SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG chai một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG NHÂN KINH DOANH MUA BÁN LPG CHAI

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Nghị định số: 87/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 6 năm 2018 về kinh doanh khí;

2. Nghị định số: 17/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 05 tháng 02 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công thương;

3. Nghị định số: 99/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí;

4. Văn bản hợp nhất số: 19/VBHN-BCT do Bộ Công thương ban hành ngày 13 tháng 3 năm 2020 hợp nhất Nghị định về Kinh doanh khí;

5. Thông tư số: 20/2019/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2019 quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam;

6. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Quý Khách hàng đang có nhu cầu xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện để tiến hành hoạt động kinh doanh mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) dạng chai? Tuy nhiên, Quý Khách hàng còn có rất nhiều vướng mắc và chưa thể xác định phải bắt đầu từ đâu để thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG chai? Và Quý Khách hàng đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn?

Nếu đúng như vậy thì Quý Khách hàng tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc thực hiện Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG chai cho Quý Khách hàng thông qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-xin-cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-thuong-nhan-kinh-doanh-mua-ban-lpg-chai

Ảnh 1. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG chai_Hotline: 0972 118 764

Hiện nay, nhu cầu kinh doanh mua bán LPG dạng chai ngày càng tăng cao, tuy nhiên, việc tiến hành kinh doanh mua bán LPG chai không hề đơn giản, bởi để được phép tiến hành kinh doanh, thương nhân buộc phải đáp ứng được tất cả các điều kiện liên quan theo quy định của pháp luật như: Điều kiện chung về kinh doanh mua bán khí, điều kiện về đo lường, điều kiện về chai LPG, LPG chai,… và đồng thời, thương nhân buộc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG chai để được tiến hành hoạt động kinh doanh. Qua bài viết dưới đây, Công ty Luật TNHH TLK sẽ giải đáp những vướng mắc của Quý Khách hàng đối với việc thực hiện Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG chai.

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG NHÂN KINH DOANH MUA BÁN LPG CHAI

1. Các bước thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG chai

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG chai;

Bước 2: Nộp hồ sơ để xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG chai tới Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Bước 3: Sửa đổi, bổ sung các tài liệu trong hồ sơ theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

Bước 4: Nhận kết quả từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG chai.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG chai

A. Thành phần hồ sơ: 

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG chai;

2. Bản sao của: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

3. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa;

4. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy;

5. Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định chai LPG còn hiệu lực;

6. Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với chai LPG;

7. Một số tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Lưu ý: Hai tài liệu số 5 và 6 áp dụng riêng đối với thương nhân kinh doanh mua bán LPG chỉ có chai LPG hoặc thuê chai LPG.

B. Cơ quan giải quyết: 

Sở Công thương.

C. Cách thức thực hiện:

Thương nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng) tới Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.

D. Kết quả thực hiện:

Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG chai cho Quý Khách hàng.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ tới thương nhân. 

Nếu đề nghị của thương nhân bị từ chối, Cơ quan có thẩm quyền sẽ trả lời thương nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

3. Nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG mà thương nhân sẽ được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp sau khi xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị sẽ bao gồm một số nội dung cơ bản sau: 

- Tên thương nhân kinh doanh mua bán LPG;

- Tên giao dịch đối ngoại của thương nhân;

- Các thông tin về doanh nghiệp như: Địa chỉ trụ sở chính; Điện thoại; Fax (nếu có); Cơ quan, ngày cấp và số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Mã số thuế. 

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG NHÂN KINH DOANH MUA BÁN LPG CHAI VÀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG NHÂN KINH DOANH MUA BÁN LPG CHAI

1. Một số khái niệm liên quan tới việc kinh doanh mua bán LPG chai 

- LPG: là từ viết tắt của Liquefied Petroleum Gas, tên tiếng Việt là khí dầu mỏ hóa lỏng, đây là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là propan hoặc butan hoặc hỗn hợp của cả hai loại này; khi LPG ở thể khí được nén đến một áp suất hoặc làm lạnh đến nhiệt độ nhất định thì sẽ chuyển sang thể lỏng;  

- LPG chai: là LPG đã được nạp vào chai LPG tiêu chuẩn theo một lượng nhất định; trong đó, chai LPG là chai có thể chịu áp lực được chế tạo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để chứa LPG.  

2. Điều kiện kinh doanh mua bán LPG chai

2.1. Điều kiện chung đối với hoạt động kinh doanh mua bán khí

*Điều kiện chung đối với hoạt động kinh doanh mua bán khí  

Nghị định 87/2018/NĐ-CP quy định, để kinh doanh mua bán khí, thương nhân phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

- Thương nhân phải được thành lập theo quy định của các văn bản pháp luật có liên quan;

- Phải có bồn chứa khí hoặc có hợp đồng thuê bồn chứa khí, hoặc có chai LPG hoặc có hợp đồng thuê chai LPG;

- Phải đáp ứng được các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

*Điều kiện về đo lường đối với phương tiện đo trong kinh doanh mua bán khí 

- Có phạm vi đo phù hợp với lượng khí/đại lượng cần đo;

- Phương tiện đo phải được kiểm định/hiệu chuẩn tại tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn đã đăng ký, được chỉ định và trong thời hạn giá trị của chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn;

- Đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Các bộ phận, chi tiết, chức năng có khả năng can thiệp làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường chính của phương tiện đo được niêm phong hoặc kẹp chì của tổ chức kiểm định;

- Lắp đặt, bảo quản và sử dụng phương tiện đo phù hợp với hướng dẫn của cơ sở sản xuất, nhập khẩu.

*Điều kiện về đo lường đối với phép đo trong kinh doanh mua bán khí: 

- Thương nhân phải sử dụng phương tiện đo đáp ứng các điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật;

- Tuân thủ yêu cầu về phương tiện đo, hệ thống đo, yêu cầu về đo lường theo hướng dẫn của cơ sở sản xuất, nhập khẩu và theo quy định của pháp luật;

- Bảo đảm các yêu cầu về kết quả đo lượng khí trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân;

- Tuân thủ yêu cầu về việc công bố dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn trong trường hợp công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn LPG đóng sẵn vào chai;

- Xây dựng kế hoạch và định kỳ thực hiện tự kiểm tra phương tiện đo, hệ thống đo, điều kiện thực hiện phép đo theo trình tự đã được quy định tại văn bản pháp luật có liên quan.

2.2. Điều kiện riêng đối với việc kinh doanh mua bán LPG chai

*Điều kiện đối với chai LPG: 

- Trước khi lưu thông trên thị trường, chai LPG phải được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

- Chai LPG phải đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và phải thực hiện kiểm định chai LPG định kỳ;

- Chai LPG được sử dụng phải có đầy đủ hồ sơ, nguồn gốc xuất xứ của nhà sản xuất theo quy định.

*Điều kiện đối với LPG chai, LPG chai mini:

- LPG chai, LPG chai mini phải đáp ứng các quy định trên;

- Khối lượng, chất lượng LPG trong chai phải phù hợp với nhãn hàng hóa, tiêu chuẩn chất lượng mà thương nhân đã công bố và được niêm phong đúng quy cách.

thu-tuc-xin-cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-thuong-nhan-kinh-doanh-mua-ban-lpg-chai

Ảnh 2. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG chai_Hotline: 0972 118 764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,...

=> Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi có thể thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG NHÂN KINH DOANH MUA BÁN LPG CHAI

Câu hỏi 1: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG chai trong trường hợp nào?

Trả lời: 

Theo quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP, Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG chai nếu thuộc các trường hợp sau đây:

- Thương nhân có hành vi giả mạo hồ sơ đề nghị cấp phép;

- Thương nhân không đáp ứng đủ hoặc thực hiện không đúng các điều kiện quy định của Giấy chứng nhận;

- Thương nhân có hành vi cho thuê, mượn Giấy chứng nhận; tự ý sửa đổi nội dung được viết trên Giấy chứng nhận;

- Hoạt động kinh doanh của thương nhân bị chấm dứt;

- Giấy chứng nhận của thương nhân được cấp không đúng thẩm quyền;

- Thương nhân thực hiện hoạt động kinh doanh không đúng với địa điểm được viết trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện;

- Thương nhân có hành vi chiếm giữ trái phép, mua bán, trao đổi chai LPG không thuộc sở hữu;

- Thương nhân có hành vi thay đổi hình dạng, kết cấu, trọng lượng ban đầu của chai LPG trái phép.

Câu hỏi 2: Thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG là bao lâu?

Trả lời:

Theo quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan, Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG sẽ có hiệu lực trong 10 năm tính từ ngày được cấp mới.

Câu hỏi 3: Nếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG của tôi hết hạn mà tôi vẫn tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh mua bán LPG chai thì có bị xử phạt không?

Trả lời:

Câu trả lời là có.

Theo quy định tại Nghị định số 99/2020/NĐ-CP, việc thương nhân mua bán LPG chai trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG chai đã hết thời hạn có hiệu lực thì sẽ bị phạt tiền 60.000.000 – 80.000.000 đồng.

Ngoài ra, trong trường hợp này, thương nhân sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG từ 01 – 03 tháng và buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ việc kinh doanh mua bán LPG chai khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hạn để khắc phục hậu quả.

=> Xem thêm: Điều kiện thực hiện Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải.

Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: +(84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK.

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp)

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                            Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                         Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ ĐƯỢC DÙNG ĐỀ HỢP TÁC KINH DOANH KHÔNG? ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ ĐƯỢC DÙNG ĐỀ HỢP TÁC KINH DOANH KHÔNG? ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?

Việc nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh thông qua phương thức góp vốn sẽ có thể dẫn đến những thay đổi khiến nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 3.024.058
Xem trong ngày: 1.228
Đang xem: 112
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo