SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Kế toán số: 88/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015;

2. Thông tư số: 296/2016/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2016 Hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán;

3. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Dịch vụ kế toán đang là một dịch vụ phổ biến được nhiều doanh nghiệp cung cấp. Người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề mới được hành nghề dịch vụ kế toán. Tuy nhiên trong trường hợp có vấn đề xảy ra với Giấy chứng nhận, liệu Quý khách hàng đã biết mình nên cần làm gì hay không? Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề có được cấp lại không và nếu có thì thủ tục này sẽ được thực hiện như thế nào?

Công ty Luật TNHH TLK rất hân hạnh trở thành người giải đáp cho Quý Khách hàng mọi thắc mắc nêu trên. Không chỉ vậy, chúng tôi sẽ cung cấp thêm một số thông tin quan trọng về thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán cho Quý Khách hàng qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-dang-ky-cap-lai-giay-chung-nhan-dang-ky-hanh-nghe-dich-vu-ke-toan

Ảnh 1. Thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề dịch vụ kế toán_Hotline: 097 211 8764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Các bước thực hiện thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề dịch vụ kế toán

Bước 1: Người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán chuẩn bị và nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền;

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ;

Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hoặc chưa rõ ràng, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp giải trình và bổ sung hồ sơ;

Bước 4: Tiếp nhận kết quả.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề dịch vụ kế toán

A. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán bao gồm một số tài liệu như sau:

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo mẫu;

2. 02 ảnh màu 3x4cm được chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán;

3. Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán cũ đối với các trường hợp bị hỏng;

4. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

5. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

6. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính; hoặc,

- Nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính tới Bộ Tài chính.

D. Kết quả thực hiện

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, chủ thể nộp hồ sơ sẽ nhận được:

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán; hoặc,

- Văn bản từ chối cấp giấy phép của Bộ Tài chính kèm lý do từ chối.

3. Nội dung Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán bao gồm một số nội dung theo mẫu như sau:

1. Ảnh 3x4 đóng dấu giáp lai ở góc trái phía trên đơn;

2. Tên Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán;

3. Thông tin người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận;

4. Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán đã được cấp;

5. Lý do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán;

6. Chức danh, thời gian làm việc, tên đơn vị làm việc của người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận;

7. Tên nơi hành nghề kế toán mà người nộp hồ sơ yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận;

8. Cam kết của người đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận;

9. Người đại diện xác nhận, người làm đơn ký tên.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. Dịch vụ kế toán và hành nghề dịch vụ kế toán là gì?

Dịch vụ kế toán là việc thực hiện các hoạt động về nghiệp vụ kế toán cho các tổ chức, doanh nghiệp, giải quyết các vấn đề về quyết toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế,... một cách đầy đủ, chính xác và đúng với quy định của pháp luật.

Hành nghề dịch vụ kế toán là việc kế toán viên được phép của Bộ Tài chính thông qua Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán để thực hiện các nghiệp vụ kế toán như đã đề cập.

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán chỉ có giá trị khi người được cấp có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian cho một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc làm việc tại hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

2. Điều kiện để được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự;

- Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học;

- Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định.

3. Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán bao gồm những nội dung gì?

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán được ban hành theo mẫu bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

(1) Họ và tên, năm sinh, quê quán hoặc quốc tịch, ảnh của người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán;

(2) Số và ngày cấp chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên;

(3) Tên doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán nơi người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán làm việc;

(4) Số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán;

(5) Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

4. Các trường hợp được đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Kế toán viên hành nghề được đề nghị Bộ Tài chính cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán trong các trường hợp sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán bị mất;

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán bị hủy hoại;

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán bị hư hỏng.

Lưu ý: Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán được cấp lại đối với các trường hợp trên là thời hạn còn lại của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán đã bị mất, hỏng.

thu-tuc-dang-ky-cap-lai-giay-chung-nhan-dang-ky-hanh-nghe-dich-vu-ke-toan

Ảnh 2. Thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề dịch vụ kế toán_Hotline: 097 211 8764

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp chứng nhận hành nghề dịch vụ kế toán khi thay đổi tên của doanh nghiệp dịch vụ kế toán nơi kế toán viên hành nghề đăng ký hành nghề

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu.

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

thu-tuc-dang-ky-cap-lai-giay-chung-nhan-dang-ky-hanh-nghe-dich-vu-ke-toan

Ảnh 3. Thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề dịch vụ kế toán_Hotline: 097 211 8764

=> Xem thêm: Điều kiện đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Câu hỏi 1: Đối tượng nào không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán?

Trả lời:

Những đối tượng sau đây không được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán:

- Cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Công an nhân dân;.

- Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đã bị kết án một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Người đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

- Người bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán mà chưa hết thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt trong trường hợp bị phạt cảnh cáo hoặc chưa hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác;

- Người bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán.

Câu hỏi 2: Có được cho mượn Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán không?

Trả lời:

Câu trả lời là không. Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán không những không được cho mượn mà cũng không được phép mượn, thuê, cho thuê dưới mọi hình thức. Đây là hành vi bị cấm được quy định tại Luật Kế toán.

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán là loại chứng từ được cấp bởi Bộ Tài chính cho phép người đăng ký được phép hành nghề dịch vụ kế toán thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán. Để được cấp Giấy chứng nhận, người đề nghị phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định và phải là người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên, nghĩa là đã qua đào tạo về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán. Do đó có thể thấy, việc mượn, thuê, cho mượn, cho thuê sẽ làm ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và uy tín của người hành nghề dịch vụ kế toán.

Câu hỏi 3: Thời hạn có hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán là bao lâu?

Trả lời:

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán có thời hạn tối đa là 5 năm (60 tháng) nhưng không quá ngày 31/12 của năm thứ năm kể từ năm bắt đầu có hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho chi nhánh doanh nghiệp kế toán nước ngoài tại Việt Nam

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số Hotline: 097 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục - Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

15 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                             Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                        Website: tlklawfirm.vn

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI THEO HỢP ĐỒNG HỢP NHẤT, SÁP NHẬP

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI THEO HỢP ĐỒNG HỢP NHẤT, SÁP NHẬP

Thị trường chứng khoán ngày càng sôi động, thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Để đảm bảo hoạt động của thị trường chứng khoán thì pháp luật Việt Nam đã có những quy định chặt chẽ điều chỉnh hành vi của các chủ thể khi...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo