SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục tăng vốn điều lệ do chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ DO CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 quy định về Đăng ký doanh nghiệp;

3. Nghị định số: 50/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 6 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

4. Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.        

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Bạn muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh? Bạn không hiểu rõ về thủ tục tăng vốn điều lệ do chào bán cổ phần cho cổ  đông hiện hữu? Công ty Luật TNHH TLK sẽ là lựa chọn đúng đắn khi tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục tăng vốn điều lệ do chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Sự phát triển của đa dạng ngành nghề kết hợp sự tinh giản và chuyển mình trong khâu thủ tục và hồ sơ đang ngày càng thu hút các nhà đầu tư cũng như chủ sở hữu có nhu cầu thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên vấn đề thành phần hồ sơ cũng như quá trình thực hiện Thủ tục tăng vốn điều lệ do chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu vẫn còn là vướng mắc và khó khăn đối với nhiều chủ sở hữu doanh nghiệp. Để hiểu được Thủ tục tăng vốn điều lệ do chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu được thực hiện như thế nào và hồ sơ bao gồm những gì, bài viết dưới đây sẽ đưa ra cho bạn câu trả lời:

thu-tuc-tang-von-dieu-le-do-chao-ban-co-phan-cho-co-dong-hien-huu

Ảnh 1. Thủ tục tăng vốn điều lệ do chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu_Hotline: +(84) 97 211 8764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ DO CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU 

1. Các bước thực hiện thủ tục:

Bước 1: Tư vấn khách hàng về các điều kiện thực hiện Thủ tục tăng vốn điều lệ do chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

Bước 2: Chuẩn bị các hồ sơ có liên quan;

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ tăng vốn điều lệ do chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Việt Nam;

Bước 5: Tiếp nhận và bàn giao lại kết quả cuối cùng cho khách hàng.

Lưu ý: Để thực hiện Thủ tục tăng vốn điều lệ do chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, doanh nghiệp cần chú ý tới một số điều kiện thành lập cũng như nội dung thành phần hồ sơ cần đáp ứng.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết Thủ tục tăng vốn điều lệ do chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

A. Thành phần hồ sơ:

Trường hợp 1: Công ty cổ phần đăng ký thay đổi vốn điều lệ, hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần ký;

2. Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ; 

3. Văn bản của cơ quan Đăng ký đầu tư chấp thuận về việc mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

4. Các văn bản khác theo quy định pháp luật (nếu có).

Trường hợp 2: Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần, hồ sơ bao gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

2. Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;

3. Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;

4. Các văn bản khác theo quy định pháp luật (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

B. Cơ quan giải quyết: 

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố nơi Công ty đặt trụ sở chính.

C. Cách thức thực hiện

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ do chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng một trong các cách sau:

- Nộp trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính;

- Nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử tại trang web Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

D. Kết quả thực hiện:

Sau khi quá trình đăng ký được thông qua sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nội dung vốn điều lệ mới:

- Mã số doanh nghiệp;

- Tên doanh nghiệp;

- Thông tin trụ sở chính;

- Thông tin vốn điều lệ mới;

- Thông tin về người đại diện của doanh nghiệp.

Lưu ý: Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - cụ thể ở đây là tăng vốn điều lệ do chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

thu-tuc-tang-von-dieu-le-do-chao-ban-co-phan-cho-co-dong-hien-huu

Ảnh 2. Thủ tục tăng vốn điều lệ do chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu_Hotline: (+84) 97 211 8764

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty cổ phần

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ DO CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU 

1. Khái niệm Vốn điều lệ của công ty cổ phần:

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà có vốn điều lệ chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Vốn điều lệ Công ty cổ phần theo đó được hiểu là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại được đăng ký mua và ghi nhận trong điều lệ công ty. Vốn điều lệ của công ty có thể thay đổi trong quá trình hoạt động kinh doanh và lúc này Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Khái niệm cổ đông hiện hữu:

Căn cứ theo  Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thì có thể hiểu cổ đông hiện hữu trong công ty cổ phần là cá nhân, tổ chức có sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. Người thực hiện góp vốn trong Công ty cổ phần chính là cổ đông công ty và họ sở hữu phần vốn góp tương ứng với số lượng cổ phần họ đã mua.

3. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là:

Căn cứ Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định: “Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ tại công ty”.

Vậy khi thực hiện chào bán thành công cổ phần cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ của Công ty cổ phần sẽ tăng lên, khi đó Công ty cần thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ do chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật.

4. Nội dung thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần ký gồm: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp này sẽ bao gồm các thông tin nổi bật như sau:

- Tên doanh nghiệp;

- Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế;

- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Nội dung thay đổi vốn điều lệ của công ty:

+ Vốn điều lệ đã đăng ký;

+ Vốn điều lệ sau khi thay đổi;

+ Thời điểm thay đổi vốn, hình thức tăng giảm vốn, thông tin về cổ phần.

thu-tuc-tang-von-dieu-le-do-chao-ban-co-phan-cho-co-dong-hien-huu

Ảnh 3. Thủ tục tăng vốn điều lệ do chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu_Hotline: (+84) 97 211 8764

=> Xem thêm: Thủ tục chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu…….vv

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ DO CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Câu hỏi 1: Công ty cổ phần có thể chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong các trường hợp nào? 

Trả lời:

- Công ty muốn gia tăng hạn mức vay từ ngân hàng;

- Xây dựng sự tin tưởng của chủ nợ và đối tác kinh doanh đối với Công ty;

- Hạn chế sự thâu tóm của một số cổ đông nắm giữ phần lớn cổ phần trong công ty;

- Nâng cao tính ổn định, hiệu quả và thúc đẩy khả năng phát triển Công ty cổ phần khi sở hữu nguồn vốn thực hiện đầu tư cho hoạt động kinh doanh. 

Câu hỏi 2: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ gồm nội dung chủ yếu nào?

Trả lời:

Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ là một trong các thành phần hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ do chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, biên bản sẽ gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

- Thông tin cơ bản về Công ty (Tên Công ty, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính);

- Thời gian, địa điểm họp;

- Thành phần tham dự;

- Nội dung cuộc họp: Số vốn điều lệ tăng, mệnh giá cổ phần. hình thức tăng vốn, danh sách cổ đông sau khi thay đổi (tăng) vốn điều lệ, …

- Ý kiến phát biểu của cổ đông dự họp;

- Quá trình biểu quyết;

- Quyết định của Đại hội đồng.

Câu hỏi 3: Thủ tục tăng vốn điều lệ do chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu được thực hiện khi nào?

Trả lời: 

Đối với thủ tục tăng vốn điều lệ, Công ty cổ phần cần hoàn thành quá trình tăng vốn điều lệ bằng việc góp đủ số vốn dự kiến tăng thêm, sau đó mới thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điều này nhằm đảm bảo số lượng vốn tăng lên là chính xác và đã thuộc sở hữu của công ty tránh trường hợp sau khi đăng ký tăng xong mà góp không đủ trên thực tế;

Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần;

Đối với trường hợp doanh nghiệp vi phạm quy định về về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sẽ bị xử phạt hành chính căn cứ vào Nghị định 50/2016/NĐ-CP, theo đó doanh nghiệp sẽ bị: “Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.”. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh các nội dung theo quy định pháp luật.

Lưu ý: Doanh nghiệp cần phân biệt rõ thời hạn góp tăng vốn điều lệ và thời hạn góp vốn khi mới thành lập doanh nghiệp (Pháp luật hiện hành quy định thời hạn trong thời gian 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Câu hỏi 4: Những điều cần chú ý trong Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp?

Trả lời:

Khi soạn thảo Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp cần chú ý tới những nội dung sau đây:

- Về thông tin chủ sở hữu của công ty: Thường để tên của chủ thể có thẩm quyền ra quyết định, đối với Công ty cổ phần thì chủ sở hữu ở đây có thể là Đại hội đồng cổ đông;

- Thông tin về thay đổi vốn điều lệ: Chủ sở hữu Công ty cổ phần sẽ liệt kê giá trị các loại cổ phần trong công ty khi có sự thay đổi và mệnh giá của mỗi loại là bao nhiêu;

- Quyết định này là một trong các thành phần hồ sơ mà Công ty cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ do chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu nên cần có sự chính xác trong nội dung thông tin cũng như hình thức.  

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp Công ty hợp danh  

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: (+84) 97 211 8764 được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin trân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo