SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

PHÂN BIỆT KHẤU TRỪ VÀ HOÀN THUẾ

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Tôi có nghe về quy định khấu trừ và hoàn thuế. Tuy nhiên tôi chưa hiểu khấu trừ và hoàn thuế khác nhau như thế nào? Phân biệt hai phương pháp này ra sao? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Dịch vụ hoàn thuế GTGT 

2. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT

3. Quy định của pháp luật về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật số: 13/2008/QH12 được Quốc hội ban hành ngày 03 tháng 06 năm 2008 Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2016);

2. Luật số: 38/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 13 tháng 06 năm 2019 Luật Quản lý thuế;  

3. Nghị định số: 209/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 91/2014/NĐ-CP, Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Nghị định 10/2017/NĐ-CP, Nghị định 146/2017/NĐ-CP, Nghị định 49/2022/NĐ-CP);.

4. Thông tư số: 219/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC, Thông tư 193/2015/TT-BTC, Thông tư 130/2016/TT-BTC, Thông tư 173/2016/TT-BTC, Thông tư 93/2017/TT-BTC, Thông tư 25/2018/TT-BTC, Thông tư 82/2018/TT-BTC, Thông tư 43/2021/TT-BTC);

5. Thông tư số: 40/2021/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 01 tháng 06 năm 2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 100/2021/TT-BTC);

6. Thông tư số: 80/2021/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 29 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ;

7. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.    

NỘI DUNG TƯ VẤN

Thuế giá trị gia tăng là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước là một sự tiến bộ của pháp luật Việt Nam khi phát triển từ thuế doanh thu thành thuế giá trị gia tăng. Khấu trừ thuế và hoàn thuế là những quy định nhằm giảm thiểu, hoàn lại số thuế mà cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp đã đóng khi đáp ứng các điều kiện pháp luật. Từ đó, giúp hỗ trợ cho doanh nghiệp, khích lệ hoạt động sản xuất. Quý khách hàng đang khúc mắc liên quan tới phân biệt khấu trừ và hoàn thuế, Chúng tôi - Công ty luật TLK sẽ tư vấn qua bài viết dưới đây: “Phân biệt khấu trừ và hoàn thuế?”

phan-biet-khau-tru-va-hoan-thue

Ảnh 1. Phân biệt khấu trừ và hoàn thuế?_Hotline: 0972118764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN KHẤU TRỪ VÀ HOÀN THUẾ

1. Thuế GTGT là gì?

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Thuế giá trị gia tăng chỉ được tính trên phần giá trị tăng thêm, không tính vào vốn, vì thế tạo ra sự khuyến khích cho các cá nhân hay các tổ chức mạnh dạn góp phần đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh phù hợp với phương hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Thông tư số: 219/2013/TT-BTC, đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Phân biệt khấu trừ và hoàn thuế GTGT?

2.1. Về khái niệm

Khấu trừ thuế GTGT là một hình thức xác định số tiền thuế cần nộp vào ngân sách nhà nước đối với các sản phẩm tính thuế. Là hoạt động mà doanh nghiệp cần xác định chính xác số tiền thuế phải nộp dựa trên kết quả của việc lấy số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ đi số thuế giá trị gia tăng đầu vào. Thuế giá trị gia tăng đầu vào được hiểu là khi doanh nghiệp mua vào một lượng hàng hóa nhất định sẽ phải chịu thuế giá trị gia tăng của sản phẩm đó, còn khi doanh nghiệp bán sản phẩm cho người tiêu dùng, người đó sẽ phải chịu thuế giá trị gia tăng của loại hàng hóa đó.

Hoàn thuế giá trị gia tăng được hiểu là một khoản thuế được nhà nước trả lại mà đối tượng nộp thuế đã nộp cho Ngân sách Nhà nước. Cụ thể hơn là ngân sách nhà nước trả lại cho đơn vị kinh doanh, tổ chức doanh nghiệp, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ. Số tiền thuế được trả là số tiền thuế đầu vào khi doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trả mua hàng hóa dịch vụ mà đơn vị kinh doanh chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế. Hoặc đơn vị đó không thuộc diện chịu thuế.

2.2. Về bản chất

Khấu trừ thuế GTGT là một phương pháp tính thuế, được doanh nghiệp áp dụng ngay từ khi xác định thuế GTGT đầu vào. Theo đó doanh nghiệp sẽ không trực tiếp đi nộp thuế, mà số tiền thuế sẽ được trừ vào các khoản chi phí mua hàng của họ.

Hoàn thuế GTGT là hoạt động của cơ quan nhà nước, nhằm trả lại tiền thuế GTGT mà doanh nghiệp đã nộp. Hoàn thuế GTGT chỉ áp dụng khi doanh nghiệp nộp thuế GTGT đầu vào theo phương pháp khấu trừ

2.3. Về ý nghĩa

Việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đã nộp ở khâu đầu còn có chức năng tạo nên sự khích lệ cho việc chuyên môn hóa, hiện đại hóa sản xuất, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư công cụ sản xuất mới để đưa vào sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Bản chất của thuế GTGT là đánh vào người tiêu dùng sản phẩm – dịch vụ cuối cùng, không để cùng một món hàng nhưng lại bị thu thuế trùng lặp nên mới cần đến hoạt động khấu trừ thuế.

Hoàn thuế GTGT tạo tâm lý an tâm cho các doanh nghiệp khi thực hiện nộp thuế GTGT về sự đảm bảo của Nhà nước trong việc điều chỉnh hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích nhà nước và doanh nghiệp. Cơ chế hoàn thuế giúp cho các doanh nghiệp tích cực thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng lưu thông và xuất khẩu hàng hóa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời cơ chế hoàn thuế cũng giúp hỗ trợ vốn, giúp điều hòa lượng vốn luân chuyển trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Từ đó, giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

2.4. Về điều kiện thực hiện

(1) Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

- Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

- Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên;

Trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

(2) Điều kiện để được hoàn thuế GTGT: Căn cứ vào dịch vụ sản xuất sản phẩm, hàng hóa của cơ sở kinh doanh mà điều kiện, quy định hoàn thuế GTGT sẽ khác nhau. Về cơ bản, điều kiện để doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT như sau:

- Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;

- Có con dấu và giấy phép kinh doanh/giấy phép đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;

- Chứng từ, số liệu sổ sách kế toán được lập và lưu giữ theo đúng chuẩn mực kế toán;

- Có tài khoản ngân hàng với mã số thuế đăng ký trên chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Hồ sơ và thủ tục thực hiện hoàn thuế GTGT đúng với quy định hiện hành

Tổng kết: Khấu trừ thuế và hoàn thuế GTGT là những chế định tác động tích cực, góp phần làm cho sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển. Khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng liên quan mật thiết đến việc xác định chính xác nghĩa vụ thuế của cơ sở kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của cơ sở kinh doanh, đồng thời, góp phần chống gian lận thuế để chống thất thu ngân sách nhà nước.

=> Xem thêm: Thủ tục khai thuế GTGT cho dự án đầu tư

phan-biet-khau-tru-va-hoan-thue

Ảnh 2. Phân biệt khấu trừ và hoàn thuế_Hotline: 0972118764

II. TỔNG KẾT PHẦN GIẢI ĐÁP PHÂN BIỆT KHẤU TRỪ VÀ HOÀN THUẾ

Kính thưa Quý Khách hàng, từ những tổng hợp và phân tích trên đây, Công ty Luật TNHH TLK xin đưa ra phần giải đáp như sau:

Về cơ bản, có thể phân biệt khấu trừ và hoàn thuế dựa trên tính chất và cách thức thực hiện của nó. Khấu trừ là phương pháp tính thuế bằng cách lấy thuế GTGT đầu ra trừ đi thuế GTGT đầu vào. Còn hoàn thuế GTGT là việc nhà nước trả lại số thuế GTGT mà doanh nghiệp đã nộp theo phương pháp khấu trừ và đáp ứng các điều kiện hoàn thuế. 

=> Xem thêm: Những trường hợp nào không được tính khấu trừ thuế GTGT

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý khách.

=> Xem thêm: Dự án sử dụng nguồn vốn ODA vay có được hoàn thuế GTGT không?

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI KHẤU TRỪ VÀ HOÀN THUẾ GTGT 

Câu hỏi 1: Hồ sơ hoàn thuế hiện nay được kiểm tra ở đâu? 

Trả lời:

Theo quy định tại Luật Quản lý thuế năm 2019, tùy theo hồ sơ hoàn thuế mà địa điểm kiểm tra hồ sơ hoàn thuế tại các địa điểm sau:

1. Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước được thực hiện kiểm tra tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế;

2. Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế được thực hiện kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trụ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Câu hỏi 2: Trong khấu trừ thuế, làm thế nào để xử lý hóa đơn trên 20 triệu nhưng thanh toán bằng tiền mặt? 

Trả lời:

Theo Thông tư số: 96/2015/TT-BTC quy định nếu doanh nghiệp thực hiện thanh toán hóa đơn GTGT có giá trị trên 20 triệu đồng bằng tiền mặt thì cần phải kê khai và điều chỉnh giảm chi phí đối với giá trị của hóa đơn đã thực hiện thanh toán.

Câu hỏi 3: Cơ quan nào có thẩm quyền hoàn thuế? 

Trả lời:

Tùy từng trường hợp hoàn thuế, thẩm quyền giải quyết thuộc về một trong các cơ quan sau:

- Đối với trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thì thẩm quyền quyết định hoàn thuế là: Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ra quyết định.

- Đối với trường hợp hoàn trả tiền nộp thừa theo quy định của Luật quản lý thuế 2019 thì thẩm quyền ra quyết định hoàn thuế là: Thủ trưởng cơ quan thuế nơi tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế nộp thừa quyết định việc hoàn thuế.

- Đối với trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thì thẩm quyền ra quyết định hoàn thuế là: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi phát sinh số tiền thuế.

=> Xem thêm: Thủ tục hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ vào khu chế xuất

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý khách!

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                              Hotline: (+84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                         Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo