SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục xin cấp Giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP CUNG ỨNG DỊCH VỤ THƯ TRONG PHẠM VI LIÊN TỈNH

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Bưu chính số: 49/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010;

2. Nghị định số: 47/2011/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;

3. Nghị định số: 17/2017/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 02 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

4. Thông tư số 291/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.        

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Để xin cấp Thủ tục xin cấp Giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh thì doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cần đáp ứng điều kiện gì? Thủ tục xin cấp Giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh ra sao? Hồ sơ xin cấp giấy phép gồm những gì? Hẳn Quý Khách hàng khi thực hiện thủ tục này sẽ có rất nhiều các vướng mắc và cần tìm một đơn vị tư vấn luật để hỗ trợ. Vậy, Quý khách tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc thực hiện Thủ tục xin cấp Giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh qua bài viết dưới đây:

thu-tuc-xin-cap-giay-phep-buu-chinh-doi-voi-cac-truong-hop-cung-ung-dich-vu-thu-trong-pham-vi-lien-tinh

Ảnh 1. Thủ tục xin cấp Giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh_Hotline: (+84) 97 211 8764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC XIN CẤP XIN CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH LIÊN TỈNH ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP CUNG ỨNG DỊCH VỤ THƯ LIÊN TỈNH

1. Các bước thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh

Bước 1: Quý khách chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp Giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành;

Bước 2: Tiếp đó Vụ Bưu chính thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ đối với hồ sơ xin cấp Giấy phép bưu chính giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh;

Bước 3: Quý khách nộp lệ phí cấp Giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thu trong phạm vi liên tỉnh;

Bước 4: Quý khách nhận Giấy phép bưu chính giấy phép bưu chính với nội dung cho phép cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh.

 => Xem thêm: Điều kiện xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế đối với doanh nghiệp trong nước

2. Thành phần hồ sơ và trình tự giải quyết Thủ tục xin cấp Giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh

A. Thành phần hồ sơ:

1. Giấy đề nghị giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định 47/2011/NĐ-CP);

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;

3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);

4. Phương án kinh doanh;

5. Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

6. Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

7. Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

8. Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

9. Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

10. Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;

11. Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài quy định tại điểm k khoản 2 Điều 6 Nghị định 47/2011/NĐ-CP;

12. Các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

C. Cách thức thực hiện:

Quý Khách hàng nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh bằng hình thức trực tuyến. Sau đó, khi có thông báo hồ sơ hợp lệ thì Quý khách sẽ nộp lại hồ sơ bản cứng cho Cơ quan cấp Giấy phép. 

B. Cơ quan giải quyết:

Vụ Bưu chính thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh.

D. Kết quả thực hiện:

Quý khách nhận Giấy phép bưu chính, trong đó nêu rõ phạm vi cho phép hoạt động của doanh nghiệp.

3. Nội dung Giấy phép bưu chính giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh

Giấy phép bưu chính có những nội dung chính sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính;

- Loại hình dịch vụ bưu chính cung ứng;

- Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính;

- Tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ bưu chính cung ứng;

- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính;

- Thời hạn của giấy phép bưu chính.

Lưu ý: Giấy phép bưu chính được cấp với thời hạn không quá 10 năm.

=> Xem thêm: Xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải biển

thu-tuc-xin-cap-giay-phep-buu-chinh-doi-voi-cac-truong-hop-cung-ung-dich-vu-thu-trong-pham-vi-lien-tinh

Ảnh 2. Thủ tục xin cấp Giấy phép bưu chính giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh_Hotline: (+84) 97 211 8764 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CUNG ỨNG DỊCH VỤ THƯ TRONG PHẠM VI LIÊN TỈNH 

1. Khái niệm dịch vụ bưu chính

Theo Luật Bưu chính năm 2010 quy định như sau: Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử”.

2. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;

- Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép (Điều kiện về tài chính được hướng dẫn bởi Điều 5 Nghị định 47/2011/NĐ-CP);

- Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;

- Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

3. Nguyên tắc hoạt động bưu chính

- Bảo đảm an ninh, an toàn, kịp thời, chính xác, tiện lợi trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính;

- Bảo đảm bí mật thư theo quy định của pháp luật;

- Kinh doanh dịch vụ bưu chính theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước;

- Bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thường xuyên, ổn định cho xã hội;

- Tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bưu chính.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,… 

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP CUNG ỨNG DỊCH VỤ THƯ TRONG PHẠM VI LIÊN TỈNH.

Câu hỏi 1: Cho tôi hỏi: Trường hợp doanh nghiệp muốn được cấp giấy phép bưu chính thì phải có khả năng tài chính ra sao? Mong Quý Công ty giải đáp thắc mắc của tôi:

Trả lời:

Về điều kiện khả năng tài chính được quy định cụ thể tại Điều 5 Nghị định 47/2011/NĐ-CP như sau:

- Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;

- Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.

Lưu ý: Mức vốn tối thiểu quy định nêu trên phải được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam của doanh nghiệp.

Như vậy, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện về khả năng tài chính nêu trên để được cấp giấy phép bưu chính.

Câu hỏi 2: Công ty tôi đang hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bưu chính, đã có giấy phép bưu chính. Sắp tới công ty tôi muốn chuyển địa điểm từ Quận Nam Từ liêm (Hà Nội) đến Quận Hà Đông (Hà Nội). Vậy tôi có phải xin cấp lại Giấy phép bưu chính khi thay đổi địa chỉ công ty hay không?

Trả lời:

Theo Điểm a khoản 1 Điều 22 Luật Bưu chính 2010 thì địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính là một trong những nội dung của giấy phép bưu chính.

Điều 23 Luật Bưu chính 2010 quy định về việc sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bưu chính như sau:

- Trường hợp cần thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính đã được cấp, doanh nghiệp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép;

- Việc cấp lại giấy phép bưu chính được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

+ Giấy phép bưu chính hết hạn;

+ Giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được;

+ Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công ty bạn thay đổi địa chỉ trụ sở công ty từ quận Nam Từ Liêm đến quận Hà Đông sẽ dẫn đến thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính đã được cấp. Thì cần thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép chứ không phải xin cấp lại giấy phép bưu chính. Liên quan đến thủ tục này, Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ tới Công ty Luật TNHH TLK để được tư vấn và hỗ trợ.

Lưu ý: Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính dẫn đến thay đổi thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính thì doanh nghiệp nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép mới.

Câu hỏi 3: Cho em hỏi, nếu công ty em được cấp giấy phép bưu chính rồi cho 1 bên khác thuê lại thì có được không ạ?

Trả lời:

Theo Khoản 4 Điều 15 Nghị định 47/2011/NĐ-CP thì doanh nghiệp, tổ chức được cấp giấy phép bưu chính có trách nhiệm: Không cho mượn, cho thuê, cầm cố giấy phép bưu chính.

Điểm c Khoản 4 Điều 5 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm các quy định về Giấy phép bưu chính như sau: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Cho thuê, cho mượn Giấy phép bưu chính; chuyển nhượng Giấy phép bưu chính trái pháp luật.

Ngoài ra, hành vi cho thuê lại giấy phép bưu chính còn bị áp dụng biện pháp:

- Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính thu hồi Giấy phép bưu chính đối;

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Như vậy, công ty bạn không được cho thuê lại giấy phép bưu chính. Nếu công ty bạn cho thuê lại giấy phép bưu chính thì sẽ bị xử phạt theo quy định nêu trên.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: (+84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

30  ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ ĐƯỢC DÙNG ĐỀ HỢP TÁC KINH DOANH KHÔNG? ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ ĐƯỢC DÙNG ĐỀ HỢP TÁC KINH DOANH KHÔNG? ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?

Việc nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh thông qua phương thức góp vốn sẽ có thể dẫn đến những thay đổi khiến nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 3.024.058
Xem trong ngày: 1.228
Đang xem: 112
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo