SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC PHÂN LOẠI MÁY LIÊN HỢP HOẶC TỔ HỢP MÁY  

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Hải quan số: 54/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014.;

2. Nghị định số: 08/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

3. Thông tư số: 14/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 30 tháng 01 năm 2015 hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

4. Thông tư số: 17/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26 tháng 02 năm 2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Đối với cá nhân, doanh nghiệp khi muốn nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị hay linh kiện, đặc biệt là những máy móc, thiết bị là tổ hợp hoặc dây chuyền cần lưu ý về Thủ tục phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy trước khi nhập khẩu. Vậy máy liên hợp và tổ hợp máy là gì? Thủ tục phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy được thực hiện như thế nào?...

Quý Khách hàng đang muốn tìm hiểu về Thủ tục phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thì việc tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là lựa chọn rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới thủ tục phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy cho Quý Khách thông qua bài viết dưới đây:

thu-tuc-phan-loai-may-lien-hop-hoac-to-hop-may

Ảnh 1. Thủ tục phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN LOẠI MÁY LIÊN HỢP HOẶC TỔ HỢP MÁY  

1. Các bước thực hiện thủ tục phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy 

Bước 1: Người khai hải quan đăng ký Danh mục máy móc, thiết bị;

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ;

Bước 3: Tiếp nhận kết quả.

Lưu ý: Thủ tục này được thực hiện đối với người nhập khẩu thực hiện nhập khẩu lô hàng đầu tiên.

=> Xem thêm: Trường hợp nào thì người khai hải quan được khi hải quan trên tờ khai giấy?

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy

A. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ thực hiện thủ tục phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy bao gồm một số tài liệu sau:

1. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu;

2. Phiếu theo dõi trừ lùi;

3. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện); 

4. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục; 

5. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

B. Cơ quan giải quyết

Tổng cục Hải quan.

C. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử.

D. Kết quả khi thực hiện

Phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy đã đăng ký.

3. Nội dung Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu

Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu (Danh mục hàng hóa nhập khẩu) bao gồm một số nội dung sau:

1. Số, ngày đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu;

2. Thông tin người khai hải quan;

3. Thông tin máy liên hợp hoặc tổ hợp máy;

4. Thời gian, địa điểm dự kiến nhập khẩu;

5. Thông tin cơ quan hải quan;

6. Danh mục máy móc, thiết bị nhập khẩu;

7. Cam kết của người khai hải quan;

8. Xác nhận của cơ quan hải quan;

9. Một số nội dung khác theo quy định của pháp luật

thu-tuc-phan-loai-may-lien-hop-hoac-to-hop-may

Ảnh 2. Thủ tục phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy_Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC PHÂN LOẠI MÁY LIÊN HỢP HOẶC TỔ HỢP MÁY  

1. Máy liên hợp hoặc tổ hợp máy là gì?

Theo quy định tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, các loại máy liên hợp được hiểu gồm hai hoặc nhiều máy lắp ghép với nhau thành một thiết bị đồng bộ và các loại máy khác được thiết kế để thực hiện hai hay nhiều chức năng khác nhau hay bổ trợ lẫn nhau được phân loại theo bộ phận chính hoặc máy thực hiện chức năng chính. Khái niệm “máy” theo quy định được hiểu là bất kỳ máy, máy móc, thiết bị, bộ dụng cụ hoặc dụng cụ đã nêu ra trong các nhóm của Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam.

Khi một máy (kể cả tổ hợp máy) gồm các bộ phận cấu thành riêng lẻ (dù là tách biệt hoặc được liên kết với nhau bằng ống hoặc các bộ phận truyền, bằng cáp điện hoặc bằng các bộ phận khác) nhằm để cùng thực hiện một chức năng được xác định rõ, đã quy định chi tiết tại một trong các nhóm của Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, thì toàn bộ máy đó phải được phân loại vào nhóm phù hợp với chức năng xác định đó của máy.

=> Xem thêm: Thủ tục cấp phép nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá

2. Nguyên tắc phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy?

Theo quy định của Thông tư 14/2015/TT-BTC, khi phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy, phải tuân thủ một số nguyên tắc sau:

- Một mặt hàng chỉ có một mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

- Phân loại hàng hóa để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

- Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa;

- Tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

=> Xem thêm: Thủ tục phân loại máy móc, thiết bị nguyên chiếc ở dạng tháo rời

3. Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy

Khi thực hiện thủ tục phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy, cá nhân, tổ chức cần lưu ý một số quy định sau:

- Người khai hải quan nhập khẩu máy liên hợp (gồm hai hay nhiều máy) hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được lựa chọn phân loại theo quy định tại  Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc phân loại theo từng máy móc, thiết bị;

- Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung danh mục và phiếu theo dõi trừ lùi thì người khai hải quan nộp Danh mục và phiếu theo dõi trừ lùi sửa đổi, bổ sung cho Chi cục hải quan đăng ký Danh mục trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa lần đầu hoặc trước thời điểm nhập khẩu máy móc thiết bị cho lô hàng tiếp theo có sửa đổi, bổ sung Danh mục;

- Trường hợp mất Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi thì người khai hải quan có văn bản gửi cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục lần đầu đề nghị cấp lại Danh mục; lập phiếu theo dõi trừ lùi mới trong đó tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số tờ khai và số lượng máy móc, thiết bị trong Danh mục đã nhập khẩu gửi cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng tiếp theo.

=> Xem thêm: Cách lấy mã HS cho hàng hóa như thế nào?

thu-tuc-phan-loai-may-lien-hop-hoac-to-hop-may

Ảnh 3. Thủ tục phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy_Hotline: 0972118764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC PHÂN LOẠI MÁY LIÊN HỢP HOẶC TỔ HỢP MÁY  

Câu hỏi 1: Kết quả phân loại hàng hóa được sử dụng để làm gì?

Trả lời:

 Theo quy định tại Thông tư 14/2015/TT-BTC,  kết quả phân loại hàng hóa được sử dụng để:

- Áp dụng chính sách quản lý hàng hóa trên cơ sở thực hiện quy định về điều kiện, thủ tục, hồ sơ áp dụng tại Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu; Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Danh mục hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai;

- Áp dụng mức thuế đối với một mặt hàng trên cơ sở thực hiện quy định tại các Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai và điều kiện, thủ tục, hồ sơ để được áp dụng mức thuế quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Câu hỏi 2: Trường hợp nào cơ quan hải quan sẽ tiến hành phân tích hàng hóa?

Trả lời: 

Theo quy định tại Thông tư 14/2015/TT-BTC, cơ quan hải quan sẽ tiến hành phân tích hàng hóa trong trường hợp cơ quan hải quan không đủ cơ sở để xác định tính chính xác việc phân loại hàng hóa của người khai hải quan thì phải thực hiện phân tích để phân loại hàng hóa. Trong trường hợp cơ quan hải quan không đủ điều kiện thực hiện phân tích hàng hóa thì sử dụng dịch vụ giám định của các tổ chức giám định theo quy định của pháp luật về dịch vụ giám định thương mại để làm cơ sở thực hiện.

Lưu ý: Để phân loại hàng hóa, người khai hải quan có thể sử dụng các dịch vụ giám định hàng hóa của các tổ chức giám định theo quy định của pháp luật hoặc cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Câu hỏi 3: Phân tích hàng hóa là gì?

Trả lời:
Theo quy định tại Thông tư 14/2015/TT-BTC, phân tích hàng hóa là việc các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan hải quan phân tích mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy móc, thiết bị kỹ thuật để xác định:

- Thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng làm cơ sở phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

- Các tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc gia do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành hoặc tiêu chuẩn quốc tế để kiểm tra chuyên ngành (kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm) làm căn cứ quyết định thông quan hàng hóa.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục hành chính - Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ 

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thực hiện ngay khi người khai hải quan có đề nghị.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                   Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn             Website: tlklawfirm.vn

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo