SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Cấp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (giấy phép khai thác cơ sở ANS) một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY (GIẤY PHÉP KHAI THÁC CƠ SỞ ANS)

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số: 66/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hàng không dân dụng việt nam số: 61/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2014;

3. Nghị định số: 92/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 07 năm 2016 quy định quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng;

4. Thông tư số: 19/2017/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay;

5. Thông tư số: 32/2021/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 14 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay; 

6.Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.     

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Dịch vụ bảo đảm hoạt động bay là dịch vụ công ích bao gồm dịch vụ không lưu, dịch vụ thông tin, dịch vụ dẫn đường, giám sát,...là một trong các dịch vụ cần thiết và quan trọng đảm bảo hoạt động bay cho tàu bay. Để thực hiện hoạt động này doanh nghiệp cần được cấp Giấy phép hoạt động từ Bộ Giao thông vận tải, ngoài ra, cần đáp ứng điều kiện về vốn, ví dụ khi cung cấp dịch vụ thông tin dẫn đường giám sát, dịch vụ khí tượng hàng không có tỷ lệ vốn nhà nước không được thấp hơn 65% vốn điều lệ và tỷ lệ vốn góp của cá nhân, tổ chức nước ngoài chiếm không quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp của bạn chuyên thực hiện các hoạt động liên quan đến hàng không, sân bay và? Bạn đang muốn tiến hành hoạt động cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay? Và bạn đang rất cần một tổ chức pháp lý uy tín và chuyên nghiệp để tư vấn về các hồ sơ, điều kiện cần thiết để thực hiện thủ tục này?

Nếu đúng như vậy thì bạn tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc Thủ tục cấp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (giấy phép khai thác cơ sở ANS) cho bạn qua bài viết dưới đây.

cap-giay-phep-khai-thac-co-so-cung-cap-dich-vu-bao-dam-hoat-dong-bay-giay-phep-khai-thac-co-so-ans

Ảnh 1. Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (giấy phép khai thác cơ sở ANS)_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY (GIẤY PHÉP KHAI THÁC CƠ SỞ ANS) 

1. Các bước thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (giấy phép khai thác cơ sở ANS) 

Bước 1: Doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ theo quy định;

Bước 2: Cục Hàng không Việt Nam thẩm định hồ sơ, đề nghị hoàn thiện hồ sơ (nếu có);

Bước 3: Cục Hàng không Việt Nam tiến hành kiểm tra thực tế;

Bước 4: Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay;

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không không chung 

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đề nghị cấp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (giấy phép khai thác cơ sở ANS)

A. Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác cơ sở ANS theo quy định;

2. Danh mục hệ thống, thiết bị kỹ thuật của cơ sở ANS;

3. Báo cáo tổ chức bộ máy, điều hành của cơ sở, số lượng kíp trực, chế độ và thời gian làm việc;

4. Tài liệu hướng dẫn khai thác của cơ sở ANS và danh mục lưu trữ hệ thống các văn bản, tài liệu liên quan;

5. Danh mục hệ thống, thiết bị bay kiểm tra, hiệu chuẩn, bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị của tổ chức đã được cấp phép; bản sao chứng chỉ đủ điều kiện bay của tàu bay thực hiện công tác bay kiểm tra, hiệu chuẩn, bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị; bản sao giấy phép lái tàu bay của người lái tàu bay áp dụng đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bay kiểm tra, hiệu chuẩn, bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị.

6. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

7. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

8. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết

Cục Hàng không Việt Nam.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam;

- Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính tới Cục Hàng không Việt Nam.

D. Kết quả thực hiện

Cấp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (giấy phép khai thác cơ sở ANS).

3. Nội dung của Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (giấy phép khai thác cơ sở ANS)

Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (giấy phép khai thác cơ sở ANS) bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tên tổ chức, địa chỉ cấp Giấy phép khai thác cơ sở ANS;

2. Cơ sở hoạt động;

3. Mục đích;

4. Phạm vi;

5. Chế độ hoạt động;

6. Các giới hạn (nếu có);

7. Trách nhiệm của tổ chức.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy phép khai thác thiết bị thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay; thiết bị lắp đặt, hoạt động tại khu bay 

cap-giay-phep-khai-thac-co-so-cung-cap-dich-vu-bao-dam-hoat-dong-bay-giay-phep-khai-thac-co-so-ans

 Ảnh 2. Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (giấy phép khai thác cơ sở ANS)_Hotline: 0972118764 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY (GIẤY PHÉP KHAI THÁC CƠ SỞ ANS)

1. Khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay là gì?

Bảo đảm hoạt động bao gồm hai hoạt động là tổ chức và quản lý bảo đảm hoạt động bay và hoạt động cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay. Trong đó, dịch vụ bảo đảm hoạt động bay là dịch vụ cần thiết để bảo đảm an toàn, điều hòa, liên tục và hiệu quả cho hoạt động bay, bao gồm dịch vụ không lưu; dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát; dịch vụ khí tượng; dịch vụ thông báo tin tức hàng không; dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn. Dịch vụ bảo đảm hoạt động bay là dịch vụ công ích.

2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo đảm hoạt động bay 

Để kinh doanh dịch vụ bảo đảm hoạt động bay doanh nghiệp cần được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và hệ thống kỹ thuật, thiết bị khi đáp ứng các yêu cầu về hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị, quy trình khai thác đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành hàng không dân dụng. Ngoài ra, doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện về vốn như sau:

(1) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn phải là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

(2) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin dẫn đường giám sát, dịch vụ khí tượng hàng không có tỷ lệ vốn nhà nước không được thấp hơn 65% vốn điều lệ và tỷ lệ vốn góp của cá nhân, tổ chức nước ngoài chiếm không quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

3. Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay

Dịch vụ đảm bảo hoạt động bay góp phần đảm bảo an toàn, hiệu quả cho hoạt động bay của tàu bay, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này cần chịu những trách nhiệm như sau:

1. Đầu tư, bảo đảm cơ sở hạ tầng, phương tiện, hệ thống thiết bị kỹ thuật, nhân lực; thiết lập, tổ chức và đảm bảo hoạt động các cơ sở ANS theo quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với các tiêu chuẩn của ICAO; 

2. Xây dựng tài liệu hướng dẫn khai thác của các cơ sở ANS; phương thức, quy trình bảo đảm hoạt động bay; kế hoạch ứng phó không lưu, chương trình huấn luyện, các kế hoạch và chương trình khác liên quan đến bảo đảm hoạt động bay theo quy định; ban hành quy định về quản lý, khai thác, bảo dưỡng hệ thống thiết bị của đơn vị; tài liệu hướng dẫn khai thác các hệ thống thiết bị bảo đảm hoạt động bay;

3. Đảm bảo công tác phối hợp giữa các cơ sở ANS trong nước và quốc tế, giữa các cơ sở ANS và đơn vị quân sự có liên quan; 

4. Thống nhất một cơ sở ANS xây dựng, khảo sát, đo đạc, cập nhật và quản lý eTOD; đảm bảo việc kết nối, trao đổi, lưu trữ dữ liệu hàng không theo quy định của pháp luật phục vụ bảo đảm hoạt động bay; 

5. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tìm kiếm, cứu nạn HKDD; diễn tập vận hành cơ chế tìm kiếm cứu nạn HKDD; 

6. Xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung phương thức bay; bản đồ, sơ đồ hàng không. Tham gia việc thiết lập các bề mặt giới hạn chướng ngại vật tại sân bay có hoạt động bay dân dụng; thiết lập các bề mặt giới hạn chướng ngại vật đối với các trạm, đài vô tuyến thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp;

7. Tổ chức bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống thiết bị dẫn đường, giám sát, bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị phù hợp với phạm vi trách nhiệm của doanh nghiệp;

8. Phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam quản lý và sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ hàng không theo quy định;

9. Thiết lập và duy trì hoạt động SMS;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp lại Giấy phép, năng định nhân viên bảo đảm hoạt động bay 

cap-giay-phep-khai-thac-co-so-cung-cap-dich-vu-bao-dam-hoat-dong-bay-giay-phep-khai-thac-co-so-ans

Ảnh 3. Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (giấy phép khai thác cơ sở ANS)_Hotline: 0972118764

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay 

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY (GIẤY PHÉP KHAI THÁC CƠ SỞ ANS)

Câu hỏi 1: Giấy phép khai thác cơ sở ANS bị thu hồi trong trường hợp nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư 19/2017/TT- BGTVT thì trong những trường hợp sau đây, Giấy phép khai thác cơ sở sẽ bị thu hồi:

(1) Cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép;

(2) Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng nội dung ghi trong giấy phép;

(3) Không duy trì đủ điều kiện theo giấy phép đã được cấp;

(4) Vi phạm quy định về đảm bảo an ninh, an toàn trong bảo đảm hoạt động bay;

(5) Giấy phép bị tẩy xóa, sửa chữa.

Câu hỏi 2: Trong trường hợp muốn thay đổi phạm vi, phương thức cung cấp dịch vụ, chế độ hoạt động của cơ sở ANS thì doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục gì để thay đổi?

Trả lời:

Trong trường hợp muốn thay đổi mục đích, phạm vi, phương thức cung cấp dịch vụ, chế độ hoạt động của cơ sở ANS thì doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác cơ sở ANS để thay đổi. Ngoài trường hợp này, doanh nghiệp có thể tiến hành thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác cơ sở ANS nếu thuộc những trường hợp sau đây:

(1) Giấy phép bị mất hoặc bị hỏng;

(2) Thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; thay đổi tên cơ sở, địa chỉ của cơ sở ANS;

(3)  Phục hồi và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của giấy phép khai thác cơ sở ANS (áp dụng trong trường hợp giấy phép khai thác bị thu hồi).

Câu hỏi 3: Cơ sở ANS bao gồm những cơ sở nào?

Trả lời:

Cơ sở ANS bao gồm:

1. Cơ sở dịch vụ không lưu, cơ sở quản lý luồng không lưu; 

2. Cơ sở thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không; cơ sở cung cấp dịch vụ bay kiểm tra, hiệu chuẩn, bay đánh giá phương thức bay;

3. Cơ sở cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không;

4. Cơ sở cung cấp AIS; cơ sở bản đồ, sơ đồ, dữ liệu hàng không; cơ sở thiết kế phương thức bay hàng không dân dụng;

5. Cơ sở cơ sở cung cấp dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn hàng không.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy phép, năng định nhân viên đảm bảo hoạt động bay 

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

10 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

CẤP GIẤY PHÉP QUÁ CẢNH HÀNG HÓA CỦA CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

CẤP GIẤY PHÉP QUÁ CẢNH HÀNG HÓA CỦA CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

Việt Nam và Lào là hai quốc gia láng giềng thân thiết, có tình hữu nghị được xây dựng từ lâu đời, việc giúp đỡ lẫn nhau về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội là điều cần thiết và luôn được nhà nước quan tâm.

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo