SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Sửa đổi, bổ sung, gia hạn Quyết định thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN, QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Giáo dục số: 43/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2019;

2. Luật Giáo dục Đại học số: 08/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2012;

3. Luật đầu tư số: 67/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

4. Nghị định số: 86/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 06 tháng 06 năm 2018 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.        

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Ngày nay, cùng với sự phát triển của xu hướng toàn cầu hóa được thể hiện phổ biến mọi lĩnh vực trong cuộc sống, kể cả giáo dục. Ngày càng có nhiều cơ sở giáo dục của nước ngoài đầu tư và phát triển tại Việt Nam, đặc biệt là việc đăng ký thành lập văn phòng đại diện giáo dục của nước ngoài tại Việt Nam. Trong thực tế, vì nhiều nguyên nhân phát sinh dẫn đến việc các cơ sở, tổ chức có mong muốn được sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định thành lập văn phòng đại diện. Vậy thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn Quyết định thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như thế nào?

Với mong muốn được đồng hành và giải đáp mọi vấn đề thắc mắc cho Quý khách, Công ty Luật TNHH TLK chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc Sửa đổi, bổ sung, gia hạn Quyết định thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam cho Quý khách qua bài viết dưới đây.

sua-doi-bo-sung-gia-han-quyet-dinh-thanh-lap-van-phong-dai-dien-giao-duc-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Ảnh 1. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn Quyết định thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

1. Các bước thực hiện thủ tục Sửa đổi, bổ sung, gia hạn Quyết định thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn Quyết định cho phép thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài  cho Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Bước 2: Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận nộp và thẩm định hồ sơ;

Bước 3: Tiếp nhận kết quả.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động giáo dục cho cơ sở giáo dục mầm non

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục Sửa đổi, bổ sung, gia hạn Quyết định thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

A. Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài trong đó nêu rõ nội dung, lý do sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài;

2. Quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài hoặc bản sao;

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài hoặc bản sao trong trường hợp đã đăng ký hoạt động;

4. Báo cáo chi tiết hoạt động của văn phòng đại diện;

5. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

6. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

7. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

B. Cơ quan giải quyết

Bộ Giáo dục và Đào tạo.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tuyến đến Bộ Giáo dục và Đào tạo ; hoặc,

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoặc,

- Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính tới Bộ Giáo dục và Đào tạo.

D. Kết quả thực hiện

Quyết định cho phép sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài.

3. Nội dung của Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tên, địa chỉ của văn phòng đại diện; 

2. Nội dung thay đổi, bổ sung; 

3. Lý do sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

=> Xem thêm: Thủ tục giải thể cơ sở giáo dục đại học

sua-doi-bo-sung-gia-han-quyet-dinh-thanh-lap-van-phong-dai-dien-giao-duc-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Ảnh 2. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn Quyết định thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam_Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

1. Tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài được thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam khi nào?

Theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định: 

Tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài muốn thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

(1) Có tư cách pháp nhân;

(2) Có thời gian hoạt động giáo dục ít nhất là 05 năm ở nước sở tại; đã được kiểm định chất lượng giáo dục hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận về chất lượng giáo dục;

(3) Có điều lệ, tôn chỉ, mục đích hoạt động rõ ràng;

(4) Có quy chế tổ chức, hoạt động của văn phòng đại diện dự kiến thành lập tại Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;

(5) Có địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện hợp pháp và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

Như vậy, không phải bất cứ cơ sở, tổ chức nào muốn thành lập văn phòng đại diện giáo dục tại Việt Nam cũng thực hiện được mà chỉ những cơ sở, tổ chức nào đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật thì mới được thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.

2. Cơ sở giáo dục nước ngoài phải đăng ký sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài khi nào?

Theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định:

Tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài phải đăng ký sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài trong những trường hợp sau đây:

(1) Thay đổi tên gọi, người đứng đầu hoặc địa điểm đặt trụ sở của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài trong phạm vi quốc gia mà tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài được thành lập;

(2) Thay đổi tên gọi, người đứng đầu hoặc địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam;

(3) Hết thời hạn hoạt động quy định trong quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài.

Đồng thời, người có thẩm quyền cho phép thành lập Văn phòng đại diện có thẩm quyền cho phép sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành lập. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam.

3.  Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện những vai trò, nhiệm vụ nào?

Theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định:

Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài có chức năng đại diện cho tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.

Đồng thời, văn phòng đại diện phải thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

(1) Thực hiện chức năng liên lạc, thúc đẩy hợp tác của tổ chức, cơ sở giáo dục mà văn phòng là đại diện với cơ sở giáo dục Việt Nam thông qua việc xúc tiến xây dựng các chương trình, dự án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục;

(2) Tổ chức các hoạt động giao lưu, tư vấn, trao đổi thông tin, hội thảo, triển lãm trong lĩnh vực giáo dục nhằm giới thiệu về tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài mà văn phòng là đại diện;

(3) Đôn đốc, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giáo dục đã ký kết với các cơ sở giáo dục Việt Nam;

(4) Không được thực hiện hoạt động giáo dục sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam và không được phép thành lập chi nhánh trực thuộc văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam;

(5) Định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, báo cáo chi tiết bằng văn bản cho sở giáo dục và đào tạo nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở và Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động của văn phòng đại diện, đồng thời có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu và những vấn đề liên quan khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam. Việc báo cáo thực hiện bằng hình thức trực tuyến và văn bản;

(6) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam ngoài việc có chức năng đại diện cho tổ chức, cơ sở giáo dục của nước ngoài tại Việt Nam còn có quyền thực hiện những nhiệm vụ được pháp luật quy định và đồng thời phải tuân thủ đúng các nghĩa vụ của mình.

=> Xem thêm: Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Câu hỏi 1: Có được gia hạn thời hạn hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam nhiều lần không?

Trả lời:

Câu trả lời là Có.

Theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định:

Thời hạn hoạt động của văn phòng đại diện không quá 05 năm kể từ ngày được cấp phép và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 05 năm.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì trước khi hết thời hạn hoạt động được ghi trong giấy phép thì Quý khách phải thực hiện việc gia hạn, tuy nhiên việc gia hạn mỗi lần không được quá 05 năm. 

Câu hỏi 2: Phải gia hạn quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài khi nào ?

Trả lời:

Theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định: 

Việc gia hạn quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài phải được thực hiện trong thời hạn 06 tháng trước khi quyết định cho phép thành lập hết thời hạn.

Như vậy, theo quy định của pháp luật việc gia hạn phải được thực hiện trong thời hạn 06 tháng trước khi quyết định cho phép thành lập hết thời hạn.

Câu hỏi 3: Có được đặt tên văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài bằng tiếng Anh?

Trả lời:

Câu trả lời là Không.

Theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định: 

Tên của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài bao gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự: “ Văn phòng đại diện”, “ Tên của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài” và “ tại Việt Nam.”

Như vậy, theo quy định trên thì tên của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam phải được đặt theo một trật tự nhất định và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở của Văn phòng đại diện

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

20 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo