SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Nghị định số: 126/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 20 tháng 09 năm 2018 quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam;

2. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.        

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Khi bị mất, hỏng, rách hay có thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động thì cơ sở văn hóa nước ngoài cần thực hiện thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký. Quý khách hàng là tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở văn hóa nước ngoài và đang rơi vào tình huống kể trên song chưa rõ những quy định pháp luật Việt Nam về thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Nếu đúng như vậy thì Quý khách hàng tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam cho Quý khách qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-cap-lai-giay-chung-nhan-dang-ky-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-co-so-van-hoa-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Ảnh 1. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Các bước thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam chuẩn bị và nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền;

Bước 2: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ;

Bước 3: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định;

Bước 4: Cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam tiếp nhận kết quả.

=> Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở nước ngoài tại Việt Nam

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
A. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài gồm những tài liệu sau:

1. Đơn đề nghị cấp lại theo mẫu;

2. Giấy chứng nhận đăng ký (đối với trường hợp bị rách, hỏng);

3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký có công chứng và các tài liệu chứng minh việc thay đổi;

4. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

5. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

6. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Lưu ý: Các văn bản trong hồ sơ nếu bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

B. Cơ quan giải quyết

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

C. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền.

D. Kết quả thực hiện

Sau khi hồ sơ được chấp thuận, Quý Khách hàng sẽ được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký. 

Trường hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ chối phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

3. Nội dung của Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam bao gồm một số nội dung sau đây:

1. Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đề nghị thành lập cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam;

2. Tên cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam;

3. Nội dung đề nghị cấp lại;

4. Lý do đề nghị cấp lại;

5. Cam kết của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đề nghị thành lập cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam hoặc cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam;

6. Chữ ký, đóng dấu của đại diện có thẩm quyền.

=> Xem thêm: Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

thu-tuc-cap-lai-giay-chung-nhan-dang-ky-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-co-so-van-hoa-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Ảnh 2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam_Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Các trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký

Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam là văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép thành lập và hoạt động đối với chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký được cấp lại theo một trong các trường hợp sau:

Một là, trường hợp bị rách, hỏng hoặc bị mất;

Hai là, khi có sự thay đổi về tên gọi, địa điểm trụ sở, người đại diện theo pháp luật hoặc nội dung hoạt động khi điều ước quốc tế có điều chỉnh.

Như vậy, nếu Giấy chứng nhận đăng ký của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam bị rách, hỏng, bị mất hoặc có sự thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký thì cần làm hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký gửi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định 126/2018/NĐ-CP quy định về thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Thứ nhất, nếu điều ước quốc tế mà cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam căn cứ thành lập nên có quy định về thời hạn hiệu lực thì thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký được căn cứ theo thời hạn hiệu lực của điều ước quốc tế đó và được gia hạn theo quy định.

Thứ hai, nếu điều ước quốc tế không quy định về thời hạn hiệu lực thì thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký là 05 năm và được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 05 năm.

3. Các trường hợp chấm dứt hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam 

Cơ sở văn hóa nước ngoài và chi nhánh tại Việt Nam có quyền tự chấm dứt hoạt động theo đề nghị của bên nước ngoài hoặc bị buộc chấm dứt hoạt động theo một trong các trường hợp dưới đây:

1. Hết thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy phép, Giấy chứng nhận mà không làm thủ tục gia hạn theo quy định của Nghị định 126/2018/NĐ-CP;

2. Không có hoạt động trong thời hạn 12 tháng sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy phép, Giấy chứng nhận;

3. Hết thời hạn bị đình chỉ ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ;

4. Vi phạm quy định về nguyên tắc hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài mà bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy phép, Giấy chứng nhận hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

=> Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Câu hỏi 1: Điều kiện thành lập và hoạt động của chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam là gì?

Trả lời:

Căn cứ Nghị định 126/2018/NĐ-CP, cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được thành lập chi nhánh khi đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, đã hoạt động tại Việt Nam trong thời gian ít nhất 02 năm;

Thứ hai, tuân thủ pháp luật và các quy định hiện hành của Việt Nam.

Chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam không có tư cách pháp nhân, chịu sự quản lý, điều hành và hoạt động theo ủy quyền của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Câu hỏi 2: Các trường hợp nào cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam bị đình chỉ hoạt động?

Trả lời:

Cơ sở văn hóa nước ngoài, chi nhánh tại Việt Nam bị đình chỉ hoạt động có thời hạn theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi vi phạm một trong các trường hợp sau:

(i) Có hành vi gian lận để được thành lập và hoạt động;

(ii) Vi phạm quy định của pháp luật về văn hóa bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ hoạt động;

(iii) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Sau khi hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động, cơ sở văn hóa nước ngoài được cho phép hoạt động trở lại sau khi khắc phục được vi phạm dẫn đến bị đình chỉ hoạt động.

Câu hỏi 3: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm như thế nào đối với cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam?

Trả lời:

Là một cơ quan hành chính nhà nước, trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam là:

(1) Quản lý nhà nước đối với các cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam;

(2) Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở cơ sở văn hóa nước ngoài, chi nhánh tại Việt Nam và các cơ quan liên quan trong việc cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy phép, Giấy chứng nhận và quản lý, đình chỉ, chấm dứt hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài, chi nhánh tại Việt Nam;

(3) Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam;

(4) Tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam định kỳ hàng năm và khi được yêu cầu.

=> Xem thêm: Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

07 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo