SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC THUỘC THẨM QUYỀN CẤP CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

 CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật điện lực số: 28/2014/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

2. Nghị định số: 137/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 10 năm 2013 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; 

3. Nghị định số: 08/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 01 năm 2018 về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương;

4. Nghị định số: 17/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 05 tháng 02 năm 2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương;  

5. Thông tư số: 21/2020/TT-BCT được Bộ Công Thương ban hành ngày 09 tháng 09 năm 2020 về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực;

6. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực bao gồm tư vấn thiết kế công trình điện và tư vấn giám sát thi công công trình điện. Để có thể tư vấn những hoạt động này đòi hỏi cá nhân, tổ chức phải có kiến thức chuyên môn đáp ứng yêu cầu, điều kiện theo quy định pháp luật. Giấy cấp phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện chính là cơ sở chứng minh cá nhân, tổ chức đáp ứng điều kiện này. 

Công ty Luật TNHH TLK sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương qua bài viết dưới đây. 

cap-giay-phep-hoat-dong-tu-van-chuyen-nganh-dien-luc-thuoc-tham-quyen-cap-cua-bo-cong-thuong

Ảnh 1. Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC THUỘC THẨM QUYỀN CẤP CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

1. Các bước thực hiện cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương

Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền; 

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế điều kiện của tổ chức, cá nhân; 

Bước 3: Tiếp nhận kết quả. 

Lưu ý: Trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế nếu thấy tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định hoặc không tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, cơ quan cấp giấy phép có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép bổ sung để đáp ứng điều kiện hoặc từ chối cấp giấy phép bằng văn bản (nêu rõ lý do).

=> Xem thêm: Các bên tham gia trong hợp đồng mua bán điện gồm những đơn vị nào?

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương

A. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương bao gồm một số tài liệu sau:

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực; 

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép;

3. Danh sách trích ngang các chuyên gia tư vấn chính; bản sao bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động đã ký của chuyên gia tư vấn chính có tên trong danh sách với tổ chức tư vấn;

4. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn (Quyết định phân công nhiệm vụ, giấy xác nhận của các đơn vị có dự án mà chuyên gia đã thực hiện hoặc các tài liệu có giá trị tương đương);

5. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

6. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

7. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tuyến thông qua dịch vụ công trực tuyến; hoặc,

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Công thương; hoặc,

- Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính tới Bộ Công thương.

D. Kết quả thực hiện

Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực.

=> Xem thêm: Nguyên tắc xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời

cap-giay-phep-hoat-dong-tu-van-chuyen-nganh-dien-luc-thuoc-tham-quyen-cap-cua-bo-cong-thuong

Ảnh 2. Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công thương_Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC THUỘC THẨM QUYỀN CẤP CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

1. Hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực là gì? 

Hoạt động điện lực là hoạt động của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện lực, bán buôn điện, bán lẻ điện, tư vấn chuyên ngành điện lực và những hoạt động khác có liên quan.

Theo đó, hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực là một trong những hoạt động điện lực bao gồm tư vấn thiết kế công trình điện và tư vấn giám sát thi công công trình điện. Đơn vị tư vấn sẽ đưa ra lời tư vấn dựa trên kinh nghiệm, kỹ năng của mình cũng như nhu cầu, mong muốn của khách hàng. 

2. Điều kiện hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực

Điều kiện hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực chỉ áp dụng đối với các hạng mục công trình liên quan trực tiếp đến chuyên ngành điện, các hạng mục công trình xây dựng khác áp dụng theo quy định pháp luật về xây dựng.

Căn quy định pháp luật thì hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực chỉ áp dụng đối với các hạng mục công trình liên quan trực tiếp đến chuyên ngành điện, các hạng mục công trình xây dựng khác áp dụng theo quy định pháp luật về xây dựng.

3. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực

(i) Đơn vị tư vấn chuyên ngành điện lực có các quyền sau đây:

- Hoạt động tư vấn theo giấy phép hoạt động điện lực;

- Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ cho hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực;

- Đề nghị các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật phục vụ cho hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực;

- Hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

(ii) Đơn vị tư vấn chuyên ngành điện lực có các nghĩa vụ sau đây:

- Áp dụng các quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật của Việt Nam liên quan đến công tác tư vấn quy hoạch và đầu tư xây dựng điện. Trường hợp áp dụng quy phạm và tiêu chuẩn của nước ngoài thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

- Áp dụng công nghệ và phương pháp tính toán tiên tiến để lập đề án quy hoạch phát triển điện lực và hồ sơ, tài liệu về đầu tư xây dựng công trình điện lực phù hợp với yêu cầu hiện đại hoá trong lĩnh vực phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo đảm độ an toàn, tin cậy cao trong đầu tư xây dựng công trình điện lực;

- Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã thực hiện;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

=> Xem thêm: Quy định về việc bảo vệ hệ thống mạng lưới điện cao thế

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Bổ sung quy định về giá hợp đồng mua bán điện để so với khung giá điện năm cơ sở

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC THUỘC THẨM QUYỀN CẤP CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Câu hỏi 1: Sau khi giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực hết thời hạn nhưng vẫn muốn hoạt động thì phải làm sao?

Trả lời: 

Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết thời hạn sử dụng 30 ngày, đơn vị điện lực được cấp giấy phép có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định và thực hiện trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

Như vậy nếu muốn tiếp tục hoạt động thì tổ chức tư vấn chuyên ngành điện lực phải đề nghị cấp giấy phép hoạt động mới trước khi giấy phép cũ hết hạn là 30 ngày. Nhằm đảm bảo có giấy phép mới ngay khi giấy phép cũ hết hạn. 

Câu hỏi 2: Có thể thay đổi thông tin trên giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực không? 

Trả lời: 

Câu trả lời là có.

Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực có thể thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép. 

Việc thay đổi thông tin trên giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực phải thực hiện theo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật tương tự như thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực. 

Câu hỏi 3: Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực bị thu hồi trong những trường hợp nào? 

Trả lời: 

Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực bị thu hồi trong những trường hợp như:

- Giấy phép hoạt động điện lực bị thu hồi trong trường hợp đơn vị điện lực vi phạm quy định pháp luật; 

- Đơn vị điện lực có nhu cầu ngừng hoạt động hoặc chuyển giao hoạt động được cấp phép cho đơn vị khác; 

- Khi có đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do đơn vị điện lực vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan; 

- Đơn vị phát điện không thực hiện quy định về nghĩa vụ;

- Đơn vị điện lực vi phạm quy định Báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày thay đổi địa chỉ trụ sở trong giấy phép hoạt động điện lực.

Tổ chức thực hiện tư vấn chuyên ngành điện lực cần tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình hoạt động đồng thời tránh rơi vào những trường hợp trên để không bị thu hồi giấy phép hoạt động. 

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký tham gia thị trường điện

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

15 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài mới nhất 2023

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài mới nhất 2023

Trong thị trường hội nhập ngày nay, Việt Nam đang ngày càng phát triển, vươn xa đến tầm quốc tế. Vì thế, nhu cầu sử dụng các chuyên gia và lao động nước ngoài cũng gia tăng không ngừng. Tuy nhiên, muốn để người nước ngoài được làm việc hợp...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo