SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục Điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG HẠN NGẠCH SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU CÁC CHẤT ĐƯỢC KIỂM SOÁT

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Bảo vệ môi trường số: 72/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020;

2. Nghị định số: 06/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 07 tháng 01 năm 2022 quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon;

3. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Vấn đề bảo vệ môi trường luôn là mục tiêu đặt lên hàng đầu  của đa phần các quốc gia trên thế giới nói chung và nước ta nói riêng. Nền kinh tế nước ta phát triển dựa trên phương châm “không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế”. Những chất được kiểm soát là những chất gây ảnh hưởng lớn đến môi trường nhưng vẫn được sử dụng trong hoạt động sản xuất. Nếu không được kiểm soát sẽ gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường vô cùng nghiêm trọng. Vì thế, việc quản lý những tổ chức, cá nhân sử dụng, xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát được pháp luật nước ta quy định rất chặt chẽ và nghiêm ngặt bao gồm những vấn đề về điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát. Chính vì có rất nhiều những quy định pháp luật liên quan điều chỉnh vấn đề này nên khi Quý khách thực hiện thủ tục Điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát khó tránh việc gặp phải những khó khăn, vướng mắc về cách thức cũng như quy trình thực hiện thủ tục. Và Quý khách đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn?

Nếu đúng như vậy, Quý khách tìm tới công ty luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục Điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát qua bài viết dưới đây.

=> Xem thêm: Hướng dẫn chính sách thuế bảo vệ môi trường mới nhất năm 2022

thu-tuc-dieu-chinh-bo-sung-han-ngach-san-xuat-nhap-khau-cac-chat-duoc-kiem-soat

Ảnh 1. Thủ tục Điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát _ Hotline:0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG HẠN NGẠCH SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU CÁC CHẤT ĐƯỢC KIỂM SOÁT

1. Các bước thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát;

Bước 2: Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

Bước 3: Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu;

Bước 4: Cục biến đổi khí hậu thông báo việc phân bổ, điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu các chất được kiểm soát tới tổ chức đăng ký;

Bước 5: Tổ chức, cá nhân tiếp nhận kết quả.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký sử dụng, bổ sung hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục Điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát

A. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ Điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát bao gồm những giấy tờ, tài liệu sau đây:

1. Đơn đề nghị điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát theo mẫu quy định;

2. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

3. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

4. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lương bộ hồ sơ: 01 (bộ).

B. Cơ quan giải quyết

Bộ Tài nguyên và Môi trường.

C. Cách thức thực hiện

- Gửi trực tiếp hồ sơ tới trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường; hoặc,

- Gửi qua đường bưu điện hồ sơ tới trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường 

D. Kết quả thực hiện

Thông báo việc điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu các chất được kiểm soát.

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch xuất, nhập khẩu gửi hồ sơ đề nghị đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, điều chỉnh, bổ sung trước ngày 10 tháng 7 hằng năm. Việc điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch được thực hiện theo trình tự phân bổ hạn ngạch. Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu trong thời hạn 30 ngày làm việc.

3. Nội dung thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu các chất được kiểm soát

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu các chất được kiểm soát bao gồm những nội dung sau: 

1. Thông tin về tổ chức được điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch (Tên đầy đủ của tổ chức; Số, ký hiệu của giấy phép đăng ký kinh doanh, hoạt động hoặc quyết định thành lập:... Ngày cấp:... Nơi cấp:...; Tên người đại diện theo pháp luật của tổ chức… Chức vụ…; Người đại diện liên lạc của tổ chức; Địa chỉ liên hệ);

2. Hạn ngạch xuất/ nhập khẩu được điều chỉnh, bổ sung tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm…;

3. Danh sách sách các chất làm suy giảm tầng ozon, chất gây hiệu ứng nhà kính nhập khẩu điều chỉnh, bổ sung năm…(ban hành kèm theo Thông báo số:.../TB-....ngày… tháng… năm…);

4. Danh sách các chất làm suy giảm tầng ozon, gây hiệu ứng nhà kính sản xuất điều chỉnh, bổ sung năm…(ban hành kèm theo Thông báo số…/TB-...ngày…tháng…năm…);

thu-tuc-dieu-chinh-bo-sung-han-ngach-san-xuat-nhap-khau-cac-chat-duoc-kiem-soat

Ảnh 2. Thủ tục Điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát _ Hotline:0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG HẠN NGẠCH SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU CÁC CHẤT ĐƯỢC KIỂM SOÁT

1. Thế nào là chất được kiểm soát và Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn?

Sau đây là một số khái niệm quan trọng liên quan đến Điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát được quy định tại Nghị định số: 06/2022/NĐ-CP như sau:

Các chất được kiểm soát bao gồm các chất làm suy giảm tầng ôzôn và chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozon là các chất, hợp chất được quy định tại Nghị định thư Montreal.

Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozon là điều ước quốc tế về bảo vệ tầng ozon thông qua loại bỏ việc sản xuất và tiêu thụ các chất làm suy giảm tầng ozon và gây hiệu ứng nhà kính, tác động tiêu cực đến sức khỏe con người và môi trường.

2. Những chất được kiểm soát phải áp dụng hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu 

Căn cứ Nghị định số: 06/2022/NĐ-CP, những chất bị kiểm soát phải áp dụng hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu bao gồm:

1. Bromochloromethane;

2. Carbon tetrachloride (sau đây gọi tắt là CTC);

3. Chlorofluorocarbon (sau đây gọi tắt là CFC);

4. Halon;

5. Hydrobromofluorocarbon (sau đây gọi tắt là HBFC);

6. Hydrochlorofluorocarbon (sau đây gọi tắt là HCFC);

7. Methyl bromide;

8. Methyl chloroform;

9. Chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát là các chất Hydrofluorocarbon (gọi tắt là HFC).

Lưu ý: Việc điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch được thực hiện theo đề nghị của tổ chức đã được phân bổ hạn ngạch, tình hình sử dụng hạn ngạch của các tổ chức đã được phân bổ hạn ngạch và cân đối trên tổng hạn ngạch quốc gia còn lại.

3. Các hành vi bị cấm liên quan đến các chất được kiểm soát

Dựa trên tinh thần của Luật Bảo vệ môi trường 2020 về cấm các hành vi sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất và tiêu thụ chất làm suy giảm tầng ôzôn theo quy định của điều ước quốc tế về các chất làm suy giảm tầng ôzôn mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Nghị định số: 06/2020/NĐ-CP quy định cụ thể những hành vi bị cấm liên quan đến các chất được kiểm soát như sau: 

1. Sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất và tiêu thụ các chất Bromochloromethane, CTC, CFC, Halon, HBFC, Methyl chloroform, HCFC 141b;

2. Sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất và tiêu thụ sản phẩm, thiết bị có chứa hoặc sản xuất từ các chất Bromochloromethane, CTC, CFC, Halon, HBFC, Methyl chloroform, HCFC 141b;

3. Sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm, thiết bị có chứa hoặc sản xuất từ các chất được kiểm soát bị cấm;

4. Sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ các chất được kiểm soát bị cấm theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

=> Xem thêm: Những hàng hóa nào đã nhập khẩu mà doanh nghiệp có thể thay đổi mục đích sử dụng?

thu-tuc-dieu-chinh-bo-sung-han-ngach-san-xuat-nhap-khau-cac-chat-duoc-kiem-soat

Ảnh 3. Thủ tục Điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát _ Hotline:0972118764

III. QUÝ KHÁCH NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho Quý khách rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG HẠN NGẠCH SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU CÁC CHẤT ĐƯỢC KIỂM SOÁT

Câu hỏi 1: Thứ tự ưu tiên khi phân bổ lượng hạn ngạch việc phân bổ hạn ngạch?

Trả lời: 

Căn cứ Nghị định số: 06/2022/NĐ-CP, việc phân bổ lượng hạn ngạch còn lại được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

1. Tổ chức sử dụng chất được kiểm soát có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu thấp có nhu cầu bổ sung hạn ngạch. Giá trị tiềm năng làm nóng lên toàn cầu thấp được xác định căn cứ theo Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất được kiểm soát của Việt Nam;

2. Tổ chức đăng ký sau ngày 31 tháng 12 năm 2022;

3. Tổ chức đã được phân bổ hạn ngạch có nhu cầu bổ sung hạn ngạch.

Lưu ý: Hạn ngạch được phân bổ cho các tổ chức từng năm, không vượt quá tổng lượng tiêu thụ quốc gia các chất được kiểm soát. Việc phân bổ hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu các chất được kiểm soát cho tổ chức hằng năm được xác định theo yêu cầu quản lý hạn ngạch, nhu cầu sử dụng và lượng sử dụng trung bình của tổ chức trong 03 năm gần nhất. Tổng lượng hạn ngạch phân bổ không vượt quá 80% lượng hạn ngạch quy định.

Câu hỏi 2: Tổ chức, cá nhân thực hiện việc thu gom, vận chuyển và lưu giữ các chất được kiểm soát như thế nào?

Trả lời: 

Căn cứ Nghị định số: 06/2020/NĐ-CP, việc thu gom, vận chuyển và lưu giữ các chất được kiểm soát được thực hiện như sau:

1. Các chất được kiểm soát phát sinh trong quá trình lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng từ các sản phẩm, thiết bị riêng lẻ được thu gom, vận chuyển, lưu giữ theo quy định của Nghị định này;

2. Đối với trường hợp các chất được kiểm soát sau khi được thu gom có thể tái chế, tái sử dụng thì thực hiện tái chế, tái sử dụng theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

3. Đối với trường hợp không thể tái chế, tái sử dụng thì việc vận chuyển, lưu giữ, tiêu hủy thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại.

Lưu ý: Cá nhân sở hữu thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm soát khi không còn sử dụng có trách nhiệm vận chuyển đến điểm thu gom được thiết lập theo quy định mà không làm thay đổi hình dạng thiết bị, sản phẩm hoặc chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định.

Câu hỏi 3: Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét quyết định phân bổ hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu cho tổ chức thông qua những hoạt động nào?

Trả lời: 

Căn cứ Nghị định số: 06/2022/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét quyết định phân bổ hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu cho tổ chức thông qua những hoạt động sau đây: 

1. Rà soát, đánh giá thông tin đăng ký và báo cáo tình hình sử dụng các chất được kiểm soát của tổ chức;

2. Đối chiếu tổng lượng tiêu thụ quốc gia và mục tiêu, yêu cầu quản lý về các chất được kiểm soát;

3. Tổ chức kiểm tra thực tế nhằm xác minh thông tin đăng ký, đánh giá hồ sơ năng lực, kỹ thuật và công nghệ sản xuất trong trường hợp cần thiết;

4. Lấy ý kiến Bộ Công Thương bằng văn bản về dự kiến phân bổ hạn ngạch. Thời gian tham gia ý kiến của Bộ Công Thương là không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký sử dụng, bổ sung hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK.

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

33 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo