SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG

CƠ SỞ PHÁP LÝ 

1. Luật Công chứng số: 53/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 06 năm 2014;

2. Nghị định số: 29/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 03 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

3. Thông tư số: 01/2021/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành ngày 03 tháng 02 năm 2021 hướng dẫn Luật Công chứng;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC 

Trong quá trình hoạt động Văn phòng công chứng, công chứng viên có thể chuyển nhượng văn phòng công chứng cho công chứng Viên khác có đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Hoạt động chuyển nhượng văn phòng công chứng cho công chứng viên khác dẫn đến việc thay đổi thông tin của nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng. Nếu gặp khó khăn trong việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng hay liên hệ Công ty Luật TNHH TLK. TLK sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng cho bạn qua bài viết dưới đây. 

thay-doi-noi-dung-dang-ky-hoat-dong-cua-van-phong-cong-chung-duoc-chuyen-nhuong

Ảnh 1. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG

1. Các bước thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ;

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền;

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền xem xét và xử lý hồ sơ;

Bước 4: Tiếp nhận kết quả.

Lưu ý: Nếu việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng dẫn đến thay đổi địa chỉ trụ sở Văn phòng công chứng sang huyện, quận, thị xã, thành phố khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đã ra quyết định cho phép thành lập phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định và phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng.

=> Xem thêm:  Thủ tục hợp nhất Văn phòng công chứng

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục 

A. Thành phần hồ sơ 

1. Đơn đề nghị  thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng;

2. Quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng công chứng;

3. Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng;

4. Giấy đăng ký hành nghề của các công chứng viên;

5. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

6. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

7. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết

Sở Tư pháp nơi Văn phòng công chứng đăng ký hoạt động.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp nơi Văn phòng công chứng đăng ký hoạt động;

- Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính tới Sở Tư pháp nơi Văn phòng công chứng đăng ký hoạt động.

D. Kết quả thực hiện

Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng ghi nhận nội dung đã thay đổi. 

Lưu ý: Giấy đăng ký hoạt động cấp lại được giữ nguyên số đã cấp trước đó.

=> Xem thêm: Thủ tục sáp nhập Văn phòng công chứng 

thay-doi-noi-dung-dang-ky-hoat-dong-cua-van-phong-cong-chung-duoc-chuyen-nhuong

Ảnh 2. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng_Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG

1. Điều kiện để văn phòng công chứng được chuyển nhượng?

Theo Luật Công chứng 2014, văn phòng công chứng được chuyển nhượng cho các công chứng viên khác khi đáp ứng những điều kiện sau: 

(1) Văn phòng công chứng đã hoạt động công chứng được 02 năm; 

(2) Công chứng viên đã chuyển nhượng Văn phòng công chứng không được phép tham gia thành lập Văn phòng công chứng mới trong thời hạn 05 năm kể từ ngày chuyển nhượng;

Vậy, văn phòng công chứng đáp ứng nhu cầu chuyển nhượng là khi đã đi vào hoạt động ổn định và thời gian hoạt động ít nhất là 02 năm. Quy định này nhằm đảm bảo việc chuyển nhượng văn phòng công chứng có thể hoạt động bình thường sau khi công chứng viên khác nhận chuyển nhượng.

Việc hạn chế công chứng viên đã chuyển nhượng văn phòng công chứng không được phép tham gia thành lập văn phòng công chứng mới trong thời hạn 05 năm kể từ ngày chuyển nhượng giúp hạn chế tình trạng công chứng viên thành lập văn phòng công chứng thành lập văn phòng công chứng chỉ để chuyển nhượng cho công chứng viên khác dẫn đến thành lập văn phòng công chứng ồ ạt, không đảm bảo chất lượng. 

2. Điều kiện nhận chuyển nhượng văn phòng công chứng?

Căn cứ Luật Công chứng 2014, công chứng viên muốn nhận chuyển nhượng văn phòng công chứng cần đáp ứng các điều kiện: 

(1) Đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên đối với người dự kiến sẽ tiếp quản vị trí Trưởng Văn phòng công chứng;

(2) Cam kết hành nghề tại Văn phòng công chứng mà mình nhận chuyển nhượng;

(3) Cam kết kế thừa quyền và nghĩa vụ của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng.

Công chứng viên muốn nhận chuyển nhượng văn phòng công chứng cần đáp ứng điều kiện trở thành người đại diện theo pháp luật của văn phòng công chứng theo quy định pháp luật. Điều kiện yêu cầu người nhận chuyển nhượng phải là người đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên nhằm đảm bảo người nhận chuyển nhượng đã có đủ kinh nghiệm tiếp nhận vận hành văn phòng công chứng và có đủ khả năng tiếp quản vị trí Trưởng Văn phòng công chứng. 

Tránh tình trạng Công chứng viên chỉ nhận chuyển nhượng thay cho người khác hay chuyển nhượng không nhằm mục đích hành nghề nên một trong những điều kiện mà công chứng viên cần đáp ứng khi nhận chuyển nhượng đó là cam kết hành nghề tại Văn phòng công chứng mà mình nhận chuyển nhượng. Ngoài ra Công chứng viên nhận chuyển nhượng văn phòng công chứng đồng thời kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của văn phòng công chứng đó.

3. Những trường hợp văn phòng công chứng phải thay đổi nội dung đăng ký hoạt động?

Theo Nghị định số: 29/2015/NĐ-CP, văn phòng công chứng phải làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động trong các trường hợp sau: 

(1) Văn phòng công chứng thay đổi số lượng công chứng viên;

(2) Văn phòng công chứng thay đổi trưởng văn phòng; 

(3) Thay đổi địa chỉ trụ sở Văn phòng công chứng;

(4) Thay đổi tên gọi của Văn phòng công chứng;

(5) Sáp nhập Văn phòng công chứng.

Thông tin thay đổi của những trường hợp trên là những thông tin có trong giấy đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng nên việc thay đổi những thông tin này cần có sự đồng ý, chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Chính vì vậy khi Văn phòng công chứng có thông tin thay đổi thuộc một trong những trường hợp trên thì cần thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động. 

=> Xem thêm: Thẩm quyền thành lập Văn phòng công chứng 

thay-doi-noi-dung-dang-ky-hoat-dong-cua-van-phong-cong-chung-duoc-chuyen-nhuong

Ảnh 3. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng_Hotline: 0972118764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Quy định về con dấu và trụ sở của Văn phòng công chứng 

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG

Câu hỏi 1: Văn phòng công chứng có được hoạt động trong thời gian làm thủ tục chuyển nhượng không? 

Trả lời:

Câu trả lời là có.

Trong thời gian làm thủ tục chuyển nhượng, Văn phòng công chứng được chuyển nhượng tiếp tục được hoạt động cho đến khi Văn phòng công chứng của các công chứng viên nhận chuyển nhượng được cấp lại giấy đăng ký hoạt động.

Quy định này nhằm đảm bảo cho hoạt động của Văn phòng công chứng không bị gián đoạn trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng. Văn phòng công chứng vẫn có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. 

Câu hỏi 2: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển nhượng có cần đăng báo không? 

Trả lời: 

Câu trả lời là có.

Sau khi Văn phòng công chứng nhận chuyển nhượng được cấp giấy đăng ký hoạt động thì phải thực hiện đăng báo nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng trong thời hạn 30 ngày. Cần phải đăng báo trung ương hoặc địa phương ba số liên tiếp với những nội dung: 

(1) Tên gọi, địa chỉ trụ sở của Văn phòng công chứng;

(2) Họ, tên, số quyết định bổ nhiệm của công chứng viên hành nghề tại Văn phòng công chứng;

(3) Số, ngày, tháng, năm cấp giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động và ngày bắt đầu hoạt động.

Việc đăng báo giúp cho thông tin của Văn phòng công chứng được đăng tải công khai, rộng rãi giúp dễ dàng phát hiện sai sót nếu có. Đây cũng là cách thức giúp Văn phòng công chứng được người dân biết đến, cân nhắc sử dụng dịch vụ tại Văn phòng công chứng khi có nhu cầu. 

Câu hỏi 3: Sau khi chuyển nhượng thì những hồ sơ công chứng đã và đang được thực hiện sẽ xử lý như thế nào? 

Trả lời:

Một trong những điều kiện mà bên nhận chuyển nhượng Văn phòng công chứng cần đáp ứng khi nhận chuyển nhượng Văn phòng công chứng là tiếp nhận tất cả quyền và nghĩa vụ của Văn phòng công chứng. Chính vì vậy Công chứng viên nhận chuyển nhượng phải kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ cũng như tiếp nhận toàn bộ yêu cầu công chứng đang thực hiện và hồ sơ đang được lưu trữ tại văn phòng công chứng được chuyển nhượng. 

=> Xem thêm: Thủ tục yêu cầu công chứng 

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

07 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo