SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký) một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y (TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT, SAI SÓT, HƯ HỎNG; THAY ĐỔI THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ)

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Thú y số: 79/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2015;

2. Luật Thương mại số: 36/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005;

3. Nghị định số: 35/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;

4. Nghị định số: 80/2022/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 13 tháng 10 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;

5. Thông tư số: 13/2016/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 02 tháng 06 năm 2016 Quy định về quản lý thuốc thú y;

6. Thông tư số: 18/2018/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y;

7. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.        

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Từ lâu, y tế dành cho động vật đã được quan tâm và đầu tư rất nhiều. Trong đó, việc nhập khẩu thuốc thú y cũng được nhiều doanh nghiệp thực hiện để làm đa dạng hơn nguồn thuốc cũng như các loại thuốc nhập khẩu thường có hiệu quả cao. Để nhập khẩu thuốc thú y, đơn vị nhập khẩu phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y. Vậy khi có vấn đề cần cấp lại Giấy chứng nhận này thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục như thế nào?

Quý Khách hàng lựa chọn Công ty Luật TNHH TLK để tìm câu trả lời cho vấn đề trên là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký) cho bạn qua bài viết dưới đây.

cap-lai-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-nhap-khau-thuoc-thu-y-trong-truong-hop-bi-mat-sai-sot-hu-hong-thay-doi-thong-tin-co-lien-quan-den-to-chuc-dang-ky

Ảnh 1. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y (TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT, SAI SÓT, HƯ HỎNG; THAY ĐỔI THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ) 

1. Các bước thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký) 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y chuẩn bị và nộp hồ sơ cấp lại tới cơ quan có thẩm quyền;

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ;

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y hoặc có văn bản trả lời và nêu rõ lý do trong trường hợp không cấp;

Bước 4: Tiếp nhận kết quả.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)
A. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký) bao gồm một số tài liệu như sau:

1. Đơn đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu;

2. Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi trong trường hợp thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký;

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị mất;

4. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

5. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

6. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

B. Cơ quan giải quyết

Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia; hoặc,

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính tới Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

D. Kết quả thực hiện

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y được cấp lại; hoặc,

- Văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

3. Nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y

Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y được ban hành theo mẫu bao gồm các nội dung sau đây:

1. Cơ quan ban hành (Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), quốc hiệu, tiêu ngữ;

2. Tên văn bản Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y;

3. Số Giấy chứng nhận;

4. Thông tin cơ sở được cấp Giấy chứng nhận;

5. Loại sản phẩm thuốc thú y được phép nhập khẩu;

6. Hiệu lực Giấy chứng nhận;

7. Địa điểm, thời gian ban hành Giấy chứng nhận;

8. Cục trưởng ký tên, đóng dấu;

9. Một số nội dung khác theo quy định của mẫu.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y

cap-lai-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-nhap-khau-thuoc-thu-y-trong-truong-hop-bi-mat-sai-sot-hu-hong-thay-doi-thong-tin-co-lien-quan-den-to-chuc-dang-ky

Ảnh 2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)_Hotline: 0972118764 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y (TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT, SAI SÓT, HƯ HỎNG; THAY ĐỔI THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ)

1. Thế nào là nhập khẩu thuốc thú y?

Thuốc thú y khi lưu hành trong thị trường được xem là một loại hàng hóa. Do đó, thuốc thú y cũng có thể được nhập khẩu như các loại hàng hóa khác. Việc nhập khẩu hàng hóa theo quy định của Luật Thương mại 2005 nghĩa là hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng vào lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, việc nhập khẩu thuốc thú y cũng tương tự như trên, nghĩa là đưa thuốc thú y được sản xuất, buôn bán, lưu hành tại lãnh thổ nước ngoài hoặc khu vực hải quan riêng vào lãnh thổ Việt Nam để tiêu thụ hoặc đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, sản xuất, tiêu dùng trong nước hoặc tái xuất khẩu để thu lợi nhuận.

2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu thuốc thú y

Căn cứ theo Luật Thú y 2015, cá nhân, tổ chức nhập khẩu thuốc thú y có một số quyền và nghĩa vụ như sau:

2.1. Quyền của tổ chức, cá nhân khi nhập khẩu thuốc thú y:

(1) Được pháp luật bảo vệ về thương hiệu hàng hóa;

(2) Được khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

(3) Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

(4) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi nhập khẩu thuốc thú y:

(1) Cung cấp hồ sơ nhập khẩu đúng với nội dung đã đăng ký;

(2) Tuân thủ quy định về điều kiện bảo quản thuốc;

(3) Cung cấp thuốc bảo đảm chất lượng theo đúng nội dung đăng ký;

(4) Lưu giữ tài liệu có liên quan đến từng lô thuốc thú y trong thời hạn ít nhất 06 tháng, kể từ ngày thuốc thú y hết hạn sử dụng;

(5) Chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan cho việc lấy mẫu, thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu;

(6) Trả kinh phí xử lý, bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm quy định về nhập khẩu thuốc thú y gây ra theo quy định của pháp luật.

Tổng kết: Khi nhập khẩu thuốc thú ý, tổ chức, cá nhân có một số quyền và nghĩa vụ được quy định tại Luật Thú y hiện hành cần được tuân thủ.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp lại Giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y

3. Trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y

Căn cứ theo quy định tại Luật Thú y 2015, Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y được cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp lại cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong một số trường hợp sau:

(1) Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y thuốc thú y bị mất;

(2) Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y có sai sót, hư hỏng;

(3) Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y cần thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký.

Tổng kết: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y được cấp lại trong một số trường hợp như bị mất, sai sót, hư hỏng hay thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký. Các trường hợp khác gây ra ảnh hưởng đối với giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y sẽ được xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Nội dung Đơn đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y

Đơn đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y được ban hành theo mẫu bao gồm một số nội dung như sau:

1. Tên tổ chức, cá nhân đăng ký, quốc hiệu, tiêu ngữ;

2. Số văn bản, địa điểm, thời gian làm đơn;

3. Tên văn bản Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận GMP, giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất, buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y;

4. Căn cứ pháp lý;

5. Thông tin tổ chức, cá nhân đăng ký;

6. Lý do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận;

7. Danh mục hồ sơ gửi kèm;

8. Đại diện tổ chức, cá nhân ký tên, đóng dấu;

9. Một số nội dung khác theo quy định của mẫu.

Tổng kết: Tổ chức, cá nhân cần điền đầy đủ và chính xác các nội dung được yêu cầu trong mẫu cũng như cung cấp các tài liệu liên quan minh chứng cho việc thay đổi thông tin (nếu có) thì hồ sơ mới được thẩm định là hợp lệ.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y (TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT, SAI SÓT, HƯ HỎNG; THAY ĐỔI THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ)

Câu hỏi 1: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y có hiệu lực trong bao lâu?
Trả lời:

Căn cứ theo Luật Thú y 2015, Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y có giá trị pháp lý trong 05 năm. Khi Giấy chứng nhận hết hạn thì tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục nhập khẩu thuốc thú y có thể làm thủ tục gia hạn. Tuy nhiên, thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận cần thực hiện trước 03 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận này hết hạn.

Câu hỏi 2: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thuốc thú y phải làm thủ tục đăng ký lưu hành thuốc thú y với Cục Thú y trong những trường hợp nào?

Trả lời:

Căn cứ theo quy định của Luật Thú y 2015, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thuốc thú y phải đăng ký lưu hành thuốc thú y với Cục Thú y trong trường hợp sau đây:

(1) Thuốc thú y mới sản xuất trong nước;

(2) Thuốc thú y lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam để buôn bán, sản xuất.

Câu hỏi 3: Tổ chức, cá nhân không cần làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y đối với thuốc thú y cùng loại đang được phép sản xuất trong trường hợp nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT, khi nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y để sản xuất, kinh doanh, cơ sở sản xuất thuốc thú y đã có giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) hoặc có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y do Cục Thú y cấp còn hiệu lực không phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y đối với thuốc thú y cùng loại đang được phép sản xuất.

=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký lưu hành thuốc thú y

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo