SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Luật Việc làm số: 38/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2013 về việc làm;

3. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 quy định về Đăng ký doanh nghiệp;

4. Nghị định 23/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.         

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Toàn cầu hóa có ảnh hưởng mạnh mẽ tới nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, đặc biệt là những ảnh hưởng tích cực tới nền kinh tế trong và ngoài nước. Hiện nay, ngày càng có nhiều doanh nghiệp được thành lập và đã tạo ra cơ hội việc làm cho hàng triệu người. Tuy nhiên,  để một cá nhân có thể tiếp cận tới doanh nghiệp cũng như tìm kiếm được công việc phù hợp lại không hề dễ dàng. Do vậy, hoạt động dịch vụ việc làm ra đời được coi như là cầu nối giúp doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm lao động cũng như tạo ra nhiều cơ hội cho cá nhân tìm kiếm được công việc phù hợp. 

Nếu như Quý khách hàng đang có mong muốn hoạt động trong lĩnh vực việc làm nhưng còn nhiều vướng mắc về điều kiện hoạt động cũng như hồ sơ, thủ tục xin cấp phép và Quý khách đang cần một đơn vị pháp lý hỗ trợ, thì việc tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác.Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể cho Quý khách hàng về thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật hiện hành.

thu-tuc-xin-cap-giay-phep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam

Ảnh 1: Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm _ Hotline:  +(84) 97 211 8764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

1. Các bước thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Bước 1: Tư vấn và hỗ trợ khách hàng đáp ứng đủ điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm;

Bước 2: Chuẩn bị các tài liệu có liên quan;

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ xin xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm;

Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Bước 5: Tiếp nhận và bàn giao lại kết quả cuối cùng cho khách hàng.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký hợp đồng việc làm

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm như sau

A. Thành phần hồ sơ:

Theo quy định tại Nghị định 23/2021/NĐ-CP thì hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm:

1. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm;

2. 01 bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao và xuất trình bản gốc để đối chiếu Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm;

3. Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm;

4. Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

5. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài;

Lưu ý: Các văn bản nêu tại mục 5 này  phải được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.

6. 01 bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu bằng cấp chuyên môn theo quy định hoặc một trong các văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

+) Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao và xuất trình bản gốc để đối chiếu hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+) Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm);

Lưu ý: Các văn bản quy định tại thành phần hồ sơ thứ 6 là văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

7. Các giấy tờ khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

B. Cơ quan giải quyết:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính có thẩm quyền cấp giấy phép.

C. Cách thức thực hiện:

Quý Khách hàng nộp 01 bộ hồ sơ tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo một trong các hình thức sau:

- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc,

- Nộp hồ sơ qua đường bưu chính; hoặc,

- Nộp hồ sơ qua Công thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

D. Kết quả thực hiện:

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định.

thu-tuc-xin-cap-giay-phep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam

Ảnh 2: Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm _ Hotline:  +(84) 97 211 8764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

1. Dịch vụ việc làm là gì?

Theo Luật Việc làm 2013: ”Dịch vụ việc làm bao gồm: tư vấn, giới thiệu việc làm; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, cung cấp thông tin về thị trường lao động”.

2. Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm là gì?

2.1. Dịch vụ việc làm là gì?

Dịch vụ việc làm bao gồm các dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, cung cấp thông tin về thị trường lao động và thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Khi muốn thực hiện hoạt động kinh doanh cung cấp các dịch vụ trên, Quý Khách hàng sẽ phải xin Giấy phép hoạt động kinh doanh dịch vụ việc làm.

2.2. Giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm là gì?

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm được hiểu là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp biểu thị sự cho phép doanh nghiệp đó được hoạt động kinh doanh cung ứng dịch vụ về việc làm. 

3. Điều kiện để cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm?

3.1. Điều kiện đối với doanh nghiệp 

Có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định theo hợp đồng từ 03 năm (36 tháng) trở lên;

Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng);

3.3. Điều kiện đối với con người

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm phải bảo đảm điều kiện:

+) Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

+) Không thuộc một trong các trường hợp sau đây: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm;

+) Có trình độ từ đại học trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

=> Xem thêmThủ tục xin cấp giấy xác nhận phù hợp với tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,...

thu-tuc-xin-cap-giay-phep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam

Ảnh 3: Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm _ Hotline:  +(84) 97 211 8764

=> Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ việc làm

Câu 1: Thời hạn của giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm?

Theo quy định pháp luật, Giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm có một số thời hạn liên quan như sau:

- Thời hạn của giấy phép tối đa là 60 tháng;

- Đối với việc Giấy phép được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 60 tháng;

- Thời hạn giấy phép được cấp lại bằng thời hạn còn lại của giấy phép đã được cấp trước đó.

Câu 2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp dưới trình độ đại học có đủ điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm hay không?

Theo quy định tại về điều kiện như đã đề cập ở trên, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp muốn xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm cần đáp ứng yêu cầu có trình độ từ đại học trở lên. Tuy nhiên đối với  trường hợp người này đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn; hoặc quản lý dịch vụ việc làm; hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép thì sẽ không phải đáp ứng điều kiện về trình độ đại học.

Câu 3. Sau khi được cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm, công ty chúng tôi có cần lưu ý gì không?

Sau khi đã được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm thì Quý Khách hàng cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

1. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy phép, Quý Khách hàng sẽ  phải thực hiện thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tên người đại diện theo pháp luật thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm, số điện thoại, e-mail, website;

2. Trước 10 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động;

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký hợp đồng việc làm của doanh nghiệp dịch vụ việc làm

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài:  + (84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục hành chính  – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

07 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                   Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ ĐƯỢC DÙNG ĐỀ HỢP TÁC KINH DOANH KHÔNG? ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ ĐƯỢC DÙNG ĐỀ HỢP TÁC KINH DOANH KHÔNG? ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?

Việc nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh thông qua phương thức góp vốn sẽ có thể dẫn đến những thay đổi khiến nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 3.024.058
Xem trong ngày: 1.228
Đang xem: 112
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo