SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hàng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH2014 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 về Đăng ký Doanh nghiệp;

3. Thông tư số: 47/2019/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 05 tháng 8 năm 2019 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí Đăng ký Doanh nghiệp;

4. Thông tư số: 01/2021/TT/BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2021 quy định về việc hướng dẫn Đăng ký Doanh nghiệp;

5. Các văn bản pháp lý khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Trong quá trình hoạt động, có rất nhiều doanh nghiệp loay hoay trong việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó vấn đề liên quan tới Thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh được doanh nghiệp thực hiện thường xuyên do nhu cầu mở rộng kinh doanh hoặc cơ cấu lại nội dung hoạt động của doanh nghiệp để phù hợp với thực tế tranh việc ngành kinh doanh nhiều nhìn dàn trải và đối tác đánh giá năng lực công ty không cao. 

Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng nắm vững hồ sơ, thủ tục về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Vậy, bạn tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc thực hiện Thủ tục thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh tới Quý khách hàng qua bài viết dưới đây.

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

1. Các bước thực hiện thủ tục thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

- Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo quy định của pháp luật;

- Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh;

- Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh có thẩm quyền sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp;

- Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận cấp giấy xác nhận thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.                                               

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh:

A. Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

2. Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

3. Một số tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết

Phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

C. Cách thức thực hiện:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp/qua đường bưu chính tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

D. Kết quả thực hiện:

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi đã sửa đổi.

thu-tuc-thong-bao-thay-doi-nganh-nghe-kinh-doanh

Ảnh 1. Thủ tục thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh_Hotline: (+84) 97 211 8764 

3. Nội dung thông báo Thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

Nội dung thông báo bao gồm:

- Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

- Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty hợp danh

thu-tuc-thong-bao-thay-doi-nganh-nghe-kinh-doanh

Ảnh 2. Thủ tục thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh_Hotline: (+84) 97 211 8764 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

1. Khái niệm thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

Thay đổi ngành nghề kinh doanh là thủ tục được doanh nghiệp tiến hành tại Sở kế hoạch đầu tư khi doanh nghiệp có nhu cầu thêm hoặc bớt ngành nghề kinh doanh để phù hợp với hoạt động kinh doanh phát triển. Sau khi thêm hoặc bớt ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh những ngành nghề đã đăng ký.

Lưu ý: Việc thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp là thủ tục chuyển đổi cần đăng ký và cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.

2. Điều kiện để doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

- Ngành nghề mà doanh nghiệp thay đổi phải nằm trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam (trong trường hợp không nằm trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam thì phải được quy định cụ thể tại phòng pháp luật chuyên ngành);

- Khi thay các ngành nghề đầu tư thì doanh nghiệp phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật với các nhóm ngành nghề có điều kiện;

- Doanh nghiệp cũng cần phải bổ sung các thông tin cần thiết như: số điện thoại, email, fax,… hoặc những thủ tục thay đổi nội dung đăng ký khác trước khi thực hiện việc thay đổi ngành nghề.

3. Một số lưu ý khi thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

- Doanh nghiệp cần nắm được một số ngành, nghề được thay đổi hoặc bổ sung xem có thuộc danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện hay không và nó có điều kiện kinh doanh như thế nào;

- Doanh nghiệp phải thực hiện mã hóa ngành, nghề kinh doanh muốn thay đổi bổ sung đó về ngành nghề cấp 4 quy định tại hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

- Đối với một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định; khi thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh thì doanh nghiệp cần điều chỉnh vốn để đáp ứng điều kiện về vốn;

- Đối với việc bổ sung thêm ngành, nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện, cần phải xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thì doanh nghiệp cần xin giấy phép trước khi đi vào kinh doanh;

- Đối với các ngành, nghề kinh doanh mà doanh nghiệp không có nhu cầu kinh doanh hoặc đã được sửa đổi, xóa bỏ theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam doanh nghiệp cần xóa bỏ hoặc sửa đổi ngành nghề theo quy định hiện hành;

- Đối với ngành, nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề: Doanh nghiệp phải đảm bảo trong quá trình hoạt động có đủ chứng chỉ hành nghề (nếu không là thành viên công ty nộp kèm Hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm chức danh tương đương).

=> Xem thêm: Quy định pháp luật đối với thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện

IV. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu...vv.

=> Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên, để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty TNHH một thành viên

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI VẤN ĐỀ THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH,  NGHỀ KINH DOANH

Câu hỏi 1: Tại sao cần thay đổi ngành, nghề kinh doanh?

Trả lời:

Khi công ty mới thành lập thì doanh nghiệp đã đăng ký các ngành nghề kinh doanh với phòng Đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp chỉ được hoạt động trong ngành nghề đã đăng ký. Nếu hoạt động trái quy định doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Dưới đây là những lý do cần thiết để thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

- Doanh nghiệp muốn mở rộng kinh doanh thêm các sản phẩm hay lĩnh vực dịch vụ khác;

- Doanh nghiệp chưa đăng ký kinh doanh nhưng đã kinh doanh một số ngành, nghề thì lúc này doanh nghiệp sẽ tiến hành đăng ký ngay để tránh bị xử phạt hoặc có thể mức phạt sẽ nhẹ hơn;

- Doanh nghiệp muốn bỏ bớt các ngành, nghề đã đăng ký kinh doanh trước đó;

- Doanh nghiệp muốn sửa đổi ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn, mở rộng một ngành nghề hoặc nhóm ngành, nghề kinh doanh.

Ngoài ra, cũng có thể có thêm một số trường hợp khác cũng đòi hỏi doanh nghiệp cần phải tiến hành thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Câu hỏi 2: Doanh nghiệp có được đăng ký nhiều ngành, nghề kinh doanh hay không?

Trả lời: 

Hiện nay, theo quy định của pháp luật thì các doanh nghiệp có thể đăng ký nhiều ngành, nghề kinh doanh khác nhau, miễn sao doanh nghiệp tiến hành việc kinh doanh phù hợp với các quy định mà pháp luật quy định:

- Doanh nghiệp có thể tiến hành kinh doanh các ngành, nghề mà mình lựa chọn: các ngành, nghề kinh doanh cần được tiến hành kinh doanh theo danh mục các mặt hàng mà công ty đã đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dành cho doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp được lựa chọn nhiều ngành nghề kinh doanh của chính mình: có thể đăng ký với cơ quan Nhà nước các ngành, nghề kinh doanh mà doanh nghiệp bạn lựa chọn kinh doanh, miễn sao việc đăng ký ngành, nghề đó không thuộc ngành nghề cấm kinh doanh trong pháp luật.

Câu hỏi 3: Doanh nghiệp có được tự ý thay đổi ngành, nghề kinh doanh không?

Trả lời: 

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, đối với trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, tức là thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ban đầu, thì doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan Đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong số các nội dung dưới đây:

- Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

- Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

- Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, nếu doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh thì cần phải thông báo với cơ quan Đăng ký kinh doanh, tuyệt đối không được tự ý thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

=> Xem thêm: Thủ tục thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty tư nhân

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: (+84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư - Công ty Luật TNHH TLK.

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: (+84) 243 2011 747                       Hotline: (+84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo