SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

CÁC HÌNH THƯC ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Hiện nay, tôi đang có nhu cầu thực hiện đầu tư tại Việt Nam? Tuy nhiên, tôi còn một số thắc mắc liên quan đến các hình thức đầu tư gián tiếp vào Việt Nam. Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Thủ tục xin góp vốn trong tổ chức kinh tế đã thành lập tại Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài

2. Thủ tục xin gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

3. Thủ tục xin Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

4. Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

NỘI DUNG TƯ VẤN

Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu cùng với những chính sách thu hút nhà đầu tư, Việt Nam đang cho thấy là một trong những miền đất hứa của các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài bởi nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực trẻ, dồi dào. Tuy nhiên, thông thường các nhà đầu tư sẽ gặp khó khăn trong việc xác định xem có những hình thức đầu tư gián tiếp nào theo pháp luật nước sở tại và chọn lựa hình thức đầu tư nào cho phù hợp. Hiểu được những băn khoăn của Quý Khách hàng, trong bài viết này, chúng tôi xin cung cấp cho Quý Khách hàng những quy định cơ bản nhất về các hình thức đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.

cac-hinh-thuc-dau-tu-gian-tiep-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam

Ảnh 1. Các hình thức đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam?_Hotline: +(84) 97 211 8764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI QUY ĐỊNH VỀ CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

1. Một số khái niệm chung

1.1 Đầu tư là gì?

Đầu tư theo nghĩa rộng được hiểu là là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm mục đích thu về cho người đầu tư các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó. Nguồn lực có thể là tiền, tài sản, tài nguyên thiên nhiên, sức lao động và trí tuệ. Các kết quả đạt được mong muốn có thể là sự tăng thêm các tài sản tài chính, tài sản vật chất, tài sản trí tuệ và nguồn lực.

Đầu tư theo nghĩa hẹp bao gồm những hoạt động sử dụng các nguồn lực sẵn có ở hiện tại để tiến hành các hoạt động kinh doanh nhằm đem lại những kết quả trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã sử dụng. 

Như vậy, đầu tư được hiểu là hoạt động sử dụng các nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực, vật chất và trí tuệ để sản xuất kinh doanh trong một thời gian nhất định nhằm thu về lợi nhuận và lợi ích kinh tế xã hội.

1.2 Nhà đầu tư là gì?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 18 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020: “Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.”

Như vậy, theo định nghĩa, ta xác định, nhà đầu tư có thể là cá nhân hoặc tổ chức, họ bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh. Nhà đầu tư ở đây có thể là nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

1.3 Nhà đầu tư nước ngoài

Căn cứ theo quy định tại Khoản 19 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020: “Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam”.

2. Các hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài

Đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư mà các nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư, nhưng không nắm quyền quản lý, kiểm soát và sử dụng phần vốn góp của mình mà thông qua một định chế tài chính trung gian. Hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm các hình thức sau đây:

- Góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán;

- Góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán;

- Mua, bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác trên thị trường chứng khoán Việt Nam;

- Mua bán các giấy tờ có giá khác bằng đồng Việt Nam do người cư trú là tổ chức được phép phát hành trên lãnh thổ Việt Nam;

- Ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông qua công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán và các tổ chức được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư theo các quy định của pháp luật về chứng khoán; ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông qua tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

- Góp vốn, chuyển nhượng vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong các quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

- Các hình thức đầu tư gián tiếp khác theo quy định của pháp luật.

3. Phân biệt hình thức đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

3.1. Giống nhau:

Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp đều là hình thức nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư với mục đích sinh lời.

3.2. Khác nhau:

- Về quyền kiểm soát:

Đầu tư trực tiếp: Nhà đầu tư có quyền kiểm soát, quản lý, sử dụng nguồn vốn của mình để thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách chủ động, trực tiếp mà không phải thông qua bên thứ 3.

Đầu tư gián tiếp: Nhà đầu tư chỉ bỏ vốn mà không nắm quyền kiểm soát, quản lý, sử dụng nguồn vốn của mình để thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách trực tiếp, chủ động. Việc kiểm soát, quản lý và sử dụng nguồn vốn này sẽ thuộc về bên thứ ba.

- Về trách nhiệm:

+ Đầu tư trực tiếp: nhà đầu tư trực tiếp sẽ chịu trách nhiệm cao hơn so với nhà đầu tư gián tiếp vì nhà đầu tư trực tiếp là người kiểm soát, quản lý, sử dụng nguồn vốn của công ty để đầu tư, kinh doanh nên mọi quyết định của nhà đầu tư sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của tổ chức. Lợi nhuận của tổ chức thu được là cao hay thấp sẽ phụ thuộc vào các quyết định, các chính sách mà nhà đầu tư đưa ra;

+ Đầu tư gián tiếp: nhà đầu tư gián tiếp sẽ chịu trách nhiệm với tổ chức ít hơn rất nhiều so với nhà đầu tư trực tiếp bởi nhà đầu tư gián tiếp chỉ đầu tư tiền của, tài sản của mình vào tổ chức mà không quản lý, kiểm soát, điều hành tổ chức. Trường hợp tổ chức kinh doanh không thuận lợi, phát sinh các khoản nợ hoặc các nghĩa vụ tài sản khác, lúc này, những nhà đầu tư gián tiếp chỉ chịu trách nhiệm với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản này trong phạm vi số vốn đã góp vào tổ chức (trong trường hợp nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn nhưng không nắm quyền kiểm soát, quản lý tổ chức).

- Về mức độ rủi ro:

Thông thường, nhà đầu tư trực tiếp sẽ là những người đóng góp về tài sản cũng như tinh thần, trí tuệ cho tổ chức nhiều hơn là những nhà đầu tư gián tiếp. Vì vậy, mức độ rủi ro về tài chính của nhà đầu tư trực tiếp sẽ cao hơn nhà đầu tư gián tiếp.

cac-hinh-thuc-dau-tu-gian-tiep-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam

Ảnh 2. Các hình thức đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam? _Hotline: +(84) 97 211 8764

=> Xem thêm: Ưu đãi đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

II. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,...

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

cac-hinh-thuc-dau-tu-gian-tiep-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam

Ảnh 3. Các hình thức đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam?_Hotline: +(84) 97 211 8764

III. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

Câu hỏi 1: Nguyên tắc chung khi đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam?

Trả lời:

So với hình thức đầu tư trực tiếp, nguyên tắc của hình thức này đơn giản hơn hẳn. Cụ thể như sau:

- Mọi giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư phải thực hiện bằng đồng Việt Nam và thông qua một tài khoản ngân hàng theo quy định;

- Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư gián tiếp theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-NHNN;

- Theo quy định, nhà đầu tư chỉ được chuyển đúng số tiền đầu tư đã cam kết. Số tiền đầu tư khi chuyển vào tài khoản ngân hàng là tiền gửi có kỳ hạn hoặc tiền tiết kiệm tại các chi nhánh, tổ chức tín dụng ngoài Việt Nam.

Hình thức đầu tư gián tiếp phù hợp với các dự án có quy mô vừa và nhỏ, vì không thành lập công ty nên thủ tục đầu tư khá đơn giản và nhanh chóng. Hy vọng những thông tin hữu ích đã chia sẻ, quý khách sẽ lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp nhất.

Câu hỏi 2: Những tác động tích cực khi đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam?

Trả lời: 

- Quốc gia sở tại được chủ động trong bố trí cơ cấu đầu tư và chủ động trong việc sử dụng vốn;

- Vốn đầu tư được phân tán trong vô số những người mua cổ phiếu, trái phiếu và đưa đến các địa chỉ khác nhau. Và do vậy, chủ đầu tư có thể phân tán được rủi ro trong kinh doanh;

- Phần lớn là các khoản vốn ưu đãi và viện trợ, nên thời gian sử dụng dài, lãi suất rất thấp, khối lượng vốn lớn nên thường được sử dụng đầu tư vào các công trình cần nhiều vốn, thời gian hoàn vốn dài, lãi suất thấp như xây dựng và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng... để tạo điều kiện và môi trường nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp.

Câu hỏi 3: Tổ chức kinh tế được Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thì cần làm những thủ tục gì?

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, tổ chức kinh tế có Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cần làm thủ tục sau:

- Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật Đầu tư năm 2020 thì thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên, cổ đông tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế;

- Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư năm 2020 nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính. Đối với trường hợp quy định tại các điểm a và b khoản 2 Điều 26 của Luật Đầu tư năm 2020, sau khi nhà đầu tư nước ngoài được chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài với tư cách là thành viên, cổ đông của tổ chức kinh tế được xác lập khi hoàn tất thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông.

=> Xem thêm: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép kinh doanh khi nào?

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số Hotline: +(84) 97 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC LUẬT TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi quý khách hàng sử dụng từ lần thứ 2.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK           

-  ĐT: +(84) 243 2011 747                         Hotline: +(84) 97 211 8764

-  Email: info@tlklawfirm.vn                    Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo