SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3 ngày đêm trở lên một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN CHO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ VỚI LƯU LƯỢNG TỪ 100.000 M3 NGÀY ĐÊM TRỞ LÊN

CƠ SỞ PHÁP LÝ 

1. Luật Tài nguyên nước số: 17/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 06 năm 2012;

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số: 35/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018;

3. Nghị định số: 02/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 02 năm 2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

4. Các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Tổ chức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển. Tuy nhiên, giấy phép khai thác, sử dụng nước biển chỉ có thời hạn tối đa là 15 năm nhưng được xem xét gia hạn nhiều lần nhưng mỗi lần gia hạn tối thiểu 03 năm và tối đa là 10 năm. Nếu giấy phép khai thác, sử dụng của quý khách sắp hết thời hạn và muốn được gia hạn giấy phép của mình thì phải tiến hành thủ tục gia hạn. Vậy thủ tục yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn giấy phép được quy định như thế nào? Vừa điều chỉnh nội dung vừa tiến hành gia hạn giấy phép khai thác sử dụng nước biển được tiến hành như nào? Và Quý khách đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn về vấn đề này?

Nếu đúng như vậy thì việc tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3 ngày đêm trở lên cho Quý khách qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-gia-han-dieu-chinh-noi-dung-giay-phep-khai-thac-su-dung-nuoc-bien-cho-muc-dich-san-xuat-kinh-doanh-dich-vu-voi-luu-luong-tu-100-000-m3-ngay-dem-tro-len

Ảnh 1. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3 ngày đêm trở lên_ Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN CHO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ VỚI LƯU LƯỢNG TỪ 100.000 M3 NGÀY ĐÊM TRỞ LÊN

1. Các bước thực hiện thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3 ngày đêm trở lên

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu; 

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và yêu cầu bổ sung (nếu có);

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định đề án, báo cáo;

Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc trả lại hồ sơ cho tổ chức cá nhân nếu không đáp ứng yêu cầu và thông báo rõ lý do;

Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả.

=> Xem thêm: Các trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký 

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3 ngày đêm trở lên

A. Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép theo mẫu;

2. Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép. Trường hợp điều chỉnh quy mô công trình, phương thức, chế độ khai thác sử dụng nước, quy trình vận hành công trình thì phải kèm theo đề án khai thác nước theo mẫu;

3. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ (trừ mục đích khai thác, sử dụng nước cho thủy điện);

4. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

5. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

6. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Lưu ý: Đối với hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử, thành phần hồ sơ phải nộp là các bản sao chứng thực điện tử.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Cơ quan giải quyết

Bộ Tài nguyên và Môi trường.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng thông tin điện tử; hoặc,

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; hoặc,

- Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính tới Bộ Tài nguyên và Môi trường.

D. Kết quả thực hiện 

Quyết định gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3 ngày đêm trở lên.

=> Xem thêm: Thủ tục đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

thu-tuc-gia-han-dieu-chinh-noi-dung-giay-phep-khai-thac-su-dung-nuoc-bien-cho-muc-dich-san-xuat-kinh-doanh-dich-vu-voi-luu-luong-tu-100-000-m3-ngay-dem-tro-len

Ảnh 2. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3 ngày đêm trở lên_ Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN CHO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ VỚI LƯU LƯỢNG TỪ 100.000 M3 NGÀY ĐÊM TRỞ LÊN

1. Các trường hợp điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Căn cứ Nghị định số: 02/2023/NĐ-CP, khi tổ chức, cá nhân được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Tuy nhiên, chủ giấy phép có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép trong một số trường hợp sau:

(1) Nguồn nước không bảo đảm việc cung cấp nước bình thường;

(2) Nhu cầu khai thác, sử dụng nước tăng mà chưa có biện pháp xử lý, bổ sung nguồn nước;

(3) Xảy ra các tình huống khẩn cấp cần phải hạn chế việc khai thác, sử dụng nước;

(4) Bổ sung giếng, điều chỉnh lưu lượng khai thác giữa các giếng dẫn đến tăng lưu lượng nước khai thác của công trình nhưng không vượt quá 25% lưu lượng quy định trong giấy phép đã được cấp;

(5) Có sự thay đổi về mục đích khai thác, sử dụng nước theo quy định của giấy phép được cấp trước đó;

(6) Có sự thay đổi về chế độ khai thác của công trình.

Tuy nhiên, ngoài các trường hợp theo quy định của pháp luật thì các trường hợp khác theo đề nghị của chủ giấy phép về việc điều chỉnh nội dung giấy phép cũng được tiến hành xem xét và tiến hành điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

2. Những nội dung trong giấy phép khai thác, sử dụng nước không phép được điều chỉnh

Căn cứ Nghị định số: 02/2023/NĐ-CP, khi đề án trong giấy phép khai thác, sử dụng nước biển không còn phù hợp trên thực tế thì tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh nội dung giấy phép. Tuy nhiên, các nội dung trong giấy phép sau đây không được điều chỉnh:

(1) Nguồn nước, tầng chứa nước khai thác, sử dụng;

(2) Lượng nước khai thác, sử dụng vượt quá 25% quy định trong giấy phép đã được cấp.

Tuy nhiên, nếu cần điều chỉnh các nội dung này trong giấy phép thì chủ giấy phép tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới. 

3. Một số lưu ý khi tiến hành việc điều chỉnh giấy phép

Căn cứ Nghị định số: 02/2023/NĐ-CP, khi có nhu cầu về việc điều chỉnh giấy phép thì chủ giấy phép lập hồ sơ điều chỉnh giấy phép đầy đủ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp chủ giấy phép ngoài việc điều chỉnh giấy phép còn có nhu cầu cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước tại công trình thì phải hiện rõ trong hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép. Và việc cấp lại giấy phép sẽ được xem xét đồng thời trong quá trình điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước. Trong trường hợp cơ quan cấp phép tiến hành việc điều chỉnh giấy phép thì cơ quan cấp phép phải thông báo cho chủ giấy phép biết trước ít nhất 90 ngày

4. Các điều kiện về gia hạn giấy phép

Căn cứ Nghị định số: 02/2023/NĐ-CP, khi tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển nhưng cần tiến hành việc gia hạn giấy phép khi sắp hết thời hạn. Tuy nhiên, việc gia hạn giấy phép phải căn cứ vào các quy định của pháp luật về nguyên tắc, các căn cứ về cấp phép và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

(1) Giấy phép đã được cấp vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được tiến hành nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất 90 ngày;

(2) Tính đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp;

(3) Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch về tài nguyên nước, quy hoạch tỉnh, khả năng đáp ứng của nguồn nước.

=> Xem thêm: Thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

thu-tuc-gia-han-dieu-chinh-noi-dung-giay-phep-khai-thac-su-dung-nuoc-bien-cho-muc-dich-san-xuat-kinh-doanh-dich-vu-voi-luu-luong-tu-100-000-m3-ngay-dem-tro-len

Ảnh 3. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3 ngày đêm trở lên_ Hotline: 0972118764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Các trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký 

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN CHO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ VỚI LƯU LƯỢNG TỪ 100.000 M3 NGÀY ĐÊM TRỞ LÊN

Câu hỏi 1: Thời gian ghi trong giấy phép khi được cấp lại được tính như thế nào?

Trả lời: 

Căn cứ Nghị định số: 02/2023/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm cấp lại giấy phép khi giấy phép bị rách nát, bị mất, hư hỏng; có sự thay đổi về tên của chủ giấy phép nhưng không có sự thay đổi về các nội dung của giấy phép. Tuy nhiên, thời hạn ghi trong giấy phép được cấp lại là thời hạn còn lại theo giấy phép đã được cấp trước đó. 

Câu hỏi 2: Việc khai thác, sử dụng nước biển phải tiến hành chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước như thế nào?

Trả lời: 

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018, khi tổ chức, cá nhân tiến hành việc khai thác, sử dụng nguồn nước biển cần phải tiến hành việc chống ô nhiễm, suy thoái và cạn kiệt nguồn nước như sau:

(1) Tổ chức, cá nhân phải tuân thủ quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch;

(2) Khi tổ chức, cá nhân làm suy làm chức năng nguồn nước, gây sụt, lún đất, ô nhiễm, nhiễm mặn nguồn nước phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả. Nếu gây ra thiệt hại thì phải bồi thường theo mức bồi thường do pháp luật quy định.

=> Xem thêm: Thủ tục đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

Câu hỏi 3: Trong trường hợp đề án, báo cáo đối với việc gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển không đạt yêu cầu có được sửa đổi, bổ sung không? 

Trả lời:

Câu trả lời là Có.

Căn cứ Nghị định số: 02/2023/NĐ-CP, khi tổ chức, cá nhân yêu cầu gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành việc thẩm định đề án, báo cáo. Trong quá trình kiểm tra, trường hợp phải bổ sung, điều chỉnh sửa đề án, báo cáo thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ những nội dung cần tiến hành sửa, hoàn thiện. Thời gian tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung đề án, báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề án, báo cáo.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747

- Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn

- Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

CẤP, GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CỤC THÚ Y (GỒM SẢN XUẤT, KIỂM NGHIỆM, KHẢO NGHIỆM, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y)

CẤP, GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CỤC THÚ Y (GỒM SẢN XUẤT, KIỂM NGHIỆM, KHẢO NGHIỆM, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y)

Mỗi ngành nghề, lĩnh vực đều có những yêu cầu riêng để được hành nghề và được cơ quan có thẩm quyền công nhận thông qua Chứng chỉ hành nghề. Lĩnh vực thú y cũng không ngoại lệ. Chứng chỉ hành nghề thú y được cơ quan có thẩm quyền...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo