SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 quy định về đăng ký doanh nghiệp;

3. Nghị định số: 50/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 6 năm 2016 quy định về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC 

Quý Khách hàng đang có nhu cầu giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần có đúng không? Quý Khách hàng đang cảm thấy có rất nhiều vướng mắc liên quan tới việc giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần từ thủ tục, hồ sơ cần làm và những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục này? Và Quý Khách hàng đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn cho về vấn đề này?

Nếu đúng như vậy thì việc tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần cho Quý Khách hàng qua bài viết dưới đây.

Video tư vấn pháp lý. Thủ tục Giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần_Hotline: 097 211 8764

=> Xem thêm tại Youtube: Chương trình tư vấn pháp luật về Doanh nghiệp - Số 16 Thủ tục giảm vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Các bước thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần

Bước 1: Đại Hội đồng cổ đông họp và quyết định thông qua việc giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần;

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần;

Bước 3: Công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

Bước 4: Nộp tờ khai thay đổi thuế môn bài (nếu cần).

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp Công ty TNHH hai thành viên trở lên

thu-tuc-giam-von-dieu-le-cua-cong-ty-co-phan
Ảnh 1. Thủ tục Giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần_Hotline: +(84) 97 211 8764

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần

Để giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần, Quý khách hàng sẽ phải thực hiện 01 thủ tục chính quan trọng, đó là Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần. Thành phần hồ sơ của thủ tục này bao gồm:

A. Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần;

2. Biên bản họp của Đại Hội đồng Cổ đông về việc giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần;

3. Quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông thông qua việc giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần;

4. Các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

*Lưu ý: Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn. 

B. Cơ quan giải quyết:

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

C. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tới Phòng Đăng ký kinh doanh; hoặc,

- Nộp hồ sơ qua hệ thống online; hoặc,

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện tới Phòng Đăng ký kinh doanh.

D. Kết quả thực hiện:

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ cho Công ty cổ phần.

thu-tuc-giam-von-dieu-le-cua-cong-ty-co-phan
Ảnh 2. Thủ tục giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần_Hotline: +(84) 97 211 8764

3. Những việc cần làm để hoàn tất thủ tục Giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần
3.1. Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia

Sau khi thực hiện xong thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Quý Khách hàng sẽ phải công bố thông tin thay đổi Giảm vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

Quý Khách hàng có thể đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp khi nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bằng cách đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong Văn bản Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc cử đại diện tới đăng ký tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh (Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3.2. Nộp tờ khai thay đổi thuế môn bài (nếu cần)

Trường hợp việc thực hiện giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần làm giảm mức thuế môn bài thì Quý Khách hàng sẽ phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi. Việc nộp hồ sơ khai thuế môn bài được thực hiện như sau:

- Bước 1: Chuẩn bị các hồ sơ sau:

+) Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế;

+) Tờ khai thuế môn bài bổ sung.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tới Cơ quan quản lý thuế.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp Công ty TNHH một thành viên

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Khái niệm về vốn điều lệ của Công ty cổ phần

Theo định nghĩa được ghi nhận tại Luật Doanh nghiệp 2020 thì Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. 

Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

2. Các trường hợp cần thực hiện thủ tục Giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần

Luật Doanh nghiệp 2020 đã quy định những trường hợp Công ty cổ phần có thể giảm vốn điều lệ. Theo đó, Công ty cổ phần có thể giảm vốn điều lệ trong 03 trường hợp dưới đây:

- Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Công ty mua lại cổ phần đã bán theo quy định;

- Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

2.1. Giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trong trường hợp này, theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty cổ phần sẽ hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty. Để thực hiện giảm vốn trong trường hợp này thì Công ty cổ phần phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Công ty cổ phần đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ này đăng ký thành lập; và

- Công ty phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông.

2.2. Giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần khi Công ty mua lại cổ phần đã bán

Khi Công ty cổ phần mua lại cổ phần đã bán thì sẽ xảy ra hai trường hợp, bao gồm: mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông và mua lại cổ phần theo quyết định của công ty.

Trường hợp mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

Theo đó, những cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty sẽ có quyền yêu cầu công ty cổ phần mua lại cổ phần của mình. 

Các cổ đông này phải thực hiện yêu cầu mua lại cổ phần theo quy định của pháp luật như sau:

- Yêu cầu phải bằng văn bản, nêu rõ tên, địa chỉ cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại;

- Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề về tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty.

Đối với Công ty cổ phần, khi thực hiện mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông thì cần phải thực hiện theo các nguyên tắc sau:

- Công ty phải mua lại cổ phần với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty;

- Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu;

- Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu thẩm định giá (công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá để cổ động lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng).

Trường hợp mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

- Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng;

- Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán (do Đại hội đồng cổ đông quyết định);

- Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua.

2.3. Giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần khi vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần sẽ phải điều chỉnh thông tin đăng ký doanh nghiệp về vốn điều lệ bằng giá trị số cổ phần đã được thanh toán đủ và thông báo thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. 

*Lưu ý: Nếu công ty cổ phần không thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh: Giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần đúng thời hạn quy định thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật rồi sau đó mới có thể giảm vốn.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của công ty hợp danh 

thu-tuc-giam-von-dieu-le-cua-cong-ty-co-phan
Ảnh 3. Thời hạn thực hiện thủ tục Giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần_Hotline: +(84) 97 211 8764

3. Các điều kiện và lưu ý trong quá trình thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần

- Khi thực hiện giảm vốn điều lệ, Công ty cổ phần phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

- Theo nội dung quy định tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP, nếu Công ty cổ phần giảm vốn điều lệ mà không thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn quy định thì sẽ bị phạt với các mức phạt như sau: 

+) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 nếu quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày;

+) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày;

+) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nếu quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu…….vv.

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Câu hỏi 1: Công ty tôi hoạt động theo diện đầu tư thì khi thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần có phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không?

Trả lời:

Câu trả lời là không. Khi thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần, Quý khách hàng chỉ cần cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản sao có chứng thực vào thành phần hồ sơ để Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có cơ sở xem xét, chấp nhận việc giảm vốn của công ty. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì Quý Khách hàng có thể giữ mà không cần nộp lại cho Cơ quan Nhà nước. 

Câu hỏi 2: Nếu việc giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần làm thay đổi mức nộp lệ phí môn bài thì công ty tôi có phải nộp lệ phí môn bài lại hay không?

Trả lời:

Câu trả lời là không. Nếu việc giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần làm thay đổi mức nộp lệ phí môn bài thì Quý Khách hàng chỉ cần thực hiện nộp bổ sung tờ khai môn bài mà không phải nộp lại lệ phí môn bài.

Câu hỏi 3: Thời hạn thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: giảm vốn điều lệ công ty cổ phần là bao lâu?

Trả lời:

Theo quy định pháp luật, trong vòng 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: giảm vốn điều lệ công ty cổ phần để thông báo về sự thay đổi này với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Nếu không, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt theo luật định.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số +(84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                     Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                  Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo