SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (cấp trung ương) một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y (CẤP TRUNG ƯƠNG)

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Thú y số: 79/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2015;

2. Thông tư số: 09/2016/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 01 tháng 06 năm 2016 Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y;

3. Thông tư số: 10/2022/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 06 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.        

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Động vật ngoài là vật nuôi, phục vụ kinh tế, tinh thần cho con người thì một số loại có vai trò là nguồn thực phẩm hoặc nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp khác. Do đó, việc đảm bảo vệ sinh nhằm bảo vệ sức khỏe con người, động vật, phòng tránh ô nhiễm môi trường có vai trò quan trọng. Đó là lý do vì sao các cơ sở cần có Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y. Vậy Giấy chứng nhận này làm sao có được?

Công ty Luật TNHH TLK sẽ mang đến câu trả lời cho vấn đề trên, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (cấp trung ương) cho bạn qua bài viết dưới đây.

cap-cap-lai-giay-chung-nhan-dieu-kien-ve-sinh-thu-y-cap-trung-uong

Ảnh 1. Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (cấp trung ương)_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y (CẤP TRUNG ƯƠNG) 

1. Các bước thực hiện thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (cấp trung ương) 

Bước 1: Chủ cơ sở có nhu cầu cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y chuẩn bị và nộp hồ sơ cấp lại tới cơ quan có thẩm quyền;

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ, sau đó kiểm tra thực tế điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở;

Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ;

Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y hoặc có văn bản trả lời và nêu rõ lý do trong trường hợp không cấp;

Bước 5: Tiếp nhận kết quả.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (cấp trung ương)
A. Thành phần hồ sơ

Đối với thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y, hồ sơ bao gồm một số tài liệu như sau:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo mẫu;

2. Bản chính Mô tả tóm tắt về cơ sở theo mẫu;

3. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

4. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

5. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Đối với thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y, hồ sơ bao gồm một số tài liệu như sau:

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y được phân thành 02 trường hợp, hồ sơ đối với mỗi trường hợp được quy định bao gồm một số tài liệu như sau:

Trường hợp 1: cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y khi hết hạn, hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo mẫu;

2. Bản chính Mô tả tóm tắt về cơ sở theo mẫu;

3. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

4. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

5. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Lưu ý: Chủ cơ sở nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền trước 01 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y hết hạn.

Trường hợp 2: Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận, hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo mẫu;

2. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

3. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

4. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

B. Cơ quan giải quyết

Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia, fax, thư điện tử; hoặc,

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính tới Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Lưu ý: Đối với hình thức nộp hồ sơ qua fax, thư điện tử cơ sở vẫn phải gửi hồ sơ bản chính cho cơ quan có thẩm quyền.

D. Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y được cấp/cấp lại.

3. Nội dung của Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y được ban hành theo mẫu bao gồm các nội dung sau đây:

1. Cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan thú y, quốc hiệu, tiêu ngữ;

2. Số Giấy chứng nhận, địa điểm, thời gian ban hành;

3. Tên văn bản Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y;

4. Căn cứ pháp lý;

5. Thông tin cơ sở được cấp Giấy chứng nhận;

6. Mục đích chứng nhận đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y;

7. Thời hạn Giấy chứng nhận có giá trị;

8. Thủ trưởng cơ quan ban hành ký tên, đóng dấu;

9. Một số nội dung khác theo quy định của mẫu.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y

cap-cap-lai-giay-chung-nhan-dieu-kien-ve-sinh-thu-y-cap-trung-uong

Ảnh 2. Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (cấp trung ương)_Hotline: 0972118764 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y (CẤP TRUNG ƯƠNG)

1. Thế nào là vệ sinh thú y?

Căn cứ tại Luật Thú y 2015, vệ sinh thú y là việc đáp ứng các yêu cầu nhằm bảo vệ sức khỏe động vật, sức khỏe con người, môi trường và hệ sinh thái. Các cơ sở muốn hoạt động trong lĩnh vực về động vật, thú y cần đảm bảo các yêu cầu để được chứng nhận và hoạt động hợp pháp. Nội dung vệ sinh thú y có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, động vật, môi trường nên cần phải được kiểm tra, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để phát hiện, kiểm soát, ngăn chặn đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y, gọi chung là kiểm tra thú y.

2. Quy định chung về kiểm tra vệ sinh thú y

Việc kiểm tra vệ sinh thú y có vai trò quan trọng trong quá trình xem xét và thẩm định thực tế để cơ quan có thẩm quyền cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y hoặc để giám sát cơ sở sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận này có thực hiện tốt các nội dung về vệ sinh thú y hay không. Theo đó, việc kiểm tra vệ sinh thú y được quy định tại Luật Thú y 2015 như sau:

2.1. Phạm vi áp dụng kiểm tra vệ sinh thú y:

Kiểm tra vệ sinh thú y phải được thực hiện trong quá trình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, vận chuyển, giết mổ động vật trên cạn, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật.

2.2. Đối tượng áp dụng kiểm tra vệ sinh thú y:

Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y thực hiện kiểm tra, giám sát yêu cầu vệ sinh thú y đối với các đối tượng có trong Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y; phân tích nguy cơ, truy xuất nguồn gốc đối với động vật, sản phẩm động vật.

2.3. Nội dung kiểm tra vệ sinh thú y:

(1) Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện yêu cầu vệ sinh thú y đối với các đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y;

(2) Áp dụng các biện pháp kỹ thuật để phát hiện đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y;

(3) Kết luận và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng kết: Để được cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y, chủ cơ sở cần theo dõi các nội dung về kiểm tra vệ sinh thú y nhằm đảm bảo cơ sở của mình thực hiện tốt và đáp ứng được các yêu cầu đảm bảo chất lượng, sạch sẽ và an toàn.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

3. Nội dung Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y được ban hành theo mẫu bao gồm một số nội dung cơ bản như sau:

1. Quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm, thời gian làm đơn;

2. Tên văn bản Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y;

3. Thông tin của cơ sở làm đơn;

4. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y;

5. Lý do cấp/cấp lại;

6. Chủ cơ sở ký tên, đóng dấu;

7. Một số nội dung khác theo quy định của mẫu.

4. Nội dung bản Mô tả tóm tắt về cơ sở

Bản Mô tả tóm tắt về cơ sở là văn bản chứa những thông tin chung nhất về cơ sở đề nghị được cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y. Văn bản được ban hành theo mẫu bao gồm một số nội dung chính như sau:

1. Quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm, thời gian;

2. Tên văn bản Mô tả tóm tắt về cơ sở;

3. Thông tin chung về cơ sở;

4. Tóm tắt hiện trạng điều kiện cơ sở bao gồm: nhà xưởng, trang thiết bị, hệ thống phụ trợ, hệ thống xử lý chất thải, người sản xuất, kinh doanh, vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị, danh mục các loại hóa chất, khử trùng sử dụng, hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng,...

5. Cam kết của cơ sở;

6. Đại diện cơ sở ký tên, đóng dấu;

7. Một số nội dung khác theo quy định của mẫu.

Tổng kết: Chủ cơ sở cần điền đầy đủ và chính xác các nội dung được yêu cầu trong mẫu cũng như cung cấp các tài liệu liên quan minh chứng cho việc thay đổi, bổ sung thông tin (nếu có) thì hồ sơ mới được thẩm định là hợp lệ.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký lưu hành thuốc thú y

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y (CẤP TRUNG ƯƠNG)

Câu hỏi 1: Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y có thời hạn bao lâu?

Trả lời:

Theo Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT, Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y có hiệu lực trong thời gian 03 năm. Hết thời hạn này, cơ sở tiến hành làm thủ tục cấp/cấp lại Giấy chứng nhận nếu vẫn có nhu cầu tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thú y.

Câu hỏi 2: Yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ là gì?

Trả lời:

Căn cứ tại Luật Thú y 2015, một số yêu cầu về vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ được quy định như sau:

1. Địa điểm phải tách biệt với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm;

2. Trang thiết bị, dụng cụ phù hợp để giết mổ, không gây độc hại, ô nhiễm cho sản phẩm động vật;

3. Có đủ nước bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y phục vụ cho việc giết mổ động vật;

4. Có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

5. Người trực tiếp tham gia giết mổ động vật phải tuân thủ quy định về sức khỏe và thực hiện các quy trình vệ sinh trong quá trình giết mổ.

Câu hỏi 3: Các loại Giấy chứng nhận nào có giá trị tương đương Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y?

Trả lời:

Căn cứ tại Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT, các loại Giấy chứng nhận có giá trị tương đương Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y bao gồm: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP), Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (GLOBALG.A.P.), Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000), Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Theo đó, cơ sở có một trong các loại giấy chứng nhận trên không phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y, trừ trường hợp theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp lại Giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối với trường hợp cấp mới/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y khi hết thời hạn:

15 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

2. Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y khi bị mất, bị hỏng, thất lạc, có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận:

05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo