SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Giám định tư pháp số: 13/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 06 năm 2012; 

2. Luật Giám định tư pháp sửa đổi số: 56/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 10 tháng 06 năm 2020; 

3. Nghị định số: 85/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 07 năm 2013 quy định về hướng dẫn thi hành Luật giám định tư pháp

4. Nghị định số: 157/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định sửa đổi Nghị định 85/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giám định tư pháp

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Để văn phòng giám định tư pháp có thể chính thức đi vào hoạt động, sau khi được cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp thì cần đăng ký hoạt động văn phòng giám định. Việc thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp cần thực hiện theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. 

Nếu quý khách hàng đang gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp và muốn tìm một đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín, chất lượng thì Công ty Luật TNHH TLK là lựa chọn tốt nhất. Chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp qua bài viết dưới đây.

dang-ky-hoat-dong-van-phong-giam-dinh-tu-phap

Ảnh 1. Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

1. Các bước thực hiện thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp

Bước 1:  Giám định viên tư pháp đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền;

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền xem xét và xử lý hồ sơ;

Bước 3: Tiếp nhận kết quả.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy phép hoạt động của văn phòng giám định tư pháp 

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp

A. Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp bao gồm:

1. Đơn đề nghị đăng ký hoạt động;

2. Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp;

3. Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện bảo đảm hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp theo Đề án thành lập theo quy định;

4. Bản sao quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp;

5. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

6. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

7. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết

Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp; hoặc,

- Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính tới Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp.

D. Kết quả thực hiện

 Giấy đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp.

Lưu ý: Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng không được thành lập Văn phòng giám định tư pháp.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký hoạt động của văn phòng giám định tư pháp 

dang-ky-hoat-dong-van-phong-giam-dinh-tu-phap

Ảnh 2. Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp_Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

1. Quyền của văn phòng giám định tư pháp 

Theo Nghị định số: 85/2013/NĐ-CP, quyền của văn phòng giám định tư pháp bao gồm: 

- Thuê giám định viên tư pháp và nhân viên làm việc cho Văn phòng;

- Thu chi phí giám định tư pháp theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện dịch vụ giám định ngoài tố tụng theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức;

- Được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế theo quy định.

Như vậy để đảm bảo cho văn phòng giám định tư pháp có thể hoạt động hiệu quả văn phòng giám định tư pháp có quyền thực hiện các hoạt động thuê nhân viên, thu chi phí giám định, thực hiện dịch vụ ngoài tố tụng hay được hưởng các ưu đãi về thuế. Đây đều là những hoạt động cần thiết để văn phòng giám định tư pháp có thể hoạt động. Vì văn phòng giám định tư pháp là tổ chức hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên cũng được hưởng những ưu đãi nhất định theo quy định pháp luật.

2. Nghĩa vụ của văn phòng giám định tư pháp 

Theo Nghị định số: 85/2013/NĐ-CP, nghĩa vụ của văn phòng giám định tư pháp bao gồm: 

- Niêm yết công khai chi phí giám định tư pháp;

- Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật;

- Chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê; chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc kiểm tra, thanh tra;

- Báo cáo Sở Tư pháp và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp theo định kỳ hàng năm;

- Nộp lệ phí đăng ký hoạt động theo mức lệ phí đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh việc được hưởng quyền văn phòng giám định tư pháp phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật. Văn phòng giám định tư pháp cần công khai chi phí giám định tránh tình trạng chi phí không rõ ràng. Văn phòng giám định tư pháp có nghĩa vụ đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động của mình. Ngoài ra cần thực hiện các nghĩa vụ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo hoạt động hàng năm và nộp lệ phí đăng ký hoạt động theo mức lệ phí đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 

3. Những trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp 

Theo Nghị định số: 85/2013/NĐ-CP, những trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp bao gồm: 

- Không còn đủ giám định viên tư pháp theo quy định;

- Thực hiện giám định tư pháp không đúng lĩnh vực đã đăng ký;

- Vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính lần thứ hai mà còn tái phạm;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Văn phòng giám định tư pháp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động khi không còn đủ điều kiện hoạt động như không còn đủ giám định viên tư pháp theo quy định, văn phòng giám định tư pháp không thể hoạt động khi không đủ nguồn lực về nhân sự. 

Ngoài ra văn phòng giám định tư pháp sẽ bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp có những hành vi vi phạm pháp luật như thực hiện giám định tư pháp không đúng lĩnh vực đã đăng ký, hay vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đã bị xử phạt hành chính lần thứ hai mà vẫn còn tái phạm. 

dang-ky-hoat-dong-van-phong-giam-dinh-tu-phap

Ảnh 3. Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp_Hotline: 0972118764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Câu hỏi 1: Văn phòng giám định tư pháp có thể chuyển đổi loại hình không? 

Trả lời: 

Câu trả lời là .

Theo Nghị định số: 85/2013/NĐ-CP, văn phòng giám định tư pháp có nhu cầu chuyển đổi loại hình hoạt động từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty hợp danh và ngược lại phải có hồ sơ đề nghị chuyển đổi gửi Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động. Trường hợp văn phòng chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty hợp danh là khi văn phòng tư pháp từ một Giám định viên tư pháp thành lập chuyển thành có hai Giám định viên tư pháp thành lập trở lên. Khi đó trong hồ sơ chuyển đổi loại hình cần có Bản sao quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp là thành viên hợp danh của Văn phòng. 

Câu hỏi 2: Văn phòng giám định tư pháp có thể tự chấm dứt hoạt động không?

Trả lời: 

Câu trả lời là

Theo Nghị định số: 85/2013/NĐ-CP, văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động trong các trường hợp: 

- Tự chấm dứt hoạt động;

- Bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động theo quy định.

Như vậy ngoài việc chấm dứt hoạt động trong trường hợp bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động do thiếu điều kiện hoạt động và vi phạm quy định pháp luật thì văn phòng giám định tư pháp có thể tự chấm dứt hoạt động. 

Câu hỏi 3: Văn phòng giám định tư pháp có cần đăng thông báo hoạt động văn phòng giám định tư pháp không? 

Trả lời: 

Câu trả lời là có.

Theo Nghị định số: 85/2013/NĐ-CP, văn phòng giám định tư pháp kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động thì phải gửi thông báo bằng văn bản về nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp cho Cơ quan thuế, Cơ quan thống kê, Cơ quan công an cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Văn phòng giám định tư pháp đặt trụ sở trong vòng 15 ngày.

Và trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động thì văn phòng giám định tư pháp phải đăng báo Trung ương hoặc báo địa phương nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về những nội dung liên quan đến thông tin của văn phòng giám định tư pháp như: Tên, địa chỉ trụ sở của Văn phòng; họ và tên người đại diện theo pháp luật của Văn phòng; số, ngày, tháng, năm cấp Giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo