SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đề nghị cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT VÀ BỔ SUNG THÔNG TIN TRONG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp;

3. Nghị định số: 50/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 6 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

4. Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC:

Quý Khách hàng đang có nhu cầu thực hiện đề nghị cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đúng không? Quý Khách hàng đang cảm thấy có rất nhiều vướng mắc liên quan tới việc đề nghị cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp từ thủ tục, hồ sơ cần làm và những điều cần lưu ý khi thực hiện? Và Quý Khách hàng đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn về vấn đề này?

Nếu đúng như vậy thì việc tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc đề nghị cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Quý Khách hàng qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-de-nghi-cap-nhat-va-bo-sung-thong-tin-trong-ho-so-dang-ky-doanh-nghiep

Ảnh 1. Thủ tục đề nghị cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp _ Hotline: + (84) 97 211 8764

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn phải theo dõi và cập nhật tình hình của pháp luật. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể kịp thời chỉnh sửa và bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của mình theo đúng quy định của pháp luật. Việc cập nhật, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phù hợp với hệ thống pháp luật giúp doanh nghiệp duy trì sự trơn tru trong hoạt động, tránh gặp phải những thủ tục rườm rà trong trường hợp thực hiện các thủ tục pháp lý khác. Vậy, khi doanh nghiệp muốn đề nghị cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thì phải thực hiện thủ tục như thế nào cho đúng pháp luật?

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT VÀ BỔ SUNG THÔNG TIN TRONG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

1. Các bước thực hiện thủ tục đề nghị cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

Bước 1: Bổ sung thông tin số điện thoại còn thiếu của doanh nghiệp trong hồ sơ (nếu thiếu);

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ theo quy định;

Bước 3: Nộp hồ sơ tới Phòng Đăng ký kinh doanh;

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận;

Bước 5: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ và xử lý hồ sơ;

Bước 6: Sửa đổi, nội dung chưa hợp lệ theo thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh (nếu có);

Bước 7: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đề nghị cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

A. Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;

2. Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

3. Giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục (CCCD, hộ chiếu bản sao có chứng thực);

4. Các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Lưu ý: Nộp 01 bộ hồ sơ.

B. Cơ quan giải quyết:

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

C. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; hoặc

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; hoặc

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

D. Kết quả thực hiện:

Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi văn bản thông báo hướng dẫn nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi văn bản thông báo cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

3. Xử phạt vi phạm đối với việc thực hiện thủ tục đề nghị cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

Thứ nhất, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ doanh nghiệp không trung thực, không chính xác, vi phạm nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp. Doanh nghiệp buộc đăng ký thay đổi và thông báo lại các thông tin doanh nghiệp đã kê khai không trung thực, không chính xác.

Thứ hai, vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đối với hành vi cập nhật và bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày;

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đối với hành vi cập nhật và bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đối với hành vi cập nhật và bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên;

Doanh nghiệp buộc đăng ký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh công ty hợp danh

thu-tuc-de-nghi-cap-nhat-va-bo-sung-thong-tin-trong-ho-so-dang-ky-doanh-nghiep

Ảnh 2. Thủ tục đề nghị cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp_ Hotline: + (84) 97 211 8764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT VÀ BỔ SUNG THÔNG TIN TRONG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

1. Thế nào là cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp?

Cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là việc thêm vào những thông tin chưa có hoặc sửa đổi các thông tin hiện có trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sao cho đầy đủ, kịp thời và có sự thống nhất với các quy định của pháp luật hiện hành. Nói cách khác, cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không phải là sự thay đổi hoàn toàn về thông tin mà những thông tin của doanh nghiệp vẫn luôn giữ nguyên bản chất, nhưng do Cơ quan Nhà nước đưa ra những sự thay đổi về pháp luật, hành chính, nên doanh nghiệp cũng cần phải cập nhật, bổ sung cho phù hợp. Ví dụ, do Cơ quan Nhà nước thay đổi số nhà, tên đường, nên doanh nghiệp buộc phải cập nhật lại những thông tin đó trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của mình. Do vậy, nếu như doanh nghiệp cần sửa đổi thông tin mà do sự thay đổi của nội bộ, như ngành nghề, vốn điều lệ,... hoặc những thông tin khác như email, website,... thì không làm thủ tục cập nhật và bổ sung. Thay vào đó, doanh nghiệp cần làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể coi là một hoạt động đăng ký doanh nghiệp. Như vậy, việc cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải được đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh và lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, việc thực hiện hoạt động này cũng phải tuân thủ theo các quy định pháp luật về nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn đối với doanh nghiệp và không được thực hiện các hành vi bị cấm đối với doanh nghiệp.

2. Một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện thủ tục đề nghị cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

2.1. Nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc thực hiện việc cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

- Chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi;

- Bổ sung và cập nhật thông tin còn thiếu và sửa đổi các thông tin thiếu chính xác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đầy đủ, kịp thời;

- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin bổ sung, cập nhật trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

- Trường hợp doanh nghiệp có ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và có ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, những thông tin được cập nhật bổ sung đảm bảo đủ hoặc không làm ảnh hưởng đến điều kiện đầu tư kinh doanh;

- Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Khi nào cần cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp?

- Khi pháp luật có sự thay đổi, doanh nghiệp cần bổ sung và cập nhật thông tin trong hồ sơ doanh nghiệp để đảm bảo sự kịp thời, đầy đủ, phù hợp hệ thống pháp luật hiện hành. Trường hợp này, doanh nghiệp chịu trách nhiệm gửi đề nghị đăng ký bổ sung và cập nhật nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi;

- Khi doanh nghiệp bổ sung và cập nhật thông tin trong hồ sơ doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài. Trường hợp này, doanh nghiệp chịu trách nhiệm gửi đề nghị đăng ký bổ sung và cập nhật nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực pháp luật.

Lưu ý: Sau khi các thông tin về doanh nghiệp có sự thay đổi và theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục đề nghị cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ phải làm thủ tục cập nhật, bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp và gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo thời hạn quy định. Nếu không, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật.

2.3. Trách nhiệm bổ sung thông tin còn thiếu về số điện thoại của doanh nghiệp trong hồ sơ đề nghị cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

Trước khi thực hiện thủ tục đề nghị cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần bổ sung những thông tin còn thiếu trong hồ sơ, bao gồm: số điện thoại, số fax, thư điện tử, website. Trong đó, bổ sung thông tin về số điện thoại của doanh nghiệp là yêu cầu bắt buộc. 

Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định: "Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung thông tin về số điện thoại thì hồ sơ đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được coi là không hợp lệ". Có thể nói, việc cập nhật số điện thoại của doanh nghiệp là một việc vô cùng quan trọng, là điều kiện đủ để hồ sơ hợp lệ. Do vậy, những thông tin về số fax, thư điện tử, website không thể thay thế thông tin về số điện thoại trong hồ sơ đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

2.4. Sự thay đổi của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong quá trình bổ sung và cập nhật thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là giấy tờ ghi thông tin về đăng ký doanh nghiệp do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp. Việc thực hiện thủ tục cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không nhất thiết làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

- Điều kiện: Trường hợp doanh nghiệp cập nhật, bổ sung các thông tin là những thông tin được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà không thuộc các trường hợp sau: (1) Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; (2) Đổi tên doanh nghiệp; (3) Thay đổi thành viên hợp danh; (4) Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; (5) Thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp; (6) Thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; (7) Thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; (8) Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết; (9) Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân, thì doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục đề nghị cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét tính hợp lệ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

- Kết quả xử lý hồ sơ từ Phòng Đăng ký kinh doanh: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thứ hai, cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

- Điều kiện: Trường hợp doanh nghiệp cập nhật, bổ sung các thông tin là những thông tin không được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời không thuộc các trường hợp sau: (1) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh; (2) Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết; (3) Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết; (4) Thay đổi nội dung đăng ký thuế; (5) Thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền.

- Kết quả xử lý hồ sơ từ Phòng Đăng ký kinh doanh: Bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp thêm Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

2.5. Các trường hợp không được đăng ký, thông báo cập nhật nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Các trường hợp không được đăng ký, thông báo cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh;

- Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;

- Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.

Các trường hợp được tiếp tục đăng ký, thông báo cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

- Đã có biện pháp khắc phục vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;

- Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định;

- Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên gửi yêu cầu quy định về việc cho phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Đã được chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”.

Trên đây là những thông tin về thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết và một số lưu ý quan trọng trong quá trình thực hiện thủ tục đề nghị cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Khi thực hiện thủ tục đề nghị cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Quý Khách hàng cần lưu ý các điều kiện cần đáp ứng và kiểm tra đối chiếu thông tin trên hồ sơ thật kỹ càng khi soạn thảo hay khi cung cấp thông tin cho các đơn vị dịch vụ để đảm bảo quá trình thực hiện thủ tục được nhanh chóng, hiệu quả.

=> Xem thêm: Thủ tục thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh công ty TNHH một thành viên

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,...

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

thu-tuc-de-nghi-cap-nhat-va-bo-sung-thong-tin-trong-ho-so-dang-ky-doanh-nghiep

Ảnh 3. Thủ tục đề nghị cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp_ Hotline: + (84) 97 211 8764

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT VÀ BỔ SUNG THÔNG TIN TRONG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Câu hỏi 1: Để thủ tục cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thành công, doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện gì?

Trả lời:

Điều kiện để thủ tục cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thành công:

1. Đã bổ sung đầy đủ thông tin về số điện thoại của doanh nghiệp; 

2. Hồ sơ đề nghị cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phù hợp của pháp luật;

3. Nộp đầy đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 2: Doanh nghiệp tôi đang cần cập nhật, bổ sung một số thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Thế nhưng doanh nghiệp tôi chưa có website chính thức. Liệu thiếu thông tin về website, hồ sơ của tôi có bị coi là không hợp lệ không? 

Trả lời:

Câu trả lời là không. Những thông tin về số fax, thư điện tử, website và số điện thoại là những thông tin liên hệ cần thiết của các doanh nghiệp. Trong đó, website cùng với số fax và thư điện tử là những thông tin không bắt buộc trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Chỉ có thông tin về số điện thoại là yêu cầu bắt buộc trước khi thực hiện thủ tục đề nghị cập nhật và bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp. Nếu không có thông tin số điện thoại của doanh nghiệp, hồ sơ của Quý Khách hàng sẽ là hồ sơ không hợp lệ. Khi đó, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi văn bản thông báo nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Câu hỏi 3: Tôi thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung và cập nhật thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử (cụ thể là tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp). Làm thế nào để biết hồ sơ của tôi đã hợp lệ hay chưa? Nếu chưa hợp lệ, thời hạn để tôi sửa đổi, bổ sung những thông tin đó là bao lâu?

Trả lời:

Nếu thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung và cập nhật thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử (cụ thể là tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp), khi hồ sơ của Quý Khách hàng không hợp lệ theo quy định của pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ và nêu rõ và có hướng dẫn cụ thể về những nội cần sửa đổi, bổ sung cho hợp lệ.

Thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Quá thời hạn 60 ngày trên, nếu Quý Khách hàng không gửi hồ sơ đã sửa đổi, bổ sung theo hướng dẫn của Phòng Đăng ký kinh doanh, hồ sơ của Quý Khách hàng sẽ bị hủy bỏ.

Câu hỏi 4: Tôi thực hiện thủ tục đề nghị cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và đã được giải quyết. Tôi có thể nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới qua dịch vụ bưu chính hay không?

Trả lời:

Tùy theo quy định của Sở Kế hoạch và Đầu tư của từng tỉnh thành, quy định về việc nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới là khác nhau, có tỉnh sẽ nhận qua đường bưu chính, có tỉnh sẽ nhận trực tiếp tại Sở. Riêng với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, doanh nghiệp sẽ nhận Giấy chứng nhận đầu tư mới sau khi hoàn thành thủ tục đề nghị cập nhật và bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính.

=> Xem thêm: Thủ tục thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên 

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: +(84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

CAM KẾT CỦA TLK LAWFIRM TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                         Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                      Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo