Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật An toàn, vệ sinh lao động số: 84/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015;

2. Nghị định số: 44/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2016 hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

3. Nghị định số: 140/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 08 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

4. Nghị định số: 145/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Quý Công ty hiện tại đang muốn hoạt động cung ứng dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động? Mặc dù đã tìm hiểu các quy định của pháp luật nhưng Quý Công ty vẫn cảm thấy khó hiểu và có rất nhiều vướng mắc liên quan tới thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động? Do đó Quý khách hàng đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn về vấn đề này?

Nếu đúng như vậy thì Quý khách hàng tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong nội dung bài viết dưới đây.

thu-tuc-xin-cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-hoat-dong-kiem-dinh-ky-thuat-an-toan-lao-dong

Ảnh 1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động_Hotline: 097 2118764

Doanh nghiệp nếu muốn cung ứng dịch vụ, hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động – một ngành nghề có điều kiện theo quy định pháp luật, thì trước hết phải có Giấy phép kinh doanh, cụ thể là Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Để được cấp loại giấy phép này, doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng những yêu cầu đặc biệt về nhân lực và vật lực theo pháp luật quy định. Sau khi đã đáp ứng đủ những yêu cầu này, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và có thể chính thức thực hiện hoạt động kinh doanh sinh lời. Nếu chưa có loại giấy phép này mà doanh nghiệp đã thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ thì sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật.

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

1. Các bước thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Bước 1: Tư vấn và hỗ trợ khách hàng đáp ứng đủ điều kiện xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

Bước 2: Thu thập thông tin và xây dựng các hồ sơ có liên quan;

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan với các Cơ quan có thẩm quyền;

Bước 5: Tiếp nhận và bàn giao lại kết quả cuối cùng cho khách hàng.

Theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP thì doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sẽ phải đáp ứng các điều kiện cụ thể về nhân lực và vật lực.

Xem thêm: Thủ tục xin gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

thu-tuc-xin-cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-hoat-dong-kiem-dinh-ky-thuat-an-toan-lao-dong

Ảnh 2. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động_Hotline: 097 2118764

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

A. Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

2. Bản sao quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp;

3. Danh mục thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định;

4. Danh sách kiểm định viên theo mẫu được pháp luật quy định;

5. Một trong các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm của người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định:

- Bản sao sổ hoặc tờ rời về tham gia bảo hiểm xã hội;

- Bản sao hợp đồng lao động;

- Bản sao biên bản kiểm định kèm theo giấy chứng nhận kết quả kiểm định.

6. Các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trừ một số thiết bị, vật tư thuộc thẩm quyền của các Bộ khác theo quy định pháp luật cụ thể.

C. Cách thức thực hiện:

Nộp Hồ sơ trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

D. Kết quả thực hiện:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Trong trường hợp hồ sơ có lỗi sai, thiếu sót, Cục sẽ có thông báo bằng văn bản tới doanh nghiệp và hướng dẫn sửa, bổ sung lại hồ sơ và nộp lại theo đúng quy định pháp luật.

Xem thêm: Thủ tục xin kiểm định các loại máy và thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

3. Nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có gì?

Trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động do Cục An toàn lao động thuộc Bộ Lao động – Thương binh và xã hội cấp sẽ bao gồm một số nội dung quan trọng sau đây:

- Tên đơn vị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

- Tên đơn vị được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

- Địa chỉ đơn vị được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

- Ngày, tháng cấp Giấy chứng nhận và Quyết định cơ sở để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

- Phạm vi kiểm định được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

- Ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

- Lần cấp;

- Chữ ký, dấu đỏ xác nhận của chủ thể có thẩm quyền.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

thu-tuc-xin-cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-hoat-dong-kiem-dinh-ky-thuat-an-toan-lao-dong

Ảnh 3. Lưu ý khi xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động_Hotline: 097 2118764

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là gì?

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là một loại giấy phép kinh doanh được Nhà nước yêu cầu đối với các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện, cụ thể ở đây là hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

2.  Các điều kiện và lưu ý khi khách hàng muốn xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP thì doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sẽ phải đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:

2.1. Các điều kiện về nhân lực

- Có ít nhất 02 kiểm định viên làm việc theo hợp đồng từ 12 tháng trở lên thuộc tổ chức để thực hiện kiểm định đối với mỗi đối tượng thuộc phạm vi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

- Người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định của tổ chức phải có thời gian làm kiểm định viên tối thiểu 02 năm.

2.2. Các điều kiện về vật lực

- Bảo đảm thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định cho từng đối tượng thuộc phạm vi kiểm định, theo yêu cầu tại quy trình kiểm định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động.

Lưu ý: Các thiết bị, nhân lực nêu trên chỉ được sử dụng để làm điều kiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với một tổ chức, doanh nghiệp.

Khách hàng muốn xin được Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thì trước hết sẽ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên. Trong trường hợp khách hàng chưa đáp ứng đủ, Công ty TLK sẽ hỗ trợ cho khách hàng để đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật.

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có thời hạn trong bao lâu?

Theo nội dung được quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP thì thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là:

- 05 năm đối với Giấy chứng nhận được cấp mới hoặc gia hạn;

- Trường hợp cấp lại thì thời hạn là thời gian còn lại của Giấy chứng nhận đã được cấp.

III. QUÝ DOANH NGHIỆP NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu…….vv.

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

Câu hỏi 1: Tôi có thể tìm được mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định an toàn lao động ở đâu?

Trả lời:

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đã được ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP.

Câu hỏi 2: Liệu Công ty tôi có thể bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động không?

Trả lời:

Theo nội dung quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP thì Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hoàn toàn có thể bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

- Thời hạn đình chỉ hoạt động kiểm định đã hết mà Công ty chưa hoặc không khắc phục được các nguyên nhân bị đình chỉ;

- Công ty cố tình thực hiện hoạt động kiểm định trong thời gian bị đình chỉ;

- Công ty giả mạo hoặc khai man các tài liệu trong hồ sơ cấp, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận.

Câu hỏi 3: Giám đốc công ty tôi không có chứng nhận kiểm định viên thì có được điều hành hoạt động của công ty không?

Trả lời:

Theo quy định pháp luật, chỉ những người phụ trách kỹ thuật của hoạt động kiểm định mới cần phải có thời gian làm kiểm định viên tối thiểu 02 năm. Do vậy, Giám đốc của công ty bạn dù không có chứng nhận kiểm định viên thì vẫn có thể điều hành hoạt động của công ty.

Câu hỏi 4: Công ty tôi hiện tại chỉ có 1 kiểm định viên thì đã đủ điều kiện xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động chưa?

Trả lời:

Đối với yêu cầu về kiểm định viên, pháp luật quy định về 2 yếu tố như sau:

- Phải có ít nhất 02 kiểm định viên;

- Kiểm định viên phải ký hợp đồng lao động ít nhất 12 tháng trở lên với tổ chức muốn xin giấy phép.

Do vậy, việc công ty quý khách hàng hiện chỉ có 01 kiểm định viên là chưa đạt đủ điều kiện để xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật lao động.

Câu hỏi 5: Kiểm định viên của công ty tôi hiện đã làm mất sổ bảo hiểm xã hội nên không thể cung cấp được bản sao để hoàn thiện hồ sơ. Có cách nào có thể giải quyết vấn đề này không?

Trả lời:

Theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP thì doanh nghiệp cần nộp một trong các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm của người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định:

- Bản sao sổ hoặc tờ rời về tham gia bảo hiểm xã hội;

- Bản sao hợp đồng lao động;

- Bản sao biên bản kiểm định kèm theo giấy chứng nhận kết quả kiểm định.

Do luật chỉ quy định là một trong các bản sao của các loại giấy tờ trên nên quý doanh nghiệp không cần thiết phải nộp bản sao của toàn bộ 03 loại giấy tờ. Vì vậy, nếu kiểm định viên đã làm mất sổ bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp có thể nộp bản sao của hợp đồng lao động hoặc của biên bản kiểm định kèm theo giấy chứng nhận kết quả kiểm định.

Xem thêm: Thủ tục báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 097 2118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục hành chính – Công ty Luật TNHH TLK.

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 972.984.034
Xem trong ngày: 884.035
Đang xem: 6.743
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo