SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

CHO PHÉP CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SAU KHI BỊ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số: 40/2009/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009;

2. Nghị định số: 87/2011/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 09 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh;

3. Thông tư số: 35/2013/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 30 tháng 10 năm 2013 quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

4. Thông tư số 41/2011/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

5.  Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC 

Đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh không chỉ áp dụng đối với người hành nghề mà còn áp dụng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, sau khi bị đình chỉ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vẫn có thể được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh nếu đáp ứng các quy định của pháp luật.  

Vậy Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn được thực hiện như thế nào? Quý Khách hàng đang có nhu cầu thực hiện thủ tục này nhưng còn nhiều băn khoăn trong việc chuẩn bị hồ sơ và chưa biết những điều cần phải lưu ý? Và Quý Khách hàng đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn về vấn đề này? 

Nếu đúng như vậy thì việc tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới thủ tục Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn cho Quý Khách hàng qua bài viết dưới đây.

cho-phep-co-so-kham-benh-chua-benh-duoc-tiep-tuc-hoat-dong-kham-benh-chua-benh-sau-khi-bi-dinh-chi-hoat-dong-chuyen-mon

Ảnh 1. Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC CHO PHÉP CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SAU KHI BỊ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

1. Các bước thực hiện thủ tục Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ hợp lệ theo quy định;

Bước 2: Cá nhân hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền; 

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết thủ tục; yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa hợp lệ);

Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn;

Bước 5: Tiếp nhận kết quả. 

=> Xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

2. Thành phần hồ sơ Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn

A. Thành phần hồ sơ 

Hồ sơ đề nghị Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn bao gồm:

(1) Đơn đề nghị được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định;

(2) Báo cáo về việc khắc phục sai sót chuyên môn kỹ thuật hoặc các biện pháp đã thực hiện để bảo đảm các điều kiện theo Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 và các tài liệu liên quan;

(3) Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

(4) Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

(5) Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

(6) Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

B. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền; hoặc,

- Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính tới bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền; hoặc,

- Nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

C. Cơ quan giải quyết

Tùy thuộc vào cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ra quyết định đình chỉ hoạt động chuyên môn, thẩm quyền giải quyết thuộc về một trong hai cơ quan sau:

(1) Bộ Y tế;

(2) Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Lưu ý: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề; thủ tục, thời gian đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

D. Kết quả thực hiện 

Quyết định cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn.

=> Xem thêm: Quỹ dự phòng khám bệnh, chữa bệnh BHYT được sử dụng như thế nào?

3. Nội dung của Đơn đề nghị được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Đơn đề nghị tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phải bao gồm những thông tin sau:

(1) Tên Đơn đề nghị tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh;

(2) Tên cơ quan tiếp nhận;

(3) Thông tin của cơ sở khám chữa bệnh, thông tin người đại diện;

(4) Thông tin về giấy phép hoạt động đã được cấp;

(5) Quyết định đình chỉ, lý do đình chỉ;

(6) Danh mục hồ sơ đi kèm;

(7) Ký tên và xác nhận của người đại diện cơ sở.

cho-phep-co-so-kham-benh-chua-benh-duoc-tiep-tuc-hoat-dong-kham-benh-chua-benh-sau-khi-bi-dinh-chi-hoat-dong-chuyen-mon

Ảnh 2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép hoạt động_Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI CHO PHÉP CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SAU KHI BỊ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

1. Đình chỉ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  là gì?

Đình chỉ hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm đình chỉ một phần và đình chỉ toàn bộ. Tại Thông tư số: 35/2013/TT-BYT đã quy định cụ thể về các trường hợp đình chỉ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau:

Đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là việc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được thực hiện một hoặc một số kỹ thuật chuyên môn thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động hoặc tạm dừng toàn bộ hoạt động chuyên môn của một hoặc một số khoa, phòng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.

Đình chỉ toàn bộ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là việc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được thực hiện bất kỳ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nào thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.

2. Trường hợp nào thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị đình chỉ hoạt động chuyên môn?

Theo Thông tư số: 35/2013/TT-BYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn khi: 

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có sai sót chuyên môn kỹ thuật hoặc không bảo đảm một trong các điều kiện cấp giấy phép hoạt động theo Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 phải bị đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn;

2. Mức độ sai sót chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Hội đồng chuyên môn xác định và là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền quyết định đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn trong các trường hợp sau đây:

- Đình chỉ toàn bộ hoạt động chuyên môn khi không bảo đảm toàn bộ một trong các điều kiện về quy mô, cơ sở vật chất hoặc thiết bị y tế hoặc tổ chức, nhân sự theo quy định tại Thông tư số: 41/2011/TT-BYT;

- Đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn khi không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 nhưng không thuộc các trường hợp quy định nêu trên.

Như vậy cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có sai sót chuyên môn kỹ thuật hoặc không đảm bảo điều kiện hoạt động thì bị đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn.

3. Điều kiện để cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn

Theo Thông tư số: 35/2013/TT-BYT, sau khi hết thời hạn đình chỉ hoạt động chuyên môn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần có báo cáo về việc khắc phục sai sót chuyên môn kỹ thuật hoặc các biện pháp đã thực hiện để bảo đảm các điều kiện theo Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 và các tài liệu liên quan để được tiếp tục hoạt động sau khi bị đình chỉ. 

Các điều kiện hoạt động cần được đảm bảo bao gồm:

1. Đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

2. Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;

3. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng.

Lưu ý: Trường hợp cơ sở là phòng khám chuyên khoa hoặc bác sỹ gia đình thì ngoài các điều kiện quy định trên, người đứng đầu cơ sở phải là người hành nghề có bằng cấp chuyên môn phù hợp với loại hình hành nghề.

Theo đó, có thể thấy cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần phải khắc phục được những hạn chế, sai sót và đảm bảo điều kiện hoạt động để được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ. Không những vậy, sau khi hết thời gian đình chỉ hoạt động chuyên môn thì không đương nhiên được hoạt động lại ngay mà cần phải chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục như quy định trên để xin phép hoạt động trở lại.

=> Xem thêm: Thủ tục công bố đủ điều kiện khám sức khỏe của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục nhập khẩu trang thiết bị y tế như thế nào?

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN CHO PHÉP CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SAU KHI BỊ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Câu hỏi 1: Căn cứ nào để đình chỉ chỉ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

Trả lời:

Căn cứ Thông tư số: 35/2013/TT-BYT, trước khi thực hiện thủ tục đình chỉ, phải có kết luận của Hội đồng chuyên môn hoặc Đoàn kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền xác định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đủ điều kiện theo quy định tại Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009. Theo đó, chỉ khi có kết luận của Hội đồng chuyên môn hoặc Đoàn kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền xác định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đủ điều kiện để hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thì cơ quan có thẩm quyền mới được phép ra quyết định đình chỉ hoạt động. 

Trường hợp cơ quan ra quyết định đình chỉ không phải là cơ quan đã cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải có văn bản thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó. Cơ quan ra quyết định thu hồi đăng tải thông tin về việc đình chỉ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan đó.

Câu hỏi 2: Thời gian đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là bao lâu?

Trả lời:

Theo Thông tư số: 35/2013/TT-BYT, thời gian đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định như sau:

1. Thời gian đình chỉ hoạt động chuyên môn được ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm và khả năng khắc phục của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng tối đa không quá 12 tháng.

2. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị đình chỉ hoạt động chuyên môn dưới 12 tháng:

Nếu quá thời gian đình chỉ mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa khắc phục được sai sót chuyên môn thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định gia hạn thời gian đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng tổng thời gian đình chỉ và thời gian gia hạn đình chỉ tối đa không quá 12 tháng hoặc xem xét quyết định thu hồi giấy phép hoạt động theo thủ tục quy định tại Điều 5 Thông tư này.

3. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị đình chỉ hoạt động chuyên môn 12 tháng:

Nếu đủ thời gian đình chỉ 12 tháng mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không khắc phục được sai sót chuyên môn kỹ thuật thì đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị đình chỉ toàn bộ hoạt động chuyên môn phải bị thu hồi giấy phép hoạt động theo thủ tục quy định tại Điều 5 Thông tư này; đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn phải làm thủ tục xin cấp lại giấy phép hoạt động để thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn.

Câu hỏi 3: Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị thu hồi khi nào?

Trả lời: 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, chứng chỉ hành nghề bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

(1) Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;

(2) Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật;

(3) Người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục;

(4) Người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh;

(5) Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp;

(6) Người hành nghề không đủ sức khỏe để hành nghề;

(7) Người hành nghề thuộc một trong các đối tượng không được cấp chứng chỉ theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

Khi phát hiện một trong các trường hợp trên, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ hoặc Giám đốc Sở Y tế ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề.

Trong trường hợp phát hiện người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật mà không thuộc mục (4) thì tùy theo tính chất, mức độ sai sót, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của người hành nghề theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục hành chính– Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ 

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

20 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo