hủy tờ khai trong những trường hợp nào?

Theo quy định tại Thông tư 56/2019/TT-BTC hủy tờ khai hải quan trong các trường hợp sau:

(1) Các trường hợp theo quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC;

(2) Tờ khai hải quan đã đăng ký nhưng chưa thông quan hàng hóa phải hoàn nước gốc;

(3) Khai nhiều tờ khai hải quan cho cùng một lô hàng hóa (khai trùng thông tin tờ khai);

(4) Hàng hóa nhập khẩu đã khai tờ khai hải quan và hoàn thành thủ tục tiêu hủy tại Việt Nam theo quy định;

(5) Tờ khai hải quan được khai báo theo nhóm hàng hóa không đúng quy định tại Thông tư 191/2015/TT-BTC sau khi xử lý vi phạm theo đúng quy định;

(6) Tờ khai hải quan khai sai các chỉ tiêu thông tin không được phép khai sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư 191/2015/TT-BTC, trừ trường hợp: tờ khai hải quan nhập khẩu đã được thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan; tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa thực tế đã xuất khẩu.

=> Xem thêm: Thủ tục nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế?

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với tái bảo hiểm nước ngoài?

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐƯỢC MIỄN THUẾ TRONG ĐỊNH MỨC THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, TRỪ HÀNG HÓA PHẢI CÓ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU HOẶC ĐỐI TƯỢNG PHẢI KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH GỬI QUA DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ

Câu hỏi 1: Chi cục trưởng quyết định việc kiểm tra hàng hóa trong trường hợp khai tờ khai hải quan giấy qua máy soi theo nguyên tắc gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 56/2019/TT-BTC Chi cục trưởng quyết định việc kiểm tra hàng hóa qua máy soi theo nguyên tắc quản lý rủi ro như sau:

(1) Trường hợp kết quả kiểm tra hàng hóa không có dấu hiệu nghi vấn, thực hiện thông quan hàng hóa theo quy định;

(2) Trường hợp kết quả kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn, công chức hải quan thực hiện kiểm tra trực tiếp thực tế hàng hóa theo từng vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương có dấu hiệu nghi vấn:

- Kết quả kiểm tra hàng hóa phù hợp với khai báo, thực hiện thông quan hàng hóa theo quy định;

- Kết quả kiểm tra hàng hóa không phù hợp với khai báo, xử lý vi phạm và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư 191/2015/TT-BTC.

Câu hỏi 2: Trách nhiệm của cơ quan hải quan trong Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy như thế nào?

Trả lời:

Trách nhiệm của cơ quan hải quan trong trường hợp này được quy định tại Thông tư 56/2019/TT-BTC bao gồm:

(1) Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ hải quan của doanh nghiệp;

(2) Chi cục trưởng quyết định việc kiểm tra hàng hóa qua máy soi theo nguyên tắc quản lý rủi ro;

(3) Tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung, ghi rõ ngày, giờ tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung; kiểm tra tính đầy đủ, phù hợp hồ sơ khai bổ sung; kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu có); thông báo kết quả kiểm tra trên văn bản đề nghị khai bổ sung; trả cho người khai hải quan 01 bản văn bản đề nghị khai bổ sung có xác nhận của cơ quan hải quan;

(4) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị hủy tờ khai của doanh nghiệp; kiểm tra lý do, điều kiện và thông tin tờ khai hải quan đề nghị hủy; thông báo kết quả hủy tờ khai trên văn bản đề nghị hủy; trả cho người khai hải quan 01 bản văn bản đề nghị hủy tờ khai hải quan có xác nhận của cơ quan hải quan. Công chức hải quan gạch chéo bằng bút mực, ký tên, đóng dấu công chức lên tờ khai hải quan được hủy; lưu tờ khai hải quan được hủy theo thứ tự số đăng ký tờ khai hải quan;

(5) Công chức hải quan cập nhật thông tin tờ khai đã xác nhận thông quan vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định.

Câu 3: Trường hợp các thông tin trên hồ sơ, tài liệu của hàng hóa, thông tin do chủ hàng cung cấp không đủ căn cứ để xác định chính xác đó là hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế trong định mức theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, trừ hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu hoặc đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế thì phải làm như thế nào?

Trường hợp này doanh nghiệp chuyển phát nhanh phải thực hiện xem trước hàng hóa tại khu vực có camera giám sát, dưới sự giám sát của công chức hải quan:

(1) Khi thông tin trên hồ sơ, tài liệu của hàng hóa có sự sai khác với hàng hóa thực tế, công chức hải quan lập 02 biên bản có xác nhận của doanh nghiệp, mỗi bên giữ 01 bản. Biên bản phải thể hiện được đúng tên hàng hóa và ghi rõ doanh nghiệp chịu trách nhiệm giữ nguyên trạng hàng hóa;

(2) Người khai hải quan thực hiện xác đinhj, khai báo hải quan theo đúng thực tế hàng hóa hoặc cơ quan hải quan xử lý vi phạm trong trường hợp hàng hóa không được phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật;

(3) Người khai hải quan phải khai báo rõ số, ngày, tháng, năm của biên bản trên tờ khai hải quan giấy.

=> Xem thêm: Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế?

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Hoàn thành kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 02 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan;

Hoàn thành kiểm tra hàng hóa chậm nhất là 08 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan, trừ trường hợp được gia hạn thì thời hạn tối đa không quá 02 ngày.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo