SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục xin chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) thành công ty cổ phần (CTCP) một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC XIN CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 quy định về đăng ký doanh nghiệp;

3. Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2021 quy định về việc hướng dẫn Đăng ký doanh nghiệp;

4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.     

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi loại hình công ty để phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc thay đổi loại hình công ty phải đảm bảo các điều kiện và thực hiện theo quy định của pháp luật. Không ít doanh nghiệp gặp vướng mắc trong quá trình tiến hành thủ tục chuyển đổi này.

Với mong muốn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH thành công ty cổ phần, Quý Khách hàng đang tìm kiếm đơn vị pháp lý có kinh nghiệm để được tư vấn và hỗ trợ. Vậy, Quý khách hàng tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần thông qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-xin-chuyen-doi-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-thanh-cong-ty-co-phan

Ảnh 1: Thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH thành công ty cổ phần _ Hotline:  +(84) 97 211 8764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC XIN CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

1. Các bước thực hiện thủ tục xin chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Bước 1: Tư vấn và hỗ trợ khách hàng đáp ứng đủ điều chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần;

Bước 2: Chuẩn bị các tài liệu có liên quan;

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ xin chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần;

Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ thực hiện thủ tục chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Bước 5: Tiếp nhận và bàn giao lại kết quả cuối cùng cho khách hàng.

=> Xem thêm: Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục xin chuyển đổi Công ty TNHH thành công ty cổ phần như sau: 

A. Thành phần hồ sơ:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2. Điều lệ công ty;

3. Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

+) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+) Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;

5. Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

6. Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của cổ đông mới;

7. Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho cổ phần, phần vốn góp; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;

8. Các giấy tờ khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Lưu ý: 

+) Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+) Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

B. Cơ quan giải quyết:

Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

C. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tới Phòng đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hoặc nộp hồ sơ qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia.

D. Kết quả thực hiện:

Sau khi hồ sơ thành lập công ty cổ phần được chấp thuận, Quý Khách hàng sẽ được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty cổ phần. 

=> Xem thêm: Tái cơ cấu hình thái cấu trúc sở hữu toàn diện có phân định trong doanh nghiệp

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC XIN CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

1. Khái niệm/định nghĩa về Công ty TNHH và công ty cổ phần?

- Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm hai loại hình. Đó là: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Những người góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Người góp vốn sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của Công ty gọi là thành viên góp vốn;

- Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật.

2. Ưu điểm, nhược điểm của việc chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần?

Ưu điểm:

- Chế độ trách nhiệm của CTCP là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro của các cổ đông không cao;

- Khả năng hoạt động rất rộng, trong hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề;

- Cơ cấu vốn hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty;

- Khả năng huy động vốn rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm riêng có của công ty cổ phần;

- Việc chuyển nhượng vốn là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng.

Nhược điểm:

- Việc quản lý và điều hành rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích;

- Việc thành lập và quản lý cũng phức tạp hơn công ty TNHH do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.

3. Điều kiện để chuyển đổi từ Công ty TNHH thành công ty cổ phần?

3.1. Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật);

3.2.  Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

4. Cách thức chuyển đổi Công ty TNHH thành công ty cổ phần

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về các phương thức chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần gồm:

- Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

- Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

- Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

- Kết hợp ba phương thức trên.

=> Xem thêm: Việc bán vốn góp trong công ty cổ phần có thuộc khoản phải nộp thu nhập cá nhân không?

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu…….vv.

thu-tuc-xin-chuyen-doi-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-thanh-cong-ty-co-phan

Ảnh 2: Thủ tục xin chuyển đổi Công ty TNHH thành công ty cổ phần _ Hotline: +(84) 97 211 8764

=> Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Tái cơ cấu đối với loại hình công ty cổ phần

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Câu 1. Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty cổ phần, Công ty chúng tôi còn cần thực hiện công việc gì khác không?

Sau khi Quý khách hàng đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty cổ phần, Công ty cần thực hiện những công việc sau đây :

- Khắc dấu cho công ty mới sau khi làm thủ tục chuyển đổi:

+) Do thay đổi loại hình nên thông tin trên con dấu công ty sẽ bị thay đổi, vì vậy doanh nghiệp cần khắc con dấu mới;

+) Nếu con dấu cũ và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cũ của doanh nghiệp do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục trả dấu cũ và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, đồng thời đăng ký mẫu dấu mới với cơ quan công an.

- Thủ tục về thuế sau chuyển đổi: 

+) Về hóa đơn: Nếu doanh nghiệp tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ đã phát hành, doanh nghiệp phải thực hiện công việc sau: Khắc dấu tên công ty để đóng trên hóa đơn và nộp mẫu TB04/AC thay đổi thông tin trên hóa đơn;

+) Về chữ ký số: Liên hệ với đơn vị cung cấp chữ ký số để điều chỉnh lại tên cho phù hợp.

Câu 2. Thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH thành công ty cổ phần có mất phí, lệ phí Nhà nước không?

Kết quả của thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH thành công ty cổ phần là Quý Khách hàng sẽ được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty cổ phần. Vì vậy, Căn cứ theo biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Lệ phí đăng ký doanh nghiệp bao gồm cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Phí công bố nội dung Đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần.

Vậy, Quý khách thực hiện thủ tục chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần sẽ mất phí, lệ phí Nhà nước là 150.000 đồng đối với trường hợp nộp trực tiếp tại phòng Đăng ký kinh doanh.

Câu 3. Tôi có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục xin chuyển đổi Công ty TNHH thành công ty cổ phần không?

Trả lời: 

Căn cứ theo Bộ luật Dân sự 2015 quy định về các trường hợp đại diện theo ủy quyền: “Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự”

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”.

Do vậy, Quý Công ty hoàn toàn có thể ủy quyền cho một người đại diện công ty làm thủ tục và đến nhận kết quả. Tuy nhiên, người được ủy quyền phải xuất trình văn bản ủy quyền của Quý Công ty và giấy tờ chứng thực cá nhân còn thời hạn hiệu lực.

=> Xem thêm: Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

ên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài:  + (84) 97 211 8764  để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin trân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

CAM KẾT CỦA TLK LAWFIRM TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                   Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo