SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3 ngày đêm trở lên một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ LƯU LƯỢNG TỪ 3.000M3 NGÀY ĐÊM TRỞ LÊN

CƠ SỞ PHÁP LÝ 

1. Luật Tài nguyên nước số: 17/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 06 năm 2012;

2. Nghị định số: 02/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 02 năm 2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

3. Các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Trước khi tiến hành khai thác, sử dụng, tác động đến tài nguyên nước cho các dự án có quy mô lớn, nhỏ thì tổ chức cá nhân phải tiến hành xin cấp giấy phép thăm dò tài nguyên nước dưới đất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất khi tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Quý khách muốn được điều chỉnh nội dung của giấy phép khi các đề án trong danh mục đã được duyệt không còn phù hợp trên thực tế? Hay Quý khách muốn gia hạn thêm hiệu lực của giấy phép thăm dò tài nguyên nước dưới đất? Quý khách muốn thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng? Và Quý khách đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn về vấn đề này?

Nếu đúng như vậy thì việc tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3 ngày đêm trở lên cho Quý khách qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-gia-han-dieu-chinh-noi-dung-giay-phep-tham-do-nuoc-duoi-dat-doi-voi-cong-trinh-co-luu-luong-tu-3-000m3-ngay-dem-tro-len

Ảnh 1. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3 ngày đêm trở lên _ Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ LƯU LƯỢNG TỪ 3.000M3 NGÀY ĐÊM TRỞ LÊN

1. Các bước thực hiện thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3 ngày đêm trở lên

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu; 

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và yêu cầu bổ sung (nếu có);

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định đề án, báo cáo;

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3 ngày đêm trở lên

A. Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo mẫu;

2. Báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép theo mẫu;

3. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

4. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

5. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Lưu ý: Đối với văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu. Hồ cơ nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng việt và phải chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch đó.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Cơ quan giải quyết

Bộ Tài nguyên và Môi trường.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng thông tin điện tử; hoặc,

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; hoặc,

- Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính tới Bộ Tài nguyên và Môi trường.

D. Kết quả thực hiện 

Quyết định gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3 ngày đêm trở lên.

=> Xem thêm: Các trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký 

thu-tuc-gia-han-dieu-chinh-noi-dung-giay-phep-tham-do-nuoc-duoi-dat-doi-voi-cong-trinh-co-luu-luong-tu-3-000m3-ngay-dem-tro-len

Ảnh 2. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3 ngày đêm trở lên_ Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ LƯU LƯỢNG TỪ 3.000M3 NGÀY ĐÊM TRỞ LÊN

1. Các trường hợp điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất

Căn cứ Nghị định số: 02/2023/NĐ-CP, các tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất. Tuy nhiên, việc tiến hành điều chỉnh giấy phép được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

(1) Khi điều kiện mặt bằng không cho phép thi công một số hạng mục trong đề án thăm dò đã được phê duyệt;

(2) Tăng quy mô lưu lượng thăm dò nhưng không vượt quá 25% theo giấy phép đã được cấp hoặc thay đổi tầng chứa nước thăm dò;

(3) Khối lượng hạng mục khoan thăm dò vượt quá 10% so với khối lượng đã được phê duyệt.

2. Những lưu ý đối với với việc gia hạn giấy phép thăm dò nước dưới đất 

Căn cứ Nghị định số: 02/2023/NĐ-CP, khi tổ chức, cá nhân yêu cầu cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy phép thăm dò nước dưới đất cần phải lưu ý như sau:

(1) Giấy phép thăm dò nước dưới đất vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất 90 ngày. 

(2) Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp;

(3) Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch về tài nguyên nước, quy hoạch tỉnh, khả năng đáp ứng của nguồn nước.

3. Những lưu ý khi tiến hành thẩm định đề án, báo cáo đối với trường hợp gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất

Căn cứ Nghị định số: 02/2023/NĐ-CP, sau khi cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ yêu cầu gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành việc thẩm định đề án, báo cáo trong thời hạn 25 ngày. Khi tiến hành thẩm định, cơ quan có thẩm quyền có thể kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo nếu thấy cần thiết. Trong trường hợp, đề án, báo cáo phải bổ sung chỉnh sửa để hoàn thiện thì tổ chức, cá nhân tiến hành bổ sung chỉnh sửa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong vòng 18 ngày làm việc. Nếu không đủ điều kiện gia hạn, điều chỉnh giấy phép thì cơ quan trực tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không gia hạn, điều chỉnh giấy phép.

=> Xem thêm: Thủ tục đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

thu-tuc-gia-han-dieu-chinh-noi-dung-giay-phep-tham-do-nuoc-duoi-dat-doi-voi-cong-trinh-co-luu-luong-tu-3-000m3-ngay-dem-tro-len

Ảnh 3. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3 ngày đêm trở lên_ Hotline: 0972118764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục xin Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam khai thác thủy sản trên các vùng biển

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ LƯU LƯỢNG TỪ 3.000M3 NGÀY ĐÊM TRỞ LÊN

Câu hỏi 1: Thời hạn của giấy phép thăm dò nước dưới đất được quy định như thế nào?

Trả lời: 

Căn cứ Nghị định số: 02/2023/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất khi đáp ứng đủ các yêu cầu của pháp luật quy định với thời hạn là 02 năm và được xem xét gia hạn 01 lần, thời hạn gia hạn không quá 01 năm. Tuy nhiên, tổ chức, cá nhân cũng có thể đề nghị gia hạn giấy phép với thời hạn ngắn hơn thời hạn tối thiểu thì giấy phép được cấp hoặc gia hạn theo thời hạn đề nghị trong đơn.

Câu hỏi 2: Việc đình chỉ hiệu lực của giấy phép thăm dò nước dưới đất được quy định như thế nào?

Trả lời: 

Căn cứ Nghị định số: 02/2023/NĐ-CP, các tổ chức, cá nhân khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất. Tuy nhiên, giấy phép thăm dò nước dưới đất có thể bị đình chỉ hiệu lực khi vi phạm một trong những vi phạm sau đây:

(1) Vi phạm nội dung quy định trong giấy phép gây ô nhiễm, cạn kiệt nghiêm trọng nguồn nước;

(2) Khai thác nước dưới đất gây sụt, lún mặt đất, biến dạng công trình, xâm nhập mặn, cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước;

(3) Vận hành hồ chứa, đập dâng gây lũ, lụt, ngập úng nhân tạo ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân ở thượng và hạ du hồ chứa, đập dâng;

(4) Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép chấp thuận;

(5) Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

(6) Lợi dụng giấy phép để tổ chức hoạt động trái quy định của pháp luật.

Và thời hạn đình chỉ giấy phép thăm dò nước dưới đất là không quá 03 tháng. Trong thời hạn giấy phép bị đình chỉ thì chủ giấy phép phải tiến hành khắc phục các hậu quả, bồi thường thiệt hại (nếu có) và không có các quyền liên quan đến giấy phép thăm dò nước dưới đất.

=> Xem thêm: Các trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký 

Câu hỏi 3: Những lưu ý đối với tổ chức, cá nhân khi tiến hành thăm dò nước dưới đất được quy định như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Nghị định số: 02/2023/NĐ-CP, khi tổ chức, cá nhân tiến hành thăm dò nước dưới đất cần phải tuân thủ các nghĩa vụ sau đây:

(1) Trước khi xây dựng công trình khai thác nước dưới đất, chủ dự án phải thực hiện thăm dò để đánh giá trữ lượng, chất lượng, khả năng khai thác và phải có giấy phép thăm dò, trừ các trường hợp khai thác, sử dụng nước dưới đất không phải xin cấp phép;

(2) Người thi công công trình thăm dò nước dưới đất phải đáp ứng đủ các điều kiện về hành nghề khoan nước dưới đất và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất;

(3) Trong quá trình thăm dò, người thi công công trình thăm dò nước dưới đất phải có các nghĩa vụ sau đây:

- Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và công trình thăm dò;

- Bảo đảm phòng, chống sụt, lún đất, xâm nhập mặn, ô nhiễm các tầng chứa nước;

- Trám, lấp giếng hỏng hoặc không sử dụng sau khi kết thúc thăm dò;

- Thực hiện các biện pháp khác để bảo vệ nước dưới đất, bảo vệ môi trường.

(4) Chủ dự án thăm dò nước dưới đất phải tuân thủ nghĩa vụ sau đây:

- Tiến hành phối hợp với tổ chức, cá nhân thi công công trình thăm dò nước dưới đất kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, nếu phát hiện có vi phạm thì phải dừng ngay việc thăm dò;

- Trong trường hợp xảy ra sự cố thì phải khắc phục kịp thời, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật;

- Nộp báo cáo kết quả thăm dò cho cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ quy định của Nghị định số: 201/2013/NĐ-CP.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747

- Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn

- Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

CẤP, GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CỤC THÚ Y (GỒM SẢN XUẤT, KIỂM NGHIỆM, KHẢO NGHIỆM, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y)

CẤP, GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CỤC THÚ Y (GỒM SẢN XUẤT, KIỂM NGHIỆM, KHẢO NGHIỆM, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y)

Mỗi ngành nghề, lĩnh vực đều có những yêu cầu riêng để được hành nghề và được cơ quan có thẩm quyền công nhận thông qua Chứng chỉ hành nghề. Lĩnh vực thú y cũng không ngoại lệ. Chứng chỉ hành nghề thú y được cơ quan có thẩm quyền...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo