SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA (C/O) MẪU AHK

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Quản lý ngoại thương 2017 số: 05/2017/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 12 tháng 06 năm 2017;

2. Nghị định số: 31/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 08 tháng 3 năm 2018 hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa;

3. Thông tư số: 05/2018/TT-BCT được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành ngày 03 tháng 04 năm 2018 quy định về xuất xứ hàng hóa; 

4. Thông tư số: 21/2019/TT-BCT được Bộ Công Thương ngày 08 tháng 11 năm 2019 hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc;

5. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Để nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm, đồng thời thúc đẩy phát triển nền kinh tế, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu đến các quốc gia khác nhau trên thế giới, trong đó có thị trường ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc. Đặc biệt, để tăng tính cạnh tranh, Việt Nam đã ký kết hiệp định thương mại tự do với những ưu đãi về thuế quan. Các doanh nghiệp nội địa khi muốn được áp dụng các ưu đãi này cần phải xin Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK. Vậy pháp luật hiện nay quy định như thế nào về quy trình, thủ tục cũng như các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận này. Quý Khách hàng đang gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và cần tìm một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp tư vấn về những vấn đề này?

Nếu đúng như vậy thì Quý Khách hàng tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK cho Quý Khách hàng thông qua bài viết dưới đây.

Ảnh 1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK _ Hotline: 097 211 8764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA (C/O) MẪU AHK

1. Các bước thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK

Bước 1: Quý Khách hàng chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

Bước 2: Quý Khách hàng nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đến cơ quan có thẩm quyền.

Bước 3: Tổ chức cấp C/O kiểm tra tính hợp lệ của bộ hồ sơ;

Bước 4: Quý Khách hàng nhận được Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Lưu ý: Trong trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa không rõ ràng, không chứng minh được hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ, có dấu hiệu gian lận về chuyển tải, hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa tiến hành kiểm tra tại cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK

A. Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp C/O mẫu AHK;

2. Mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O mẫu AHK đã được khai hoàn chỉnh;

3. Bản in tờ khai hải quan xuất khẩu. Trường hợp hàng xuất khẩu không phải khai báo tờ khai hải quan theo quy định của pháp luật sẽ không phải nộp bản sao tờ khai hải quan; 

4. Bản sao hoá đơn thương mại (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

5. Bản sao vận tải đơn hoặc bản sao chứng từ vận tải tương đương (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân) trong trường hợp thương nhân không có vận tải đơn. Thương nhân được xem xét không cần nộp chứng từ này trong trường hợp xuất khẩu hàng hóa có hình thức giao hàng không sử dụng vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải khác theo quy định của pháp luật hoặc thông lệ quốc tế;

6. Bảng kê khai chi tiết hàng hóa xuất khẩu đạt tiêu chí xuất xứ ưu đãi theo mẫu tương ứng do Bộ Công Thương quy định;

7. Bản khai báo xuất xứ của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp nguyên liệu có xuất xứ hoặc hàng hóa có xuất xứ được sản xuất trong nước theo mẫu do Bộ Công Thương quy định trong trường hợp nguyên liệu đó được sử dụng cho một công đoạn tiếp theo để sản xuất ra một hàng hóa khác;

8. Bản sao Quy trình sản xuất hàng hóa (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

9. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

10. Giấy tờ pháp lý cá nhân của người thực hiện thủ tục (bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực);

11. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

=> Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu AJ

B. Cơ quan giải quyết

Bộ Công Thương có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.

C. Cách thức thực hiện

Cơ sở xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau:

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ; hoặc,

– Nộp hồ sơ qua đường bưu điện; hoặc,

– Nộp hồ sơ qua Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn hoặc trang điện tử khác của các cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được Bộ Công Thương ủy quyền.

D. Kết quả thực hiện

– C/O mẫu AHK được cơ quan, tổ chức cấp C/O của Nước thành viên xuất khẩu cấp trước hoặc tại thời điểm giao hàng nhưng không muộn hơn 3 ngày làm việc sau ngày giao hàng;

– Trường hợp C/O mẫu AHK không được cấp tại thời điểm nêu trên do sai sót không cố ý hoặc có lý do xác đáng khác, C/O mẫu AHK có thể được cấp sau nhưng không quá 1 năm kể từ ngày giao hàng và phải được đánh dấu vào Ô số 13 nơi có dòng chữ “ISSUED RETROACTIVELY”.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA (C/O) MẪU AHK

1. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK là gì?

Nghị định 31/2018/NĐ-CP có giải thích: 

- Xuất xứ hàng hóa là nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hóa trong trường hợp có nhiều nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa đó.

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là văn bản hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan, tổ chức thuộc nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp dựa trên quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa đó.

Như vậy, có thể hiểu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK là Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa riêng được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của các nước thành viên trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN- Hồng Kông, Trung Quốc. Đây là cơ sở để xác nhận hàng hóa do nước đó sản xuất ra và phân phối trên thị trường các nước ASEAN- Hồng Kông, Trung Quốc theo quy tắc xuất xứ, nhằm tạo thuận lợi cho hàng hóa về mặt thuế quan khi nhập khẩu vào các thị trường này.

Ảnh 2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK _ Hotline: 097 211 8764

2. Thời hạn có hiệu lực của C/O mẫu AHK

Thời hạn có hiệu lực của C/O mẫu AHK được quy định tại Thông tư 21/2019/TT-BCT như sau:

– C/O mẫu AHK có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày cấp và được nộp cho cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu trong thời hạn này;

– Trường hợp C/O mẫu AHK được nộp cho cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu sau khi hết thời hạn hiệu lực, C/O này vẫn được chấp nhận nếu việc không tuân thủ thời hạn nêu trên là do bất khả kháng hoặc do nguyên nhân chính đáng khác nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà nhập khẩu hoặc nhà xuất khẩu.

Trong tất cả trường hợp, cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu có thể chấp nhận C/O mẫu AHK với điều kiện hàng hóa được nhập khẩu trước khi hết thời hạn hiệu lực của C/O này.

3. Điều kiện về hình thức của C/O mẫu AHK

C/O mẫu AHK phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Là bản giấy;

2. Mang một số tham chiếu riêng của mỗi cơ quan, tổ chức cấp C/O;

3. Được khai bằng tiếng Anh;

4. Có chữ ký của người có thẩm quyền và con dấu của cơ quan, tổ chức cấp C/O. Mẫu chữ ký và con dấu này có thể áp dụng theo hình thức điện tử.

Trong quá trình làm thủ tục khai báo C/O mẫu AHK, nếu xảy ra sai sót thì không được phép tẩy xóa hoặc viết thêm. Mọi sửa đổi phải được thực hiện theo một trong hai cách sau:

– Gạch bỏ chỗ sai và bổ sung các thông tin cần thiết. Những thay đổi này phải được người có thẩm quyền ký C/O mẫu AHK chấp thuận và được cơ quan, tổ chức cấp C/O xác nhận. Những phần còn trống phải được gạch chéo để tránh điền thêm;

– Cấp C/O mẫu AHK mới thay thế cho C/O cũ.

=> Xem thêm: Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu… 

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

Ảnh 3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK _ Hotline: 097 211 8764

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA (C/O) MẪU AHK

Câu hỏi 1: Trường hợp nào thì không cần nộp Giấy chứng nhận xuất xs hàng hoá (C/O) mẫu AHK?

Trả lời:

Thông tư 21/2019/TT-BCT cho phép các trường hợp sau không phải nộp C/O mẫu AHK

– Trường hợp hàng hóa có xuất xứ từ Nước thành viên xuất khẩu có trị giá FOB không vượt quá 200 đô la Mỹ được miễn nộp C/O mẫu AHK và chỉ cần bản khai báo đơn giản của nhà xuất khẩu rằng hàng hóa đó có xuất xứ của Nước thành viên xuất khẩu. Hàng hóa gửi qua đường bưu điện có trị giá FOB không vượt quá 200 đô la Mỹ cũng được áp dụng quy định này;

– Ngoài ra, Nước thành viên có thể lựa chọn việc không yêu cầu nộp C/O mẫu AHK.

Câu hỏi 2: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK đã cấp bị thu hồi trong trường hợp nào?

Trả lời:

Cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa thu hồi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK đã cấp trong những trường hợp sau:

– Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK đã cấp không phù hợp các quy định về xuất xứ;

– Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK đã cấp trùng số tham chiếu;

– Thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK không nộp bổ sung chứng từ sau thời hạn quy định;

– Thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK giả mạo chứng từ trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

– Thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK thông báo bằng văn bản đề nghị hủy bỏ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đã cấp.

Trường hợp không thể thu hồi được Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK đã cấp, cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK thông báo bằng văn bản cho Bộ Công Thương và cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK đã cấp, đồng thời nêu rõ lý do.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 097 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục và Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: 0243 2011 747                                     Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                        Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

CẤP, GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CỤC THÚ Y (GỒM SẢN XUẤT, KIỂM NGHIỆM, KHẢO NGHIỆM, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y)

CẤP, GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CỤC THÚ Y (GỒM SẢN XUẤT, KIỂM NGHIỆM, KHẢO NGHIỆM, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y)

Mỗi ngành nghề, lĩnh vực đều có những yêu cầu riêng để được hành nghề và được cơ quan có thẩm quyền công nhận thông qua Chứng chỉ hành nghề. Lĩnh vực thú y cũng không ngoại lệ. Chứng chỉ hành nghề thú y được cơ quan có thẩm quyền...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo