SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC CẤP ĐỔI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

CƠ SỞ PHÁP LÝ 

1. Luật Phòng cháy và chữa cháy số: 27/2001/QH10 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2001;

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số: 40/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2013;

3. Nghị định số: 136/2020/NĐ-CP được chính phủ ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy;

4. Các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Cá nhân, tổ chức khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, đã tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và đạt yêu cầu sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, trong trường hợp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy bị hư hỏng thì cá nhân có quyền được yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đổi. Giấy chứng nhận của Quý khách đang bị hư hỏng và Quý khách muốn thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy? Quý khách muốn thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng và hiệu quả? Và Quý khách đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn về vấn đề này?

Với mong muốn được đồng hành và chia sẻ mọi khó khăn, vướng mắc cho Quý khách, Công ty Luật TNHH TLK chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho Quý khách qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-cap-doi-chung-nhan-huan-luyen-nghiep-vu-phong-chay-va-chua-chay

Ảnh 1. Thủ tục Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy _ Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP ĐỔI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

1. Các bước thực hiện thủ tục cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu; 

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, ghi thông tin vào phiếu và yêu cầu bổ sung (nếu có);

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành cấp đổi giấy chứng nhận;

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
A. Thành phần hồ sơ
Khi thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận chất lượng huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy là rất quan trọng. Nếu tổ chức, cá nhân thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì thời gian thực hiện sẽ nhanh chóng hơn. Theo đó, hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận bao gồm các giấy tờ sau:

1. Văn bản đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận huấn luyện theo mẫu;

2. Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy đã được cấp trước đó;

3. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

4. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

5. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Lưu ý: Hồ cơ nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng việt và phải chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch đó.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Cơ quan giải quyết

Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng thông tin điện tử; hoặc,

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; hoặc,

- Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính tới Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

D. Kết quả thực hiện 

Quyết định cấp đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

=> Xem thêm: Thủ tục huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để chữa cháy

thu-tuc-cap-doi-chung-nhan-huan-luyen-nghiep-vu-phong-chay-va-chua-chay

Ảnh 2. Thủ tục Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy_ Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC  CẤP ĐỔI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

1. Trách nhiệm của tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy

Căn cứ Nghị định số: 136/2020/NĐ-CP, khi tổ chức, cá nhân tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy thì tổ chức huấn luyện phải có trách nhiệm như sau:

(1) Đối với chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, cơ sở có trách nhiệm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy nghiêm túc và hiệu quả cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý;

(2) Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở hoặc cá nhân có nhu cầu muốn được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thì tiến hành đề nghị cơ quan Công an hoặc cơ sở huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đã được xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy tổ chức huấn luyện. 

Tuy nhiên, kinh phí của việc tổ chức huấn luyện sẽ do cơ quan, tổ chức, cơ sở hoặc cá nhân tham gia huấn luyện chịu trách nhiệm.

2. Các nguyên tắc về phòng cháy và chữa cháy

Theo Luật Phòng cháy chữa cháy 2001, khi xảy ra hỏa hoạn thì người chỉ huy phòng cháy chữa cháy và các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia phòng cháy và chữa cháy phải thực hiện các nguyên tắc sau:

(1) Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân khi tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy;

(2) Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do các vụ cháy gây ra;

(3) Phải chuẩn bị sẵn sàng mọi lực lượng, các phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả;

(4) Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.

=> Xem thêm: Thủ tục điều động lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy

3. Các trường hợp tổ chức, cá nhân tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

Căn cứ Nghị định số: 136/2020/NĐ-CP, các tổ chức, cá nhân tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy trong các trường hợp sau đây:

(1) Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ lần đầu khi được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;

(2) Huấn luyện lại để được cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy sau khi chứng nhận này hết thời hạn sử dụng;

(3) Thời gian bồi dưỡng bổ sung hàng năm về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

Tuy nhiên, tùy vào các đối tượng khác nhau mà thời gian tham gia huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy nhưng thời gian tối thiểu là 16 giờ.

=> Xem thêm: Thủ tục xin thẩm quyền duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC  CẤP ĐỔI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Câu hỏi 1: Thành viên đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành có thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ có khác với các đối tượng khác không?

Trả lời: 

Câu trả lời là .

Căn cứ Nghị định số: 136/2020/NĐ-CP, các đối tượng tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy có thời gian là khác nhau tùy vào từng trường hợp tham gia huấn luyện. Tuy nhiên, đối với thành viên đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành lại có thời gian tham gia huấn luyện và bồi dưỡng gấp 02 lần so với các đối tượng còn lại.

Câu hỏi 2: Việc ưu tiên và bảo đảm quyền ưu tiên cho người và phương tiện được huy động chữa cháy và tham gia chữa cháy được quy định như thế nào?

Trả lời: 

Theo Luật Phòng cháy chữa cháy 2001, khi xảy ra cháy, người và phương tiện được huy động chữa cháy và tham gia chữa cháy được hưởng các quyền ưu tiên và đảm bảo quyền ưu tiên như sau:

(1) Người được huy động làm nhiệm vụ chữa cháy được ưu tiên đi trên các phương tiện giao thông;

(2) Lực lượng, phương tiện khi làm nhiệm vụ chữa cháy có các quyền ưu tiên sau đây:

- Lực lượng, phương tiện của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy được sử dụng còi, đèn, cờ ưu tiên và tín hiệu đặc biệt khác; ưu tiên đi trên đường giao thông theo quy định của pháp luật;

- Lực lượng, phương tiện khác khi huy động làm nhiệm vụ chữa cháy có các quyền ưu tiên trong phạm vi khu vực chữa cháy;

- Được hưởng ưu tiên khi di chuyển và được miễn phí lưu thông trên đường.

(3) Người và phương tiện tham gia giao thông khi thấy tín hiệu còi, đèn, cờ ưu tiên của phương tiện đi làm nhiệm vụ chữa cháy phải nhanh chóng nhường đường;

(4) Lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng khác khi làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông có trách nhiệm bảo đảm cho lực lượng, phương tiện đi chữa cháy được lưu thông nhanh nhất, trong thời gian sớm nhất.

Câu hỏi 3: Điều kiện đối với cá nhân hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy được quy định như thế nào?

Trả lời: 

Căn cứ Nghị định số: 136/2020/NĐ-CP, khi cá nhân muốn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thì phải đáp ứng đủ điều kiện sau:

(1) Có tham gia huấn luyện, tập huấn và được cấp chứng chỉ hành nghề về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hoạt động kinh doanh.

(2) Tham gia hoạt động cho cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747

- Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn

- Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo