SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty TNHH Luật TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ in ấn một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC THÀNH LẬP CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ IN ẤN

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 quy định về đăng ký doanh nghiệp;

3. Nghị định số: 60/2014/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2014 quy định về hoạt động in;

4. Nghị định số: 25/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 02 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

5. Thông tư số: 03/2015/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 06 tháng 3 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

6. Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

7. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.        

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Bạn có nhu cầu đăng ký cơ sở kinh doanh? Bạn muốn thực hiện hoạt động in ấn? Bạn không hiểu rõ về Thủ tục thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ in ấn? Công ty Luật TNHH TLK sẽ là lựa chọn đúng đắn khi tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ in ấn.

Thị trường ngành in ấn tại Việt Nam hiện nay đóng vai trò quan trọng cho các doanh nghiệp kinh doanh khác trong quá trình hoạt động cũng như lưu trữ thông tin. Dù còn gặp nhiều hạn chế nhưng với số lượng tăng lên của các cơ sở kinh doanh cùng với sự hoàn thiện trong từng sản phẩm có thể mang đến tương lai rộng mở hơn cho hoạt động in ấn. Tuy nhiên vấn đề thành phần hồ sơ cũng như quá trình thực hiện Thủ tục thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ in ấn vẫn còn là vướng mắc và khó khăn đối với nhiều chủ sở hữu doanh nghiệp. Để hiểu Thủ tục thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ in ấn được thực hiện như thế nào và hồ sơ bao gồm những gì, bài viết dưới đây sẽ đưa ra cho bạn câu trả lời:

thu-tuc-thanh-lap-co-so-kinh-doanh-dich-vu-in-an

Ảnh 1. Thủ tục thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ in ấn_Hotline: (+84) 97 211 8764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC THÀNH LẬP CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ IN ẤN

1. Các bước thực hiện thủ tục:

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh về in;

Bước 2: Đăng ký hoạt động cơ sở in.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết Thủ tục thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ in ấn như sau:

2.1. Thành lập doanh nghiệp

Quý Khách hàng chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình. Dưới đây là một số loại hình doanh nghiệp phổ biến mà Quý Khách hàng có thể lựa chọn, vui lòng click vào link để xem hướng dẫn chi tiết về Thủ tục thành lập doanh nghiệp với từng loại hình.

Lưu ý: Trong ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp phải có ngành nghề về in.

=> Xem thêm: Thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên

2.2. Đăng ký hoạt động cơ sở in

A. Thành phần hồ sơ:

- Trước khi hoạt động 15 ngày phải gửi tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in lập thành 02 (hai) bản (Mẫu số 11 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP);

- Các văn bản khác theo quy định pháp luật (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết: 

- Cơ sở in thuộc cơ quan, tổ chức ở Trung ương nộp hồ sơ tại Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Cơ sở in thuộc địa phương nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

C. Cách thức thực hiện:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng một trong các cách sau:

- Nộp trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính.

D. Kết quả thực hiện:

Sau khi quá trình đăng ký được thông qua sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở hoạt động in theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Để cơ sở kinh doanh dịch vụ in ấn có thể đi vào hoạt động, cần thực hiện các thủ tục cấp giấy phép hoạt động in và/hoặc đăng ký hoạt động cơ sở in. 

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp phép hoạt động in

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC THÀNH LẬP CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ IN ẤN

1. Thế nào là cơ sở kinh doanh dịch vụ in ấn?

Cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo đó, cơ sở kinh doanh dịch vụ in ấn là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh trực tiếp thực hiện đầy đủ hoặc từng công đoạn chế bản in, gia công sau in.

2. Điều kiện hoạt động của cơ sở kinh doanh hoạt động in ấn?

Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; mẫu, biểu mẫu, giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; Tem chống giả; Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá phải có đủ các điều kiện như sau:

- Có thiết bị phù hợp để thực hiện một haowjc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in và đứng với nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in;

- Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in;

- Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Lưu ý: 

Cơ sở in thực hiện một hoặc các công đoạn chế bản, in, gia công sau in phải có thiết bị tương ứng với từng công đoạn, theo đó:

- Trong công đoạn chế bản, cơ sở in cần phải có ít nhất là một trong các thiết bị: Máy ghi phim, máy ghi kẽm, máy tạo khuôn in;

- Trong công đoạn in, yêu cầu cơ sở in phải có máy in;

- Đối với công đoạn gia công sau in, cơ sở in cần có máy dao xén (cắt) giấy và có ít nhất một trong các thiết bị là máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ), máy vào bìa, máy kỵ mã liên hợp, dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in hoặc thiết bị phù hợp với sản phẩm gia công.

=> Xem thêm: Thành lập Công ty TNHH một thành viên

3. Danh mục sản phẩm cần được đăng ký hoạt động cơ sở in?

Sản phẩm in cần đăng ký hoạt động cơ sở in được kể đến là:

+ Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;

+ Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền);

+ Xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản;

+ Bao bì, nhãn hàng hóa;

+ Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân;

+ Các sản phẩm in khác.

Lưu ý: Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận hoạt động cơ sở in phải hoàn thành việc mua hoặc thuê mua đủ thiết bị theo danh mục dự kiến đầu tư, gửi bản sao chứng từ mua, thuê mua thiết bị cho cơ quan cấp giấy chứng nhận.

thu-tuc-thanh-lap-co-so-kinh-doanh-dich-vu-in-an

Ảnh 2. Thủ tục thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ in ấn_Hotline: (+84) 97 211 8764

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp, thay đổi giấy phép xuất bản ấn phẩm báo chí

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khác hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu…….vv

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thành lập Công ty Cổ phần

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC THÀNH LẬP CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ IN ẤN

Câu hỏi 1: Loại hình doanh nghiệp nào phù hợp khi thành lập cơ sở kinh doanh dịch vụ in ấn?

Trả lời:

Cá nhân, tổ chức tiến hành lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, gồm: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc hai thành viên trở lên; Công ty cổ phần.

Quý khách hàng có thể lựa chọn kinh doanh theo loại hình doanh nghiệp tùy thuộc vào nhu cầu của mình và tình hình thực tế. Xu hướng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần đang được ưa chuộng trên thị trường nhờ các đặc điểm ưu thế.

Câu hỏi 2: Cơ sở in nào được cấp giấy phép hoạt động in không phải đăng ký hoạt động cơ sở in?

Trả lời:

Theo Nghị định 25/2018/NĐ-CP quy định cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in sản phẩm in không thuộc quy định tại Nghị định 60/2014/NĐ-CP phải đăng ký hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in.

Theo đó, có thể hiểu cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in sản phẩm thuộc quy định Nghị định 60/2014/NĐ-CP không phải đăng ký hoạt động cơ sở in, đó là các sản phẩm nêu sau:

- Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;

- Tem chống giả;

- Xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản.

Câu hỏi 3: Phạm vi hoạt động của kinh doanh ngành nghề in ấn?

Trả lời:

Hoạt động in bao gồm: hoạt động cơ sở in; chế bản, in, gia công sau in; sao chụp (photocopy); nhập khẩu, quản lý thiết bị ngành in. Hoạt động chế bản, in, gia công sau in đối với xuất bản phẩm được thực hiện theo quy định của pháp luật về xuất bản, các trường hợp khác do pháp luật quy định (nếu có).

=> Xem thêm: Điều kiện và thủ tục xin cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm là gì?

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: (+84) 97 211 8764 được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai đăng ký hợp lệ của cơ sở in, cơ quan quản lý về hoạt động in có trách nhiệm xác nhận đăng ký và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động in.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: (+84) 243 2011 747                         Hotline: (+84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                    Website: tlklawfirm.vn     

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

THÔNG TIN NÓNG HỔI – HỮU ÍCH CHO BẠN ĐỌC

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024 Như vậy, từ ngày 01/07/2024 khi mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng tăng lên...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo