SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu góp thêm vốn một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO CHỦ SỞ HỮU GÓP THÊM VỐN

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 quy định về Đăng ký doanh nghiệp;

3. Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.        

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Bạn có nhu cầu tăng vốn điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên? Bạn không hiểu rõ về thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu góp thêm vốn? Công ty Luật TNHH TLK sẽ là lựa chọn đúng đắn khi tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu góp thêm vốn.

Sự phát triển của đa dạng ngành nghề kết hợp sự tinh giản và chuyển mình trong khâu thủ tục và hồ sơ đang ngày càng thu hút các nhà đầu tư cũng như chủ sở hữu có nhu cầu rót thêm vốn để đầu tư cho doanh nghiệp. Tuy nhiên vấn đề thành phần hồ sơ cũng như quá trình thực hiện Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu góp thêm vốn vẫn còn là vướng mắc và khó khăn đối với nhiều chủ sở hữu doanh nghiệp. Để hiểu được Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu góp thêm vốn được thực hiện như thế nào và hồ sơ bao gồm những gì, bài viết dưới đây sẽ đưa ra cho bạn câu trả lời:

thu-tuc-tang-von-dieu-le-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-do-chu-so-huu-gop-them-von

Ảnh 1. Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu góp thêm vốn_Hotline: (+84) 97 211 8764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO CHỦ SỞ HỮU GÓP THÊM VỐN 

1. Các bước thực hiện thủ tục:

Bước 1: Tư vấn khách hàng về các điều kiện thực hiện Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu góp thêm vốn; 

Bước 2: Chuẩn bị các hồ sơ có liên quan;

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ tăng vốn điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu góp thêm vốn;

Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Bước 5: Tiếp nhận và bàn giao lại kết quả cuối cùng cho khách hàng.

Lưu ý: Để thực hiện Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu góp thêm vốn, chủ sở hữu công ty cần chú ý tới một số nội dung thành phần hồ sơ cần đáp ứng.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu góp thêm vốn:

A. Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ký;

2. Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;

3. Các văn bản khác theo quy định pháp luật (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

B. Cơ quan giải quyết: 

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố nơi Công ty đặt trụ sở chính.

C. Cách thức thực hiện:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu góp thêm vốn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng một trong các cách sau:

- Nộp trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính;

- Nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử tại trang web Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

D. Kết quả thực hiện:

Sau khi hồ sơ được chấp thuận và thông qua, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nội dung về vốn điều lệ đã được thay đổi;

Trường hợp hồ sơ có sai hoặc thiếu sót về thông tin hoặc giấy tờ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo bằng văn bản và hướng dẫn Quý Khách hàng sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

3. Xử lý vi phạm do không thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu góp thêm vốn:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. Nếu vi phạm thời hạn thông báo, sẽ bị:

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng; 

- Thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: buộc thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh các nội dung theo quy định pháp luật.

Lưu ý: Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - cụ thể ở đây là tăng vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu góp thêm vốn, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

thu-tuc-tang-von-dieu-le-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-do-chu-so-huu-gop-them-von

Ảnh 2. Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu góp thêm vốn_Hotline: (+84) 97 211 8764

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty cổ phần

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO CHỦ SỞ HỮU GÓP THÊM VỐN 

1. Khái niệm vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp được hiểu là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Xuyên suốt quá trình hoạt động, vốn điều lệ này của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể tăng lên hoặc giảm xuống tùy vào hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc mong muốn của Chủ sở hữu, và việc thay đổi vốn điều lệ này sẽ do chủ sở hữu công ty quyết định.

2. Khi nào chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện góp thêm thêm vốn:

Việc góp thêm vốn hay nói cách khác là tăng vốn điều lệ của công ty có thể xảy ra do rất nhiều nguyên nhân như: tăng vốn điều lệ theo nhu cầu của chủ sở hữu; tăng vốn điều lệ để tăng nguồn vốn sản xuất, kinh doanh; tăng vốn để tăng giá trị của công ty trên thị trường, tạo lòng tin hơn với các đối tác;... hoặc khi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không ngăn ngừa nguy cơ công ty bị thâu tóm bởi doanh nghiệp khác.

3. Thời hạn góp vốn khi Công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện tăng vốn điều lệ: 

Trên thực tế hoạt động, doanh nghiệp dựa vào tình hình của công ty để tự chủ động thực hiện việc tăng vốn điều lệ;

Khi thành lập doanh nghiệp, pháp luật quy định trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chủ sở hữu công ty sẽ phải góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký, nếu không sẽ phải làm thủ tục giảm vốn trong thời hạn quy định;

Còn khi chủ sở hữu công ty tăng vốn điều lệ trong quá trình hoạt động thì thủ tục đăng ký thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp: tăng vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ được thực hiện sau khi chủ sở hữu đã góp đủ vốn vào công ty. Do đó, pháp luật sẽ không quy định về thời hạn để góp tăng vốn điều lệ mà thời hạn này sẽ do các công ty tự quy định nội bộ;

Ngoài ra, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. 

Lưu ý: Quý Khách hàng cần phân biệt rõ thời hạn góp tăng vốn điều lệ và thời hạn góp vốn khi mới thành lập doanh nghiệp (Pháp luật hiện hành quy định thời hạn trong thời gian 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

4. Nội dung thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ký:

- Tên doanh nghiệp;

- Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế;

- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

+ Vốn điều lệ đã đăng ký;

+ Vốn điều lệ sau khi thay đổi;

+ Thời điểm thay đổi vốn, hình thức tăng vốn.

=> Xem thêm: Thủ tục chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu…….vv

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO CHỦ SỞ HỮU GÓP THÊM VỐN 

Câu hỏi 1: Đặc điểm cơ bản của việc thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu góp thêm vốn?

Trả lời:

Tăng vốn điều lệ bằng cách chủ sở hữu tự góp thêm vốn vào Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là hình thức tăng vốn đơn giản và an toàn cho chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty sẽ tự đưa ra cân nhắc dựa trên tình hình tài chính của Công ty cũng như nhu cầu kinh doanh để quyết định tăng vốn điều lệ hay không? Bằng phương thức thực hiện Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu góp thêm vốn, ưu điểm được kể đến là chủ sở hữu công ty vẫn có thể tiếp tục duy trì vai trò, vị trí là chủ sở hữu duy nhất của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, là chủ thể duy nhất nắm giữ quyền lực và đưa ra quyết định trong công ty. Tuy nhiên việc tăng vốn điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu góp thêm vốn vẫn mang đến khó khăn trong quá trình huy động vốn doanh nghiệp.

Câu hỏi 2: Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi vốn điều lệ cần chú ý những nội dung gì?

Trả lời:

Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi vốn điều lệ là một trong các thành phần hồ sơ cần thiết khi thực hiện Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu góp thêm vốn, do đó cần chú ý các thông tin cơ bản như sau:

- Thông tin thay đổi vốn điều lệ: Tăng vốn điều lệ từ bao nhiêu lên bao nhiêu;

- Hình thức tăng vốn;

- Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ;

- Điều khoản ủy quyền đại diện thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu góp thêm.

Lưu ý: Đối với chủ sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu là cá nhân hoặc tổ chức sẽ có quyền ra quyết định.

Câu hỏi 3: Chủ sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể góp thêm vốn bằng những loại tài sản nào?

Trả lời:

Cá nhân và tổ chức là chủ sở hữu có thể góp vốn điều lệ cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bằng các loại tài sản sau:

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. 

Lưu ý: Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định trên mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp Công ty hợp danh  

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: (+84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin trân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo