SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

CÁC BƯỚC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI?

CÂU HỎI 

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, hiện tôi đang có thắc mắc và kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Tôi đang thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam, hiện nay tôi muốn mở rộng thêm một số ngành nghề kinh doanh khác. Vậy cho tôi hỏi, các bước bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ra sao? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Quy định về ưu đãi đầu tư đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

2. Quy định pháp luật đối với thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện

3. Kinh doanh dịch vụ in có là ngành nghề kinh doanh có điều kiện?

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Văn bản hợp nhất Luật đầu tư số: 03/VBHN-VPQH được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 01 năm 2022;

2. Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 26 tháng 03 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

3. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

NỘI DUNG TƯ VẤN

Doanh nghiệp khi đã đăng ký và được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì phải bắt đầu hoạt động, tiến hành thực hiện đúng các nội dung, đúng tiến độ ngành nghề đã đăng ký. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, doanh nghiệp muốn bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh khác. Vậy thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiến hành theo các bước nào? Đây là câu hỏi mà đa số Quý Khách hàng gửi đến cho Công ty Luật TNHH TLK. 

Chính vì vậy, thông qua bài viết này, Chúng tôi - Công ty Luật TNHH TLK sẽ giải đáp thắc mắc cho Quý khách về Các bước bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?

 cac-buoc-bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh-doi-voi-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai

Ảnh 1. Các bước bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài_Hotline: 0972118764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI?

1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Theo Luật đầu tư năm 2020, nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. 

Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Vậy, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc là doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại.

2.  Điều kiện bổ sung ngành, nghề kinh doanh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Theo Luật đầu tư năm 2020 Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật đầu tư 2020, nhà đầu tư được tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về các ngành nghề được bổ sung để đầu tư kinh doanh theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Đối với một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, khi thay đổi bổ sung ngành nghề doanh nghiệp cần điểu chỉnh vốn để đáp ứng điều kiện về vốn;

- Đối với việc thay đổi bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện, cần phải xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thì công ty có vốn nước ngoài cũng cần phải xin giấy phép trước khi hoạt động kinh doanh.

- Trừ những ngành, nghề thuộc Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP, nhà đầu tư nước ngoài được tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước. Nhà đầu tư nước ngoài không được đầu tư trong các ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường theo quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

- Đối với các ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện tiếp cận thị trường được đăng tải theo quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

- Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư thuộc các ngành, nghề khác nhau quy định tại Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP phải đáp ứng toàn bộ điều kiện tiếp cận thị trường đối với các ngành, nghề đó.

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI?

1. Các bước thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ và đơn đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Bước 2: Nộp hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Bước 3: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định tính hợp lệ và xử lý hồ sơ;

Bước 4: Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

Bước 5: Tổ chức, cá nhân tiếp nhận kết quả.

=> Xem thêm:  Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện tăng vốn đầu tư của dự án bằng cách nào?

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

A. Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó nêu rõ các nội dung đề nghị điều chỉnh, lý do điều chỉnh;

2. Đề xuất dự án đầu tư Điều chỉnh hoặc Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh;

3. Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

4.  Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

5. Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

6. Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

7. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

8. Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

9. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

10. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

11. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết

Phòng Đăng ký đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tới Phòng Đăng ký đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, hoặc;

- Nộp qua dịch vụ bưu chính tới Phòng Đăng ký đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

- Nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Phòng Đăng ký đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

D. Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

=> Xem thêm: Tăng tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án có phải làm thủ tục thay đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không?

 cac-buoc-bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh-doi-voi-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai

Ảnh 2. Các bước bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài_Hotline: 0972118764

II. TỔNG KẾT PHẦN GIẢI ĐÁP: CÁC BƯỚC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI?

Kính thưa Quý Khách hàng, từ những tổng hợp và phân tích trên đây, Công ty Luật TNHH TLK xin đưa ra phần giải đáp như sau:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ và đơn đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Bước 2: Nộp hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Bước 3: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định tính hợp lệ và xử lý hồ sơ;

Bước 4: Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

Bước 5: Tổ chức, cá nhân tiếp nhận kết quả.

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI CÁC BƯỚC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI?

Câu hỏi 1: Mất bao lâu để hoàn tất bổ sung ngành nghề cho công ty có vốn nước ngoài? 

Trả lời:

Theo Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP, nếu hồ sơ hợp lệ, thời gian hoàn tất thủ tục với Phòng Đăng ký kinh doanh là từ 5-7 ngày làm việc, với Phòng Đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc. 

Vậy tổng thời hoàn thành thủ tục bổ sung ngành nghề là từ 20-22 ngày. Tuy nhiên, đối với ngành nghề có điều kiện có thể lâu hơn dự kiến.

Câu hỏi 2: Nếu hồ sơ không hợp lệ, có được thông báo để sửa đổi không? 

Trả lời:

Câu trả lời là có.

Theo Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP, trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc có nội dung chưa rõ ràng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ có văn bản thông báo cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

=> Xem thêm: Dự án đầu tư bị ngừng hoặc chấm dứt hoạt động khi nào 

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                                 Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                           Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

THÔNG TIN NÓNG HỔI – HỮU ÍCH CHO BẠN ĐỌC

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024 Như vậy, từ ngày 01/07/2024 khi mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng tăng lên...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo