SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam theo đề nghị của của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài thành lập văn phòng đại diện một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO ĐỀ NGHỊ CỦA TỔ CHỨC, CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Giáo dục số: 43/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019;

2. Nghị định số: 86/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06 tháng 06 năm 2018 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

3. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.        

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Trong quá trình hoạt động, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc các văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động đại diện giáo dục tại Việt Nam, đặc biệt trong một số trường hợp nguyên nhân chính dẫn đến việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện là do có đề nghị của các tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài. Vậy thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam theo đề nghị của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài thành lập văn phòng đại diện được thực hiện như thế nào?

Với mong muốn được đồng hành và giải đáp mọi vấn đề thắc mắc cho Quý khách, Công ty Luật TNHH TLK chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam theo đề nghị của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài thành lập văn phòng đại diện cho Quý khách qua bài viết dưới đây.

cham-dut-hoat-dong-cua-van-phong-dai-dien-giao-duc-nuoc-ngoai-tai-viet-nam-theo-de-nghi-cua-to-chuc-co-so-giao-duc-nuoc-ngoai-thanh-lap-van-phong-dai-dien

Ảnh 1. Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam theo đề nghị của của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài thành lập văn phòng đại diện_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO ĐỀ NGHỊ CỦA TỔ CHỨC, CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

1. Các bước thực hiện thủ tục Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam theo đề nghị của của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài thành lập văn phòng đại diện 

Bước 1: Tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài cho Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Bước 2: Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận nộp hồ sơ, xem xét và xử lý;

Bước 3: Tiếp nhận kết quả;

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động giáo dục cho cơ sở giáo dục mầm non

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục  Sửa đổi, bổ sung, gia hạn Quyết định thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam
A. Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện trong đó nêu rõ lý do chấm dứt hoạt động;

2. Phương án chấm dứt hoạt động, trong đó nêu rõ các biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động; phương án giải quyết tài chính, tài sản;

3. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

4. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

5. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

B. Cơ quan giải quyết

Bộ Giáo dục và Đào tạo.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tuyến đến Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoặc,

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính tới Bộ Giáo dục và Đào tạo.

D. Kết quả thực hiện

Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.

3. Nội dung của Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện 

Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tên, địa chỉ của văn phòng đại diện; 

2. Số điện thoại;

3. Đề nghị chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện

4. Lý do đề nghị chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện.

=> Xem thêm: Thủ tục giải thể cơ sở giáo dục đại học

cham-dut-hoat-dong-cua-van-phong-dai-dien-giao-duc-nuoc-ngoai-tai-viet-nam-theo-de-nghi-cua-to-chuc-co-so-giao-duc-nuoc-ngoai-thanh-lap-van-phong-dai-dien

Ảnh 2. Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam theo đề nghị của của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài thành lập văn phòng đại diện_Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO ĐỀ NGHỊ CỦA TỔ CHỨC, CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

1. Điều kiện cho phép tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP, tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài muốn thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

(1) Có tư cách pháp nhân;

(2) Có thời gian hoạt động giáo dục ít nhất là 05 năm ở nước sở tại; đã được kiểm định chất lượng giáo dục hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận về chất lượng giáo dục;

(3) Có điều lệ, tôn chỉ, mục đích hoạt động rõ ràng;

(4) Có quy chế tổ chức, hoạt động của văn phòng đại diện dự kiến thành lập tại Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;

(5) Có địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện hợp pháp và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

Như vậy, không phải bất cứ cơ sở, tổ chức nào muốn thành lập văn phòng đại diện giáo dục tại Việt Nam cũng thực hiện được mà chỉ những cơ sở, tổ chức nào đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật thì mới được thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.

2. Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài chấm dứt hoạt động khi nào?

Theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

(1) Hết thời hạn ghi trong quyết định cho phép thành lập;

(2) Theo đề nghị của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài thành lập văn phòng đại diện;

(3) Quyết định cho phép thành lập bị thu hồi vì không hoạt động trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được cấp lần đầu hoặc 03 tháng kể từ ngày được gia hạn;

(4) Bị phát hiện có sự giả mạo trong hồ sơ đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài;

(5) Có những hoạt động trái với nội dung của quyết định cho phép thành lập;

(6) Vi phạm các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Theo quy định trên có thể thấy văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam phải chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện khi thuộc các trường hợp pháp luật bắt buộc phải chấm dứt và do tự bản thân tổ chức, cơ sở quyết định. 

Như vậy, việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện theo đề nghị của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài thành lập văn phòng đại diện chỉ được thực hiện khi có yêu cầu của tổ chức, cơ sở.

3. Thẩm quyền chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện?

Theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP, người có thẩm quyền cho phép thành lập thì có thẩm quyền chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.

Như vậy, thẩm quyền chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện thuộc về Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời trong quyết định chấm dứt hoạt động phải xác định rõ lý do chấm dứt hoạt động, các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và phải được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

=> Xem thêm: Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO ĐỀ NGHỊ CỦA TỔ CHỨC, CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Câu hỏi 1: Khi đăng ký thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam có phải thực hợp pháp hóa lãnh sự đối với các giấy tờ do nước ngoài cấp không?

Trả lời:

Câu trả lời là có.

Theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP, văn bản xác nhận do cơ quan nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Như vậy, khi đăng ký thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam đối với các giấy tờ do nước ngoài cấp thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp có quy định khác. 

Câu hỏi 2: Khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam thì có phải đăng ký sửa đổi quyết định cho phép thành lập?

Trả lời:

Theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP, tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài phải đăng ký sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài trong những trường hợp sau đây:

(1) Thay đổi tên gọi, người đứng đầu hoặc địa điểm đặt trụ sở của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài trong phạm vi quốc gia mà tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài được thành lập;

(2) Thay đổi tên gọi, người đứng đầu hoặc địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam;

(3) Hết thời hạn hoạt động quy định trong quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài.

Như vậy, theo quy định trên thì khi có thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam thì Quý khách cần thực hiện thủ tục đăng ký sửa đổi tại cơ quan có thẩm quyền.

Câu hỏi 3: Có được phép thành lập chi nhánh trực thuộc văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam không?

Trả lời:

Câu trả lời là không.

Theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP, văn phòng đại diện có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

(1) Thực hiện chức năng liên lạc, thúc đẩy hợp tác của tổ chức, cơ sở giáo dục mà văn phòng là đại diện với cơ sở giáo dục Việt Nam thông qua việc xúc tiến xây dựng các chương trình, dự án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục;

(2) Tổ chức các hoạt động giao lưu, tư vấn, trao đổi thông tin, hội thảo, triển lãm trong lĩnh vực giáo dục nhằm giới thiệu về tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài mà văn phòng là đại diện;

(3) Đôn đốc, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giáo dục đã ký kết với các cơ sở giáo dục Việt Nam;

(4) Không được thực hiện hoạt động giáo dục sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam và không được phép thành lập chi nhánh trực thuộc văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam;

(5) Định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, báo cáo chi tiết bằng văn bản cho sở giáo dục và đào tạo nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở và Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động của văn phòng đại diện, đồng thời có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu và những vấn đề liên quan khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam. Việc báo cáo thực hiện bằng hình thức trực tuyến và văn bản;

(6) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam ngoài không được phép thành lập chi nhánh trực thuộc văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam;

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở của Văn phòng đại diện

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

20 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

THÔNG TIN NÓNG HỔI – HỮU ÍCH CHO BẠN ĐỌC

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024 Như vậy, từ ngày 01/07/2024 khi mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng tăng lên...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo