SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hàng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH2014 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 về Đăng ký Doanh nghiệp;

3. Thông tư số: 47/2019/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 05 tháng 8 năm 2019 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

4. Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2021 quy định về việc hướng dẫn Đăng ký Doanh nghiệp;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC:

Quý khách hàng đang muốn thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần đúng không ạ? Và bạn đang có rất nhiều thắc mắc liên quan đến thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện? Và bạn đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn cho bạn?

Nếu đúng như vậy thì bạn tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc thực hiện Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần tới Quý khách qua bài viết dưới đây.

                     thu-tuc-thay-doi-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-cua-cong-ty-co-phan

Ảnh 1: Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần_Hotline: 0972118764

Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Bởi thế nên việc thay đổi đại diện theo pháp luật là điều phổ biến hiện nay. Sự phát triển của mỗi một doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào quy mô cơ cấu doanh nghiệp, thương hiệu, đường lối kinh doanh của các chủ sở hữu doanh nghiệp… thì còn phụ thuộc một phần vào khả năng lãnh đạo, đại diện của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Qua đó, có thể thấy, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp góp phần quan trọng trong các vấn đề của doanh nghiệp. Như vậy, việc thay đổi đại diện pháp luật sẽ diễn ra như thế nào, thủ tục ra sao... Bài viết dưới đây sẽ nêu chi tiết về thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Các bước thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

Bước 1: Doanh nghiệp tiến hành bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ tiến hành bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật mới cho công ty để thay thế cho người cũ;

Bước 2: Chuẩn bị các thông tin và soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện của công ty cổ phần: Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật sẽ được chúng tôi trình bày ở dưới, doanh nghiệp cần soạn thảo đầy đủ các đầu mục hồ sơ, điền đầy đủ thông tin hoặc liên hệ với Công ty Luật TNHH TLK để được hỗ trợ soạn thảo;

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi tới phòng đăng ký kinh doanh nơi Công ty đặt trụ sở chính; 

Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã ghi nhận người đại diện mới: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới có thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Bước 5: Thông báo việc thay đổi người đại diện theo pháp luật tới một số cơ quan, chức: Sau khi hoàn thành việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp sẽ cần tiến hành thủ tục ghi nhận việc này tại một số giấy tờ như: Tài khoản ngân hàng doanh nghiệp…vv.

Lưu ý: Để việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần được hoàn tất, doanh nghiệp lưu ý thực hiện đầy đủ tất cả các bước nêu trên, đặc biệt là hoàn tất hồ sơ trước khi đến làm các thủ tục tại Phòng Đăng ký Kinh doanh.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

A. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

3. Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp;

- Theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

Điều 11. Giấy tờ pháp lý của cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

1. Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

2. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực;

Như vậy, để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ theo quy định của Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

- Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Lưu ý: Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

Lưu ý: Nếu trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú hoặc bị tạm giam hoặc bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị  đã tham dự, biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện pháp luật của công ty.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH hai thành viên

B. Cơ quan giải quyết

Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

C. Cách thức thực hiện

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Nội dung thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cụ thể trong mẫu thay đổi gồm có các nội dung chính sau:

- Quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm thực hiện thông báo;

- Tên của doanh nghiệp, số hiệu thông báo;

- Số Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế;

- Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi mà công ty cổ phần đặt trụ sở;

- Tên Doanh nghiệp được ghi bằng chữ in hoa, cùng Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế của công ty cổ phần;

- Người đại diện theo pháp luật sau khi đã thay đổi thể hiện các thông tin về:

+ Họ và tên (được ghi bằng chữ in hoa), giới tính, chức danh, sinh ngày, dân tộc và quốc tịch;

+ Các loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: CMND/CCCD, hộ chiếu, các giấy tờ khác có liên quan… Số giấy tờ pháp lý của cá nhân, ngày cấp;

+ Địa chỉ thường trú của người đại diện mới;

+ Địa chỉ liên lạc, điện thoại, email của đại diện theo pháp luật;

Như vậy, ta thấy sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần thì cá nhân đại diện cho doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, sẽ đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết các vụ việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, là người có quyền cũng như nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án; thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư

thu-tuc-thay-doi-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-cua-cong-ty-co-phan

Ảnh 2: Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần_ Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Khái niệm người đại diện theo pháp luật:

Người đại diện theo pháp luật là người do pháp luật hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, đại diện cho một cá nhân hay tổ chức nào đó thực hiện hoặc xác lập các giao dịch hoặc hành vi dân sự, hành chính… (như ký hợp đồng hay tham dự phiên tòa…).

2. Điều kiện để là trở thành người đại diện theo pháp luật:
Người đại diện theo pháp luật của công ty cũng phải không thuộc các trường hợp quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc,…;

Ngoài các trường hợp nêu trên, công ty có thể có quy định hoặc có điều kiện riêng cho người đại diện theo pháp luật của công ty như phải có năng lực kinh nghiệm 05 năm trở lên, có bằng cấp chuyên môn lĩnh vực quản lý…vv.

3. Điều kiện thực hiện thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần:

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi;

- Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật);

- Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí;

- Doanh nghiệp không được thực hiện việc đăng ký thay đổi kinh doanh trong các trường hợp sau:

+ Trường hợp doanh nghiệp đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;

+ Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hay cơ quan công an.

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu…….vv.

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI VẤN ĐỀ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Câu hỏi 1: Doanh nghiệp có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật không?

Trả lời: Thời điểm hiện tại thì Luật Doanh nghiệp năm 2020 không hạn chế số lượng người đại diện theo pháp luật, như vậy doanh nghiệp có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật.

Câu hỏi 2: Người đại diện theo pháp luật bị chết?

Trả lời:

- Trường hợp đại diện bị chết hay đột tự thì trình tự thay đổi người đại diện vẫn diễn ra  bình thường (chủ tịch công ty ký trên hồ sơ);

- Trường hợp người đại diện đồng thời là thành viên và cổ đông thì cần làm thêm thủ tục thừa kế trước khi tiến hành họp thay đổi người đại diện. 

Câu hỏi 3: Người nước ngoài có được làm người đại diện theo pháp luật Việt Nam không?

Trả lời: Theo Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau: Doanh nghiệp bắt buộc phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú thường xuyên ở Việt Nam. Do vậy, nếu chỉ có một đại diện theo pháp luật là người nước ngoài thì người đó phải có địa chỉ cư trú tại Việt Nam.

Câu hỏi 4: Trong quá trình thay đổi người đại diện thì việc ký kết các hợp đồng sẽ do người đại diện cũ hay người đại diện mới ký?

Trả lời: Theo quy định về việc thay đổi Đăng ký Kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi thì việc đăng ký thay đổi người đại diện cũng phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, vì thế thời điểm người đại diện mới được ghi nhận trên quyết định thì người đại diện mới sẽ ký trên hồ sơ của công ty. Nhưng trên thực tế làm hồ sơ tại các phòng Đăng ký Kinh doanh thì vẫn yêu cầu đại diện cũ ký.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: (+84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư - Công ty Luật TNHH TLK.

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

CAM KẾT CỦA TLK LAWFIRM TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                     Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                  Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo