SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật An toàn thông tin mạng số: 86/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2015 quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng; quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng;

2. Nghị định số: 58/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 07 năm 2016 quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự;

3. Nghị định số: 23/2022/TT-BQP được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

ngày 04 tháng 04 năm 2022 quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS;

4. QCVN 01:2022/BQP do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ biên soạn, Ban Cơ yếu Chính phủ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Thông tư số 23/2022/TT-BQP;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.        

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự là quá trình phức tạp cần phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và nhanh chóng để tránh các rủi ro pháp lý và giảm thiểu tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh.Quý khách đang không biết bắt đầu từ đâu, không biết xử lý các loại thủ tục, giấy tờ pháp lý liên quan tới việc thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự như thế nào? Quý khách đang cần tư vấn bởi một tổ chức pháp luật chuyên nghiệp và uy tín?

Nếu đúng như vậy thì bạn tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự cho bạn qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-xuat-khau-nhap-khau-san-pham-mat-ma-dan-su

Ảnh 1. Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ

1. Các bước thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ và đơn đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự;

Bước 2: Nộp hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Bước 3: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định tính hợp lệ và xử lý hồ sơ;

Bước 4: Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

Bước 5: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự;

Bước 6: Tổ chức, cá nhân tiếp nhận kết quả.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

A. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự bao gồm một số giấy tờ chính sau:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự;

(2) Bản sao Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự;

(3) Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm mật mã dân sự nhập khẩu;

(4) Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

(5) Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

(6) Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng: 01 bản hồ sơ.

B. Cơ quan giải quyết

Ban Cơ yếu Chính phủ.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tới Ban Cơ yếu Chính phủ thông qua Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã hoặc;

- Nộp qua dịch vụ bưu chính tới Ban Cơ yếu Chính phủ thông qua Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã;

- Nộp qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của  Ban Cơ yếu Chính phủ thông qua Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã .

D. Kết quả thực hiện

Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

3. Nội dung của Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự bao gồm các nội dung sau đây:

1. Ngày, tháng, năm;

2. Căn cứ pháp lý;

3. Thông tin cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Giấy phép;

4. Thời hạn giấy phép;

5. Ký tên, đóng dấu.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã quân sự

thu-tuc-xuat-khau-nhap-khau-san-pham-mat-ma-dan-su

Ảnh 2. Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự_Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ

1. Thế nào là mật mã dân sự?

Căn cứ theo quy định tại QCVN 01:2022/BQP Luật an toàn thông tin mạng 2018 quy định về mật mã theo đó:

Mật mã là những quy tắc, quy ước riêng dùng để thay đổi hình thức biểu hiện thông tin nhằm bảo đảm bí mật, xác thực, toàn vẹn của nội dung thông tin.

Mật mã dân sự là kỹ thuật mật mã và sản phẩm mật mã được sử dụng để bảo mật hoặc xác thực đối với thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Sản phẩm mật mã dân sự là các tài liệu, trang thiết bị kỹ thuật và nghiệp vụ mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Các sản phẩm mật mã dân sự bao gồm các thiết bị mã hóa, phần mềm mã hóa, thiết bị chứng thực, thẻ thông minh, hệ thống quản lý khóa và các sản phẩm liên quan đến bảo mật thông tin…

2. Điều kiện cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự là gì?

Theo Luật an toàn thông tin mạng 2015, doanh nghiệp được cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

(1) Có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự;

(2) Sản phẩm mật mã dân sự nhập khẩu phải được chứng nhận, công bố hợp quy theo quy định tại Luật an toàn thông tin mạng 2015;

(3) Đối tượng và mục đích sử dụng sản phẩm mật mã dân sự không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

3. Trình tự nộp hồ sơ và tiếp nhận thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự thực hiện như thế nào?

(1) Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự nộp hồ sơ đề nghị đề nghị cấp Giấy phép tại Ban Cơ yếu Chính phủ.

(2) Thẩm định hồ sơ

Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra và thông báo cho doanh nghiệp nộp hồ sơ biết về tính hợp lệ của hồ sơ. Đối với hồ sơ không hợp lệ, Ban Cơ yếu Chính phủ có văn bản thông báo cho doanh nghiệp nộp hồ sơ và nêu rõ yếu tố không hợp lệ. Doanh nghiệp có quyền nộp lại hồ sơ bổ sung hoặc văn bản giải trình tính hợp lệ.

(3) Trả kết quả

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định và cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

=> Xem thêm: Thủ tục đề nghị hỗ trợ giải mã công nghệ

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ

Câu hỏi 1: Để được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, doanh nghiệp cần đáp ứng tiêu chí nào?

Trả lời: 

Theo Luật an toàn thông tin mạng 2015, doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

(1) Có đội ngũ quản lý, điều hành, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyên môn về bảo mật, an toàn thông tin;

(2) Có hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với quy mô cung cấp sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự;

(3) Có phương án kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

(4) Có phương án bảo mật và an toàn thông tin mạng trong quá trình quản lý và cung cấp sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự;

(5) Có phương án kinh doanh phù hợp.

Câu hỏi 2: Trường hợp không có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự có được phép thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự không?

Trả lời: 

Câu trả lời là Không. 

Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng 2015, để được cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự trước hết bắt buộc phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự.

Câu hỏi 3: Do cung ứng dịch vụ không đúng với nội dung ghi trên Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự nên doanh nghiệp của tôi bị tạm đình chỉ hoạt động. Đến nay tôi đã thực hiện điều chỉnh nội dung Giấy phép và thời hạn tạm đình chỉ đến nay cũng đã 8 tháng, vậy tôi đã được phép tiếp tục hoạt động kinh doanh chưa?

Trả lời: 

Câu trả lời là Đã được phép tiếp tục kinh doanh. 

Theo Luật an toàn thông tin mạng 2015, doanh nghiệp bị tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự có thời hạn không quá 06 tháng trong các trường hợp sau đây:

(1) Cung cấp sản phẩm, dịch vụ không đúng với nội dung ghi trên Giấy phép;

(2) Không đáp ứng được một trong các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này;

(3) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp này, thời hạn đã quá 06 tháng và doanh nghiệp của quý khách cũng đã khắc phục được lý do bị đình chỉ. Vậy nên, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh.

=> Xem thêm: Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng thủ tục hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

10 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo