SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục xin cấp lại giấy phép bưu chính một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC XIN CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Bưu chính số: 49/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010;

2. Nghị định số: 47/2011/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;

3. Nghị định số: 17/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 02 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

4. Thông tư số 291/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Kinh doanh dịch vụ bưu chính là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực bưu chính viễn thông. Quý Khách hàng đã được cấp giấy phép bưu chính nhưng đã hết hạn hoặc trong trong quá trình hoạt động giấy phép đã bị mất. Quý Khách muốn thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép bưu chính nhưng còn nhiều vướng mắc về điều kiện cũng như hồ sơ? Và Quý khách đang cần một đơn vị pháp lý hỗ trợ? Vậy, Quý khách tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, và Chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể cho Quý khách hàng Thủ tục xin cấp lại giấy phép bưu chính như sau:

thu-tuc-xin-cap-lai-giay-phep-buu-chinh 

Ảnh 1: Thủ tục xin cấp lại giấy phép bưu chính_ Hotline:  +(84) 97 211 8764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH

1. Các bước thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép bưu chính

Bước 1: Tư vấn và hỗ trợ khách hàng đáp ứng đủ điều kiện xin cấp lại giấy phép bưu chính;

Bước 2: Chuẩn bị các tài liệu có liên quan;

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ xin cấp lại giấy phép bưu chính;

Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép bưu chính tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Bước 5: Tiếp nhận và bàn giao lại kết quả cuối cùng cho khách hàng.

=> Xem thêm: Thủ tục xin công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tập trung, địa điểm chuyển phát nhanh, hàng bưu chính

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục xin cấp lại giấy phép bưu chính như sau

2.1. Cấp lại giấy phép bưu chính trong trường hợp giấy phép hết hạn

A. Thành phần hồ sơ:

1. Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định 47/2011/NĐ-CP);

2. Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo;

3. Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp;

4. Các tài liệu quy định tại điểm đ, e, g, h, i khoản 2 Điều 6 Nghị định 47/2011/NĐ-CP, nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất;

5. Các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết:

- Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền cấp lại Giấy phép bưu chính nội tỉnh;

- Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền cấp lại Giấy phép bưu chính liên tỉnh, quốc tế.

C. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tới Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Sở Thông tin và Truyền thông; hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Sở/Bộ Thông tin và Truyền thông; hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

D. Kết quả thực hiện:

+) Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính gửi giấy biên nhận hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử (e-mail) của doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính;

+) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính gửi thông báo lần 1 về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ.

2.2. Cấp lại giấy phép bưu chính trong trường bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

A. Thành phần hồ sơ:

1. Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định 47/2011/NĐ-CP);

2.  Bản gốc giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính, đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng được.

B. Cơ quan giải quyết:

Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền cấp lại giấy phép bưu chính.

C. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tới Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc nộp hồ sơ qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia.

D. Kết quả thực hiện:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cấp lại các văn bản này cho doanh nghiệp.

Lưu ý: Giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được cấp lại là bản sao từ bản gốc được quản lý tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

3. Nội dung của Giấy phép bưu chính

Nội dung của Giấy phép bưu chính sẽ bao gồm một số thông tin chính sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính;

- Loại hình dịch vụ bưu chính cung ứng;

- Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính;

- Tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ bưu chính cung ứng;

- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính;

- Thời hạn của Giấy phép bưu chính.

Quý Khách hàng cần lưu ý khi tổng hợp thông tin để thực hiện thủ tục hay khi cung cấp cho các đơn vị dịch vụ pháp lý thì phải thật chính xác, tránh bị sai sót, thiếu sót, gây ảnh hưởng tới thời gian thực hiện thủ tục.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC XIN CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH

1. Giấy phép bưu chính là gì?

Giấy phép bưu chính là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về bưu chính.

2. Các trường hợp cấp lại giấy phép bưu chính

- Trường hợp 1: Khi Giấy phép bưu chính hết hạn;

- Trường hợp 2: Giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được;

- Trường hợp 3:Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính.

3. Điều kiện cấp lại giấy phép bưu chính

- Thứ nhất, nộp đầy đủ hồ sơ xin cấp lại giấy phép bưu chính theo quy định;

- Thứ hai, nộp đủ phí, lệ phí Nhà nước theo quy định;

- Thứ ba, doanh nghiệp phải tiến hành làm thủ tục xin cấp lại giấy phép bưu chính đã đã hết hạn theo đúng thời hạn quy định tối thiểu là 30 ngày trước khi giấy phép hết hạn. 

=> Xem thêmThủ tục đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,...

thu-tuc-xin-cap-lai-giay-phep-buu-chinh

Ảnh 2: Thủ tục xin cấp lại giấy phép bưu chính_ Hotline:  +(84) 97 211 8764

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN XIN CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH

Câu 1: Phí, lệ phí Nhà nước khi thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép bưu chính là bao nhiêu?

Theo Thông tư số 291/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính thì việc thẩm định cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được là 2.500.000 đồng/lần. Lệ phí cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn: Bằng 50% mức thu phí thẩm định lần đầu:

Trong đó:

+) Lệ phí cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh khi hết hạn là: 5.375.000 đồng;

+) Lệ phí cấp lại giấy phép bưu chính liên tỉnh khi hết hạn là: 10.750.000 đồng;

+) Lệ phí cấp lại giấy phép bưu chính quốc tế khi hết hạn là: Quốc tế chiều đến: 14.750.000 đồng; Quốc tế chiều đi: 17.250.000 đồng; Quốc tế hai chiều: 19.750.000 đồng.

Câu 2. Giấy phép bưu chính của công ty chúng tôi đã hết hạn 45 ngày. Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép mới có đúng quy định pháp luật không?

Trường hợp doanh nghiệp có giấy phép bưu chính hết hạn hoặc không làm thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính theo đúng thời hạn quy định tối thiểu 30 ngày trước khi giấy phép hết hạn thì doanh nghiệp có nhu cầu được cấp lại giấy phép bưu chính phải nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép mới.

Giấy phép bưu chính của công ty đã hết hạn quá thời cho phép là 30 ngày, do vậy công ty cần phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép bưu chính mới tới cơ quan có thẩm quyền.

Câu 3. Giấy phép bưu chính của công ty chúng tôi đã hết hạn và chuẩn bị thủ tục xin cấp lại giấy phép bưu chính. Vậy công ty chúng tôi có cần nộp lại giấy phép bưu chính cũ không?

Tại Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định thành phần hồ sơ xin cấp lại giấy phép bưu chính, trong đó cần nộp lại bản sao giấy phép bưu chính được cấp gần nhất. Tuy nhiên, điểm này đã bị bãi bỏ bởi khoản 2 điều 4 nghị định 150/2018/NĐ-CP. Do vậy, công ty không cần nộp lại giấy phép bưu chính đã được cấp trước đó.

=> Xem thêm: Thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: +(84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

- 07 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp xin cấp lại do Giấy phép bị mất, hư hỏng không sử dụng được;

- 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp xin cấp lại do Giấy phép hết hạn.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                        Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                  Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ ĐƯỢC DÙNG ĐỀ HỢP TÁC KINH DOANH KHÔNG? ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ ĐƯỢC DÙNG ĐỀ HỢP TÁC KINH DOANH KHÔNG? ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?

Việc nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh thông qua phương thức góp vốn sẽ có thể dẫn đến những thay đổi khiến nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 3.024.058
Xem trong ngày: 1.228
Đang xem: 112
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo