SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3 ngày đêm trở lên một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ LƯU LƯỢNG TỪ 3.000M3 NGÀY ĐÊM TRỞ LÊN

CƠ SỞ PHÁP LÝ 

1. Luật Tài nguyên nước số: 17/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 06 năm 2012;

2. Nghị định số: 02/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 02 năm 2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

3. Các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Khi tổ chức, cá nhân đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật sẽ được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, tuy nhiên giấy phép hành nghề này chỉ có hiệu lực trong một thời gian nhất định. Vì vậy, khi hết sắp hết hiệu lực tổ chức, cá nhân phải tiến hành thủ tục gia hạn giấy phép. Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của Quý khách cũng sắp hết thời hạn hoặc Quý khách muốn điều chỉnh nội dung giấy phép khi các đề án đã được duyệt không còn phù hợp nữa thì Quý khách cần tiến hành thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép. Quý khách muốn thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng, hiệu quả? Và Quý khách đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn về vấn đề này?

Nếu đúng như vậy thì việc tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3 ngày đêm trở lên cho Quý khách qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-gia-han-dieu-chinh-noi-dung-giay-phep-khai-thac-su-dung-nuoc-duoi-dat-doi-voi-cong-trinh-co-luu-luong-tu-3-000m3-ngay-dem-tro-len

Ảnh 1. Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3 ngày đêm trở lên_ Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ LƯU LƯỢNG TỪ 3.000M3 NGÀY ĐÊM TRỞ LÊN

1. Các bước thực hiện thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3 ngày đêm trở lên

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu; 

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và yêu cầu bổ sung (nếu có);

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định đề án, báo cáo;

Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hoặc trả lại hồ sơ cho tổ chức cá nhân nếu không đáp ứng yêu cầu và thông báo rõ lý do;

Bước 5:  Tổ chức, cá nhân nhận kết quả.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3 ngày đêm trở lên

A. Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép theo mẫu;

2. Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép theo mẫu (Trường hợp điều chỉnh giấy phép có liên quan đến quy mô công trình, số lượng giếng khai thác, mực nước khai thác thì phải nêu rõ phương án khai thác nước);

3. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

4. Sơ đồ vị trí công trình khai thác nước dưới đất đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép;

5. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

6. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

7. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Lưu ý: Nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng việt và phải chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch đó.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Cơ quan giải quyết

Bộ Tài nguyên và Môi trường.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng thông tin điện tử; hoặc,

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; hoặc,

- Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính tới Bộ Tài nguyên và Môi trường.

D. Kết quả thực hiện 

Quyết định gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3 ngày đêm trở lên.

=> Xem thêm: Các trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký 

thu-tuc-gia-han-dieu-chinh-noi-dung-giay-phep-khai-thac-su-dung-nuoc-duoi-dat-doi-voi-cong-trinh-co-luu-luong-tu-3-000m3-ngay-dem-tro-len

Ảnh 2. Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3 ngày đêm trở lên_Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ LƯU LƯỢNG TỪ 3.000M3 NGÀY ĐÊM TRỞ LÊN

1. Thế nào là nước dưới đất?

Nguồn nước được hiểu là các dạng tích tụ nước tự nhiên hoặc nhân tạo có thể khai thác, sử dụng bao gồm sông, suối, kênh, rạch, hồ, ao, đầm, phá, biển, các tầng chứa nước dưới đất; mưa, băng, tuyết và các dạng tích tụ nước khác.

Tài nguyên nước bao gồm nguồn nước mặt, nước dưới đất, nước mưa và nước biển thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và nước dưới mặt đất được hiểu là nước tồn tại trong các tầng chứa nước dưới đất.

2. Các điều kiện cần thiết khi tiến hành việc gia hạn nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

Căn cứ Nghị định số: 02/2023/NĐ-CP, khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân về việc gia hạn nội dung giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào các nguyên tắc cấp phép, các căn cứ cấp phép và các điều kiện của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật để tiến hành gia hạn giấy phép. Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân còn phải đáp ứng các điều kiện về việc gia hạn sau đây:

(1) Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất 90 ngày;

(2) Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp;

(3) Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch về tài nguyên nước, quy hoạch tỉnh, khả năng đáp ứng của nguồn nước.

=> Xem thêm: Thủ tục xin giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

3. Các trường hợp khai thác, sử dụng nước dưới đất không phải đăng ký, không phải có giấy phép

Theo Luật Tài nguyên môi trường 2012, khi tổ chức cá nhân tiến hành hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất không cần phải đăng ký, không cần phải có giấy phép hoạt động khai thác nước dưới đất trong các trường hợp sau:

(1) Khai thác, sử dụng nước cho sinh hoạt của hộ gia đình;

(2) Khai thác, sử dụng nước với quy mô nhỏ cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

(3) Khai thác, sử dụng nước biển để sản xuất muối;

(4) Khai thác, sử dụng nước phục vụ các hoạt động văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học;

(5) Khai thác, sử dụng nước cho phòng cháy, chữa cháy, ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm, dịch bệnh và các trường hợp khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.

Tuy nhiên, trong trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác ở các vùng mà mực nước đã bị suy giảm quá mức thì phải tiến hành đăng ký giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

=> Xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất

thu-tuc-gia-han-dieu-chinh-noi-dung-giay-phep-khai-thac-su-dung-nuoc-duoi-dat-doi-voi-cong-trinh-co-luu-luong-tu-3-000m3-ngay-dem-tro-len

Ảnh 3. Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3 ngày đêm trở lên_ Hotline: 0972118764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ LƯU LƯỢNG TỪ 3.000M3 NGÀY ĐÊM TRỞ LÊN

Câu hỏi 1: Thời hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất là bao lâu?

Trả lời: 

Căn cứ Nghị định số: 02/2023/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy khai thác, sử dụng nước dưới đất khi đáp ứng đủ các yêu cầu của pháp luật với thời hạn tối đa là 10 năm, tối thiểu là 03 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là 02 năm và  tối đa là 05 năm. Tuy nhiên, trong trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép với thời hạn ngắn hơn thời hạn tối thiểu thì giấy phép gia hạn theo thời hạn đề nghị trong đơn.

Câu hỏi 2: Việc bảo vệ nước dưới đất được quy định như thế nào?

Trả lời: 

Theo Luật Tài nguyên môi trường 2012, khi tổ chức cá nhân tiến hành hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất phải tiến hành bảo vệ tài nguyên nước dưới đất như sau:

(1) Khi tổ chức, cá nhân tiến hành khai thác, sử dụng nước dưới đất phải thực hiện các biện pháp bảo vệ nước dưới đất, trám lấp giếng sau khi đã sử dụng hoặc bị hỏng;

(2) Tổ chức, cá nhân khi khai thác khoáng sản, xây dựng công trình ngầm phải tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước dưới đất;

(3) Ở những vùng nước dưới đất bị khai thác quá mức hoặc bị suy thoái nghiêm trọng, cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước phải khoanh vùng cấm, vùng hạn chế khai thác và có các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để bảo vệ nguồn nước dưới đất.

=> Xem thêm: Thủ tục đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

Câu hỏi 3: Việc chuyển nhượng quyền khai thác, sử dụng nước dưới đất được quy định như thế nào?

Trả lời: 

Căn cứ Nghị định số: 02/2023/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân được Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp giấy khai thác, sử dụng nước dưới đất có thể chuyển nhượng quyền khai thác, sử dụng nước dưới đất cho các tổ chức, cá nhân khác khi đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân chuyển nhượng phải đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ về tài chính trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, nộp đủ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định và không có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ liên quan đến hoạt động khai thác nước dưới đất;

(2) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng có đủ điều kiện cấp phép theo quy định tại Nghị định số: 02/2023/NĐ-CP và phải đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư;

- Bảo đảm không làm thay đổi mục đích khai thác, sử dụng nước.

(3) Việc chuyển nhượng phải đảm bảo không làm gián đoạn việc thực hiện các nghĩa vụ trong việc khai thác, sử dụng nước dưới đất;

(4) Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền khai thác nước dưới đất phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747

- Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn

- Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

CẤP, GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CỤC THÚ Y (GỒM SẢN XUẤT, KIỂM NGHIỆM, KHẢO NGHIỆM, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y)

CẤP, GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CỤC THÚ Y (GỒM SẢN XUẤT, KIỂM NGHIỆM, KHẢO NGHIỆM, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y)

Mỗi ngành nghề, lĩnh vực đều có những yêu cầu riêng để được hành nghề và được cơ quan có thẩm quyền công nhận thông qua Chứng chỉ hành nghề. Lĩnh vực thú y cũng không ngoại lệ. Chứng chỉ hành nghề thú y được cơ quan có thẩm quyền...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo