SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO CHO TỔ CHỨC

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Công nghệ cao số: 21/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008;

2. Quyết định số: 55/2010/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10 tháng 09 năm 2010 quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao;

3. Thông tư số: 32/2011/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2011 quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao;

4. Thông tư số: 04/2020/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 28 tháng 09 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao;

5.  Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Việc ứng dụng công nghệ cao đem lại nhiều lợi ích to lớn cho tổ chức hoặc cá nhân thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ cao. Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức như một lời khẳng định về uy tín, chất lượng và danh tiếng của tổ chức trong lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, khi Quý khách thực hiện thủ tục này lại gặp phải những khó khăn, vướng mắc về cách thức cũng như quy trình thực hiện thủ tục. Và Quý khách đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn?

Nếu đúng như vậy, Quý khách tìm tới công ty luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức cho Quý khách qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-hoat-dong-ung-dung-cong-nghe-cao-cho-to-chuc

Ảnh 1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức _Hotline:0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO CHO TỔ CHỨC

1. Các bước thực hiện thủ tục thủ tục cấp giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao;

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

Bước 3: Tiếp nhận kết quả.

=> Xem thêm: Quản lý đất đai khu công nghệ cao được quy định như thế nào?

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức

A. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ bao gồm những giấy tờ, tài liệu sau đây:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động của tổ chức theo mẫu quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ;

2. Bản sao có công chứng của một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;

3. Bản thuyết minh dự án ứng dụng công nghệ cao, đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao (công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển);

4. Xác nhận bằng văn bản của cơ quan chủ quản đối với các nội dung đã trình bày trong Bản thuyết minh dự án ứng dụng công nghệ cao, đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao (đối với tổ chức thuộc quyền quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ); xác nhận bằng văn bản của Sở Khoa học và Công nghệ nơi tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao (đối với tổ chức không thuộc quyền quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ);

5. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

6. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

7. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lương bộ hồ sơ: 02 bộ (bao gồm:  01 bộ hồ sơ gốc; 01 bộ hồ sơ photo).

B. Cơ quan giải quyết

Văn phòng đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

C. Cách thức thực hiện

- Gửi trực tiếp hồ sơ tới trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ; hoặc,

- Gửi qua đường bưu điện hồ sơ tới trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ.

D. Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao. 

3. Nội dung giấy chứng nhận ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức

Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức bao gồm những nội dung sau:

1. Tên dự án;

2. Tên tổ chức thực hiện dự án;

3. Thông tin Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học & Công nghệ (số, ngày cấp, nơi cấp;

5. Địa chỉ thực hiện dự án;

6. Số đăng kí;

7. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao;

8. Quy định sử dụng Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao.

Lưu ý: Giấy chứng nhận hoạt động có hiệu lực kể từ ngày cấp và có giá trị đến khi kết thúc dự án, đề tài, đề án. Giấy chứng nhận hoạt động chỉ có giá trị đối với từng dự án ứng dụng công nghệ cao, đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và là căn cứ để tổ chức, cá nhân được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo quy định pháp luật

=> Xem thêm: Định hướng phát triển, ứng dụng công nghệ đến năm 2030 của Thủ tướng

thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-hoat-dong-ung-dung-cong-nghe-cao-cho-to-chuc

Ảnh 2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức_Hotline:0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO CHO TỔ CHỨC

1. Thế nào là Công nghệ cao và hoạt động công nghệ cao?

Sau đây là một số khái niệm quan trong liên quan đến Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức theo quy định tại Luật Công nghệ cao:

Công nghệ cao là công nghệ có hàm lượng cao về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; được tích hợp từ thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại; tạo ra sản phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; có vai trò quan trọng đối với việc hình thành ngành sản xuất, dịch vụ mới hoặc hiện đại hóa ngành sản xuất, dịch vụ hiện có.

Hoạt động công nghệ cao là hoạt động nghiên cứu, phát triển, tìm kiếm, chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao; đào tạo nhân lực công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ cao; phát triển công nghiệp công nghệ cao

2. Thu hồi giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao 

Căn cứ Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao của tổ chức khi vi phạm phạm một trong các trường hợp sau đây: 

1. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận hoạt động không triển khai dự án ứng dụng công nghệ cao, đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao đã được phê duyệt;

2. Thực hiện không đúng các nội dung của dự án ứng dụng công nghệ cao, đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao đã được phê duyệt;

3. Có đơn đề nghị chấm dứt thực hiện dự án ứng dụng công nghệ cao, đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao đã được phê duyệt;

4. Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động;

5. Vi phạm một trong các điều cấm của Luật Công nghệ cao.

3. Những ưu đãi mà tổ chức được hưởng khi thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ cao

Chính phủ và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cao. Do đó, khi tổ chức thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ cao sẽ được hưởng những ưu đãi theo Luật Công nghệ cao. Cụ thể là:  

1. Hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

2. Được xem xét hỗ trợ chi phí từ kinh phí của Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao và kinh phí khác có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;

3. Hưởng ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

=> Xem thêm: Thủ tục xin gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao

thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-hoat-dong-ung-dung-cong-nghe-cao-cho-to-chuc

Ảnh 3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức_Hotline:0972118764

III. QUÝ KHÁCH NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho Quý khách rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Mục tiêu của khu công nghệ cao là gì?

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO CHO TỔ CHỨC

Câu hỏi 1: Điều kiện được hưởng ưu đãi khi tổ chức thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ cao là gì?

Trả lời: 

Theo Luật Công nghệ cao, để đảm tập trung phát triển một số công nghệ cao có tiềm năng lớn, Nhà nước ta đặt ra các điều kiện hưởng ưu đãi khi tổ chức thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ cao như sau: 

1. Hoạt động ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển được Thủ tướng Chính phủ ban hành;

2. Hoạt động ứng dụng công nghệ cao phải thuộc một trong những trường hợp sau:

- Sử dụng kết quả nghiên cứu về công nghệ cao để đổi mới công nghệ, đổi mới và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm;

- Sản xuất thử nghiệm sản phẩm;

- Làm chủ, thích nghi công nghệ cao nhập từ nước ngoài vào điều kiện thực tế Việt Nam.

Câu hỏi 2: Tại sao phải thực có giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao?

Trả lời: 

Dựa trên những đánh giá thực tiễn, những công nghệ cao có tiềm năng rất lớn trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội. Nhận thức được điều này, Chính phủ và Nhà nước ta luôn đưa ra những chính sách, biện pháp để thúc đẩy vấn đề ứng dụng công nghệ cao của các tổ chức, cá nhân. 

Có Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao giúp tổ chức đảm bảo tính hợp pháp trong việc sử dụng các công nghệ cao. Đồng thời đây cũng là một tín hiệu cho khách hàng và các bên liên quan rằng sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình của tổ chức đang được áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất. Điều này giúp tăng tính cạnh tranh, tạo sự tin tưởng và cải thiện trải nghiệm của người dùng. 

Mặt khác, Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao là cơ sở để tổ chức được hưởng những ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước về các loại thuế và chi phí. Ngoài ra, Giấy chứng nhận này còn đảm bảo tính an toàn, bảo mật thông tin và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề hoạt động ứng dụng công nghệ cao của tổ chức.

Câu hỏi 3: Những tiêu chí đánh giá dự án ứng dụng công nghệ cao?

Trả lời: 

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN (được bổ sung, sửa đổi bởi Thông tư số 04/2020/TT-BKHCN), những tiêu chí đánh giá dự án ứng dụng công nghệ cao bao gồm: 

1. Công nghệ được ứng dụng trong dự án thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển được ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

2. Dự án ứng dụng công nghệ cao phải thuộc một trong các trường hợp sau:

 - Sử dụng kết quả nghiên cứu về công nghệ cao để đổi mới công nghệ, đổi mới và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm góp phần hiện đại hóa hoặc hình thành ngành sản xuất, dịch vụ mới tại Việt Nam;

- Sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghệ cao nhằm hoàn thiện công nghệ;

- Làm chủ, thích nghi công nghệ cao nhập từ nước ngoài vào điều kiện thực tế Việt Nam, có sử dụng nguyên liệu, vật liệu, linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước thay thế nhập khẩu.

3. Nhân lực tham gia hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của dự án thuộc một trong các trường hợp pháp luật quy định;

4. Chi phí hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của dự án phải đáp ứng yêu cầu và thuộc một trong các trường hợp pháp luật quy định;

5. Hệ thống quản lý chất lượng của dự án đạt một trong số các tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, HACCP, CMM, GMP hoặc chứng chỉ, chứng nhận có giá trị tương đương (tùy theo đặc thù dự án ứng dụng công nghệ cao áp dụng tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế);

6. Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam thì áp dụng tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế chuyên ngành. Khuyến khích dự án áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, về tiết kiệm năng lượng như: ISO 14000 hoặc tiêu chuẩn tương đương; ISO 50001 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

=> Xem thêm: Cơ cấu tổ chức ban quản lý khu công nghệ cao được quy định như thế nào?

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK.

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

15 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn
 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

THÔNG TIN NÓNG HỔI – HỮU ÍCH CHO BẠN ĐỌC

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024 Như vậy, từ ngày 01/07/2024 khi mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng tăng lên...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo