SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

2. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 quy định về đăng ký doanh nghiệp;

3. Nghị định số: 50/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 6 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

4. Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

6. Thông tư số: 105/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 3 tháng 12 năm 2020 quy định về việc hướng dẫn về đăng ký thuế;

7. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Quý Khách hàng hiện đang hoạt động kinh doanh thông qua loại hình hộ kinh doanh, nhưng nay lại muốn chuyển địa chỉ trụ sở sang địa điểm khác, hoặc muốn thay đổi chủ hộ nhưng chưa biết rõ về thủ tục thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh? Và Quý Khách hàng đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn?

Nếu đúng như vậy thì Quý Khách hàng tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh cho Quý Khách hàng qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-dang-ky-thay-doi-noi-dung-dang-ky-ho-kinh-doanh

Ảnh 1. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh_Hotline: +(84) 97 211 8764

Khi thành lập, hộ kinh doanh sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và trong quá trình kinh doanh, có thể sẽ phát sinh những thay đổi liên quan đến nội dung đăng ký hộ kinh doanh, ví dụ như chuyển địa chỉ trụ sở, đổi chủ hộ,... Và hộ kinh doanh sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Nhà nước, bởi đây là một thủ tục cần thiết để các Cơ quan Nhà nước có thể dễ dàng quản lý, theo dõi, nắm bắt cặn kẽ hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh.

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

1. Các bước thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Bước 1: Chủ hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và sẽ trao Giấy biên nhận có ghi ngày nhận kết quả cho hộ kinh doanh;

Bước 3: Đến ngày nhận kết quả, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới cho hộ kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;

2. Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

3. Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Trong trường hợp hộ kinh doanh thay đổi chủ hộ:

Nếu muốn thay đổi chủ hộ kinh doanh thì hồ sơ mà Quý Khách hàng phải gửi tới Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ bao gồm:

- Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ cũ và chủ hộ mới ký hoặc do chủ hộ mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;

- Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc mua bán nếu Quý Khách hàng bán hộ kinh doanh; hợp đồng tặng cho nếu tặng cho hộ kinh doanh; bản sao giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế nếu đổi chủ hộ do thừa kế;

- Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ nếu hộ kinh doanh được đăng ký bởi các thành viên hộ gia đình;

- Bản sao Giấy ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên là chủ hộ  nếu hộ kinh doanh được đăng ký bởi các thành viên hộ gia đình.

Trong trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ trụ sở sang địa điểm khác:

Nếu muốn chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký thì hồ sơ mà Quý Khách hàng phải gửi tới Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ bao gồm bản sao của các giấy tờ sau:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh cho chủ hộ ký;

- Bản sao của biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở nếu hộ kinh doanh được đăng ký bởi các thành viên hộ gia đình;

- Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân của chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh nếu hộ kinh doanh được đăng ký bởi các thành viên hộ gia đình.

Lưu ý: Nếu đổi địa chỉ hộ kinh doanh sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc sang địa bàn cấp huyện khác nhưng cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ làm thay đổi Cơ quan thuế quản lý trực tiếp và Quý Khách hàng phải nộp hồ sơ thay đổi cho Cơ quan thuế nơi chuyển đi để thực hiện các thủ tục về thuế trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ.

B. Cơ quan giải quyết

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tới Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; hoặc,

- Nộp hồ sơ online qua Hệ thống thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

D. Kết quả thực hiện

Nếu hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh được chấp thuận, Quý Khách hàng sẽ được Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho Quý Khách hàng.

Lưu ý: Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới, chủ hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận cũ cho cơ quan đăng ký.

3. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sau khi thay đổi

Sau khi được chấp thuận hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Quý Khách hàng sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới thể hiện đầy đủ và rõ ràng mọi thông tin của hộ kinh doanh như bản cũ, bao gồm:

- Tên hộ kinh doanh; 

- Địa điểm kinh doanh; 

- Ngành nghề kinh doanh; 

- Vốn kinh doanh;

- Thông tin cá nhân của đại diện hộ kinh doanh.

Như vậy, nếu như muốn thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, Quý Khách hàng cần phải gửi hồ sơ tới Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi hộ kinh doanh 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

1. Khái niệm hộ kinh doanh

Theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.”

Nếu các thành viên hộ gia đình cùng đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh.

Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh sẽ là chủ hộ kinh doanh.

2. Một số ưu và nhược điểm của hộ kinh doanh

2.1. Ưu điểm

- Thủ tục thành lập đơn giản, không phức tạp, rườm rà như một số thủ tục thành lập loại hình khác;

- Quy mô phù hợp với các cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ;

- Được áp dụng chế độ thuế khoán;

- Chế độ chứng từ sổ sách kế toán đơn giản.

2.2. Nhược điểm

- Bị hạn chế về số lượng lao động;

- Không có tư cách pháp nhân;

- Chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm với hoạt động kinh doanh bằng toàn bộ tài sản của mình.

3. Điều kiện và lưu ý trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

- Về thời hạn đăng ký thay đổi, chủ hộ kinh doanh phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi;

- Trong trường hợp bán, tặng cho, thừa kế hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao hộ kinh doanh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

- Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu, v.v...

=> Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi có thể thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

thu-tuc-dang-ky-thay-doi-noi-dung-dang-ky-ho-kinh-doanh

Ảnh 2. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh_Hotline: +(84) 97 211 8764

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Câu hỏi 1: Nếu thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh mà không thông báo với cơ quan đăng ký thì có bị phạt không?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư: 

“Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;

b) Chuyển địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện”

Như vậy, nếu thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh mà không thông báo với cơ quan đăng ký thì sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 – 1.000.000 đồng.

Câu hỏi 2: Nếu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ có thể sử dụng được nữa không?

Trả lời: 

Câu trả lời là Không.

Theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì nếu hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ sẽ không còn hiệu lực.

Câu hỏi 3: Cần đáp ứng điều kiện gì để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh?

Trả lời:

Theo Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp, để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

- Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Nghị định này;

- Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;

- Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Câu hỏi 4: Nếu bán lại hộ kinh doanh cho người khác thì chủ hộ cũ có cần chịu trách nhiệm về khoản nợ của hộ kinh doanh nữa không?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp: 

“...Sau khi bán, tặng cho, thừa kế hộ kinh doanh, hộ kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của hộ kinh doanh phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh, người mua, người được tặng cho, người thừa kế và chủ nợ của hộ kinh doanh có thỏa thuận khác.”

Như vậy, nếu khoản nợ của hộ kinh doanh phát sinh trước ngày chuyển giao hộ kinh doanh thì mới cần chịu trách nhiệm về nó, trừ trường hợp hộ kinh doanh, người mua và chủ nợ của hộ kinh doanh có thỏa thuận khác.

=> Xem thêm: Những trường hợp mà hộ kinh doanh dịch vụ kế toán thay đổi phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải.

Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: +(84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK.

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                     Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                   Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo