SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục tái xuất hàng hóa tạm quản một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC TÁI XUẤT HÀNG HÓA TẠM QUẢN  

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Hải quan số: 54/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014;

2. Nghị định số: 64/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10 tháng 6 năm 2020 hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul;

3. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Khi các thương nhân muốn quảng bá hàng hóa tại nước ngoài trong các sự kiện trưng bày, hội chợ sẽ phải thực hiện các thủ tục tạm nhập, tái xuất và tạm xuất, tái nhập tại quốc gia của sở tại và quốc gia của họ. Để thúc đẩy quá trình thương mại quốc tế, Việt Nam đã gia nhập Công ước Istanbul về tạm quản hàng hóa. Khi tham gia Công ước này, Việt Nam sẽ thực hiện chế độ tạm quản cùng lúc với gần 70 bên tham gia Công ước giúp thủ tục hải quan này được đơn giản hơn. Vậy tái xuất hàng hóa tạm quản là gì? Thủ tục tái xuất hàng hóa tạm quản được thực hiện như thế nào?

Nếu Quý khách hàng đang thắc mắc về các vấn đề trên, Hãy để  Công ty Luật TNHH TLK tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục tái xuất hàng hóa tạm quản cho Quý khách thông qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-tai-xuat-hang-hoa-tam-quan

Ảnh 1. Thủ tục tái xuất hàng hóa tạm quản_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC TÁI XUẤT HÀNG HÓA TẠM QUẢN 

1. Các bước thực hiện thủ tục tái xuất hàng hóa tạm quản 

Bước 1: Người khai hải quan xuất trình sổ ATA và nộp các chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan cho cơ quan hải quan;

Bước 2: Công chức hải quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp và xuất trình; 

Bước 3: Công chức hải quan thực hiện ghi và xác nhận thông tin trên sổ ATA;

Bước 4: Công chức hải quan trả sổ ATA cho người khai hải quan và phiếu tái xuất màu trắng không bao gồm cuống phiếu;

Bước 5: Tiếp nhận kết quả. 

=> Xem thêm: Thủ tục tạm xuất hàng tạm quản

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục tái xuất hàng hóa tạm quản

A. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ thực hiện thủ tục tái xuất hàng hóa tạm quản bao gồm một số tài liệu sau:

1. Sổ ATA có xác nhận của cơ quan hải quan khi làm thủ tục tạm nhập;

2. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện); 

3. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục; 

4. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

=> Xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép tạm xuất tái nhập

B. Cơ quan giải quyết

Chi cục Hải quan cửa khẩu.

C. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.

D. Kết quả khi thực hiện

Hàng hóa tạm quản được tái xuất.

thu-tuc-tai-xuat-hang-hoa-tam-quan

Ảnh 2. Thủ tục tái xuất hàng hóa tạm quản_Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC TÁI XUẤT HÀNG HÓA TẠM QUẢN 

1. Tái xuất hàng hóa tạm quản là gì?

1.1. Tái xuất hàng hóa là gì?

Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hoá được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam.

Theo đó, có thể hiểu đơn giản, tái xuất là quá trình tiếp sau của tạm nhập. Sau khi hàng hóa được làm thủ tục thông quan, nhập khẩu vào Việt Nam thì sẽ được xuất khẩu lại tới một quốc gia khác. Bản chất, hàng hóa này được xuất khẩu hai lần, xuất khẩu đi từ nước đầu tiên sau đó tạm nhập khẩu vào Việt Nam và lại xuất khẩu sang một nước khác nên gọi là tái xuất.

=> Xem thêm: Thủ tục tạm nhập hàng tạm quản

1.2. Hàng hóa tạm quản là gì?

Hàng hóa tạm quản là hàng hóa trong chế độ tạm quản, đủ điều kiện tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập vào quốc gia hoặc vùng lãnh thổ là thành viên của Công ước ATA (1961), Công ước Istanbul (1990) của Tổ chức Hải quan Thế giới về tạm quản hàng hóa và đang trong chế độ quản lý.

Hàng hóa được áp dụng chế độ tạm quản phải đáp ứng một số quy định sau:

- Hàng hóa tạm quản phải tuân thủ các chính sách về quản lý đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập của pháp luật;

- Hàng hóa tạm quản phải phù hợp với mục đích tổ chức, tham gia sự kiện theo quy định và được nhận diện bằng số seri hoặc đặc điểm, dấu hiệu nhận diện riêng;

- Người khai hải quan sử dụng sổ ATA còn hiệu lực theo mẫu và được cấp bởi cơ quan cấp sổ ATA để thực hiện thủ tục hải quan.

2. Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục tái xuất hàng hóa tạm quản

2.1. Trách nhiệm của người khai hải quan khi thực hiện thủ tục tái xuất hàng hóa tạm quản

Theo quy định tại Nghị định 64/2020/NĐ-CP, người khai hải quan khi thực hiện thủ tục tái xuất hàng tạm quản phát có trách nhiệm:

- Xuất trình sổ ATA cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan;

- Xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra thực tế theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

2.2. Thời hạn tạm quản hàng hóa

Thời hạn tạm nhập tái xuất hàng hóa tạm quản là 12 tháng kể từ ngày hàng hóa hoàn thành thủ tục tạm nhập và trong thời hạn sử dụng của sổ ATA (bao gồm cả thời hạn sử dụng của sổ ATA thay thế).

Lưu ý: Trường hợp hàng hóa không thể tái xuất đúng thời hạn nêu trên do bị tạm giữ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thì trong thời hạn tạm giữ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, chủ sổ không bị xử lý vi phạm về hành vi quá thời hạn tạm nhập nhưng không tái xuất.

2.3. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp được cơ quan hải quan yêu cầu

Trường hợp kết quả kiểm tra hồ sơ không phù hợp thì yêu cầu người khai hải quan cung cấp bổ sung thông tin, chứng từ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan hải quan yêu cầu những người khai hải quan không cung cấp, bổ sung thông tin chứng từ hoặc thông tin, chứng từ bổ sung không phù hợp không thực hiện thủ tục hải quan tái xuất theo quy định tại Nghị định 64/2020/NĐ-CP. Đồng thời hướng dẫn người khai hải quan thực hiện thủ tục trên tờ khai hải quan giấy đối với hàng hóa tái xuất theo quy định của pháp luật và cập nhật thông tin tờ khai tái xuất vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan..

=> Xem thêm: Thủ tục cấp sổ tạm quản hàng hóa (Sổ ATA)

thu-tuc-tai-xuat-hang-hoa-tam-quan

Ảnh 3. Thủ tục tái xuất hàng hóa tạm quản_Hotline: 0972118764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC TÁI XUẤT HÀNG HÓA TẠM QUẢN 

Câu hỏi 1: Sổ ATA là gì?

Trả lời:

Sổ ATA, còn được gọi là sổ tạm quản, là chứng từ để thực hiện tạm quản hàng hóa, được chấp nhận thay thế tờ khai hải quan để làm thủ tục hải quan và đảm bảo thanh toán tiền thuế nhập khẩu, các khoản thuế khác, tiền chậm nộp, tiền phạt và phí, lệ phí (nếu có) đối với hàng hóa tạm quản theo quy định của pháp luật;

Cơ quan cấp sổ ATA tại Việt Nam là VCCI (Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam).

Câu hỏi 2: Hàng hóa kết thúc chế độ tạm quản trong những trường hợp nào?

Trả lời:
Theo quy định của Nghị định 64/2020/NĐ-CP, hàng hóa kết thúc chế độ tạm quản trong một số trường hợp sau:

- Hàng hóa tạm quản đã hoàn thành thủ tục tái xuất (bao gồm trường hợp hoàn thành thủ tục tái xuất gửi kho ngoại quan, đưa vào khu phi thuế quan), tái nhập, bằng chứng tái nhập, tái xuất;

- Hàng hóa tạm quản không tái xuất hoặc tái nhập đã hoàn thành thủ tục thay đổi mục đích sử dụng (bao gồm cho, biếu, tặng), chuyển tiêu thụ nội địa;

- Hàng hóa tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, hàng hóa bị hỏng, phá hỏng, hư hại nặng, mất mát toàn bộ do tai nạn hoặc rủi ro bất khả kháng được cơ quan chức năng xác nhận và đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập;

- Hàng hóa tạm quản bị cơ quan có thẩm quyền tịch thu theo quy định của pháp luật nước tạm quản.

Câu hỏi 3: Hàng hóa nào được thực hiện thủ tục hải quan theo chế độ tạm quản?

Trả lời:
 Theo quy định tại Nghị định 64/2020/NĐ-CP các hàng hóa sau đây được tạm quản: 

- Hàng hóa để trưng bày tại sự kiện theo quy định của pháp luật;

- Hàng hóa sử dụng tại sự kiện bao gồm: hàng hóa cần thiết cho mục đích giới thiệu máy móc nước ngoài hoặc thiết bị trưng bày; vật liệu xây dựng và trang trí, kể cả thiết bị điện cho gian hàng, quầy hàng; vật liệu quảng cáo và trưng bày để giới thiệu hàng hóa;

- Trang thiết bị bao gồm thiết bị phiên dịch, thiết bị ghi âm thanh và hình ảnh, phim mang tính giáo dục, khoa học và văn hóa sử dụng tại sự kiện.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục hành chính - Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ 

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

02 giờ làm việc trong trường hợp kiểm tra hồ sơ và 08 giờ làm việc trong trường hợp kiểm tra thực tế hàng hóa.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                   Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn             Website: tlklawfirm.vn


 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

CẤP, GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CỤC THÚ Y (GỒM SẢN XUẤT, KIỂM NGHIỆM, KHẢO NGHIỆM, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y)

CẤP, GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CỤC THÚ Y (GỒM SẢN XUẤT, KIỂM NGHIỆM, KHẢO NGHIỆM, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y)

Mỗi ngành nghề, lĩnh vực đều có những yêu cầu riêng để được hành nghề và được cơ quan có thẩm quyền công nhận thông qua Chứng chỉ hành nghề. Lĩnh vực thú y cũng không ngoại lệ. Chứng chỉ hành nghề thú y được cơ quan có thẩm quyền...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo