SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN DO TIẾP NHẬN THÀNH VIÊN MỚI DẪN ĐẾN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 quy định về Đăng ký doanh nghiệp;

3. Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.        

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Bạn có nhu cầu tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ của công ty? Tuy nhiên, bạn không hiểu rõ về Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ? Công ty Luật TNHH TLK sẽ là lựa chọn đúng đắn khi tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ.

Sự phát triển của đa dạng ngành nghề kết hợp sự tinh giản và chuyển mình trong quy trình thủ tục ở Việt Nam hiện nay đang ngày càng thu hút các nhà đầu tư cũng như chủ sở hữu có nhu cầu thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên vấn đề thành phần hồ sơ cũng như quá trình thực hiện Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ vẫn còn là vướng mắc và khó khăn đối với nhiều chủ sở hữu doanh nghiệp. Để hiểu được Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ được thực hiện như thế nào và hồ sơ bao gồm những gì, bài viết dưới đây sẽ đưa ra cho bạn câu trả lời:

thu-tuc-dang-ky-thay-doi-thanh-vien-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-hai-thanh-vien-tro-len-do-tiep-nhan-thanh-vien-moi-dan-den-tang-von-dieu-le

Ảnh 1. Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ

Hotline: +(84) 97 211 8764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN DO TIẾP NHẬN THÀNH VIÊN MỚI DẪN ĐẾN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ 

1. Các bước thực hiện thủ tục:

Bước 1: Tư vấn khách hàng về các điều kiện thực hiện Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ;

Bước 2: Chuẩn bị các hồ sơ có liên quan;

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ;

Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Bước 5: Tiếp nhận và bàn giao lại kết quả cuối cùng cho khách hàng.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ như sau:

A. Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên ký;

2. Danh sách thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;

3. Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;

4. Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;

5. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

6. Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư;

7. Các văn bản khác theo quy định pháp luật (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Lưu ý: Nghị quyết, Quyết định, Biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

B. Cơ quan giải quyết: 

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố nơi Công ty đặt trụ sở chính.

C. Cách thức thực hiện

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do tiếp nhận thành viên mới đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng một trong các cách sau:

- Nộp trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính;

- Nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử tại trang web Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

D. Kết quả thực hiện:

Sau khi quá trình đăng ký được thông qua sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới theo quy định của pháp luật.

3. Xử phạt vi phạm hành chính do không Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ:

Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Nếu vi phạm thời hạn thông báo, sẽ bị:

- Phạt cảnh cáo hoặc Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng;

- Thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh các nội dung theo quy định pháp luật.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH hai thành viên 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN DO TIẾP NHẬN THÀNH VIÊN MỚI DẪN ĐẾN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ 

1. Thế nào là Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên?

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác nhau của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp. Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty được phép phát hành cổ phần, trừ trường hợp để trở thành công ty cổ phần.

2. Nội dung giấy xác nhận góp vốn của thành viên mới sẽ bao gồm các thông tin cơ bản gì?

Giấy xác nhận vốn góp của thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của Công ty;

- Vốn điều lệ của công ty;

- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;

- Phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên;

- Số, ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

3. Điều kiện cần đáp ứng khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi;

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (Chú ý đầy đủ giấy tờ thành phần hồ sơ nêu trên, tránh nhầm lẫn với thành phần hồ sơ của những trường hợp thay đổi thành viên khác);

- Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật;

- Doanh nghiệp không được thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thực hiện Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên do tiếp nhận thành viên mới) trong các trường hợp sau:

+ Đã bị ra thông báo về vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Đang trong quá trình giải thể theo quy định của pháp luật doanh nghiệp;

+ Theo yêu cầu của Tòa án, Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

Ảnh 3. Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ
_
Hotline: +(84) 97 211 8764

=> Xem thêm: Thủ tục đề nghị mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên góp vốn hiện tại của tổ chức tài chính vi mô là Công ty TNHH hai thành viên trở lên

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu…….vv

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN DO TIẾP NHẬN THÀNH VIÊN MỚI DẪN ĐẾN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ 

Câu hỏi 1: Cần lưu ý gì về số lượng thành viên và cơ cấu tổ chức, quản lý công ty khi tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do tiếp nhận thành viên mới?

Trả lời:

Doanh nghiệp khi thực hiện Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ cần lưu ý một số điểm như sau:

- Về số lượng thành viên: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có số thành viên tối thiểu là 2 và tối đa là 50, vì vậy khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do tiếp nhận thành viên mới cần chú ý tuân thủ theo đúng quy định pháp luật. Nếu việc thành viên mới góp vốn tham gia vào Công ty khiến số lượng thành viên lớn hơn 50, doanh nghiệp cần cân nhắc chuyển đổi sang loại hình Công ty Cổ phần;

- Cơ cấu tổ chức và quản lý công ty: Việc thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do tiếp nhận thành viên mới sẽ dẫn tới số lượng thành viên và số vốn góp của các thành viên thay đổi, dẫn đến sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty;

Trường hợp người đại diện theo pháp luật không còn là thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và không tham gia quản lý doanh nghiệp nữa, Hội đồng thành viên khi ấy phải tiến hành họp để bầu ra người đại diện theo pháp luật mới hoặc thuê cá nhân khác trở thành người đại diện mới cho Công ty.

Câu hỏi 2: Thời điểm người góp vốn trở thành thành viên mới của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên?

Trả lời:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

2. Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.”

Trừ trường hợp quy định tại Khoản trên, người góp vốn trở thành thành viên mới của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên kể từ thời điểm đã thanh toán phần vốn góp và những thông tin về người góp vốn theo quy định pháp luật được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên. Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp.

Thông tin về người góp vốn bao gồm các nội dung sau:

- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;

- Phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp đã góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng thành viên;

- Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên.

Lưu ý: Thành viên trong công ty chỉ được góp vốn cho Công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

Câu hỏi 3: Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới gồm những nội dung chủ yếu nào?

Trả lời:

- Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;

- Họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên không dự họp;

- Vấn đề thảo luận (thảo luận về việc tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ) và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

- Tổng số biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề giải quyết;

- Các quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;

- Họ, tên, chữ ký và nội dung ý kiến của người dự họp không đồng ý thông qua biên bản họp (nếu có);

- Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp, trừ trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng thành viên tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung nêu trên.

Lưu ý: Biên bản họp Hội đồng thành viên phải được thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

=> Xem thêm: Số lượng người đại diện theo pháp luật và sổ đăng ký thành viên của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: +(84) 97 211 8764 được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin trân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo