SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA CÁC CÔNG TY?

CÂU HỎI

Kính chào công ty Luật TNHH TLK, hiện tôi đang có thắc mắc và kính mong được Quý Công ty giải đáp vấn đề như sau: Công ty tôi hiện đang hợp tác với một công ty khác. Hiện nay giữa hai công ty đang có tranh chấp. Tuy nhiên, tôi chưa biết nộp đơn tại cơ quan nào để giải quyết vụ việc giúp mình. Vậy cho tôi hỏi, cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa các công ty? Mong được Quý Công ty giải đáp. Tôi xin cảm ơn!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1. Những tranh chấp nào về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải giải quyết của Tòa án

2. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động 

3. Tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án 

Cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH TLK, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết, chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung tư vấn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Bộ luật tố tụng dân sự số: 92/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015

2. Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

3. Luật trọng tài thương mại số: 54/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

4. Nghị định số: 22/2017/NĐ-CP được chính phủ ban hành ngày 24 tháng 02 năm 2017 quy định về hòa giải thương mại; 

5. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan. 

NỘI DUNG TƯ VẤN

Tranh chấp giữa các công ty là một hiện tượng phổ biến và thường xuyên diễn ra trong hoạt động của nền kinh tế thị trường. Do tính chất thường xuyên cũng như hậu quả của nó gây ra cho các chủ thể tham gia tranh chấp nói riêng và cho cả nền kinh tế nói chung, pháp luật Việt Nam đã sớm có những quan tâm nhất định đến hoạt động này cũng như các phương thức giải quyết nó thể hiện thông qua các quy định cụ thể trong nhiều văn bản pháp luật. Vậy, pháp luật quy định cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa các công ty? Đây là câu hỏi mà đông đảo Quý Khách hàng gửi đến cho Công ty Luật TNHH TLK. Việc xác định đúng sẽ giúp cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Chính vì vậy, thông qua bài viết này, Chúng tôi - Công ty Luật TNHH TLK sẽ giải đáp thắc mắc của Quý khách về vấn đề thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa các công ty?

tham-quyen-giai-quyet-tranh-chap-giua-cac-cong-ty 

Ảnh 1. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa các công ty?_Hotline: 0972118764

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA CÁC CÔNG TY?

1. Tranh chấp giữa các công ty là gì? 

Theo Từ điển Tiếng Việt, tranh chấp là đấu tranh, giằng co khi có ý kiến bất đồng thường là trong vấn đề quyền lợi giữa hai bên. Có thể hiểu tranh chấp theo ngôn ngữ pháp lý là một sự bất đồng ý kiến biểu hiện bằng việc tranh cãi, tranh luận giữa các bên nhằm phân xử quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm.

Như vậy, tranh chấp thương mại là các tranh chấp quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm giữa các thương nhân hoặc một trong các bên là thương nhân. Các tranh chấp thương mại có thể kể đến như tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng cung ứng dịch vụ và các hợp đồng khác có liên quan vì mục đích sinh lợi.

2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa các công ty?

Khi xảy ra tranh chấp nội bộ trong công ty, các bên có thể áp dụng các phương thức giải quyết như tranh chấp trong kinh doanh thương mại như trọng tài, tòa án. Do đó, tùy từng phương thức sẽ có có những cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp khác nhau:

Thứ nhất: Giải quyết tranh chấp giữa các công ty thông qua Trọng tài Thương mại 

Đây là phương thức chỉ được tiến hành nếu các bên có thỏa thuận trọng tài. Vì vậy, nếu các bên có thỏa thuận trọng tài và thỏa thuận này không vô hiệu thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp nội bộ công ty sẽ thuộc về các trung tâm trọng tài.

Thứ hai: Giải quyết tranh chấp giữa các công ty tại Tòa án

Căn cứ Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, tranh giữa các công ty sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết tại Tòa án. Cụ thể, theo quy định tại Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, Tòa án nhân dân cấp huyện sẽ giải quyết những tranh chấp giữa các công ty. Vì vậy, khi xảy ra tranh chấp, các bên có quyền lợi bị ảnh hưởng có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp Tỉnh nơi bị đơn cư trú nếu bị đơn là cá nhân hoặc tại nơi bị đơn có trụ sở nếu bị đơn là pháp nhân. 

Như vậy, tùy từng phương thức giải quyết tranh chấp sẽ có những cơ quan giải quyết khác nhau. 

=> Xem thêm: Những tranh chấp nào về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải giải quyết của Tòa án

3. Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa các công ty?  

Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, thẩm quyền của Tòa án được quy định như sau: 

Thứ nhất: Thẩm quyền theo cấp 

Tranh chấp giữa các công ty là tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại. Tuy nhiên, đây là chỉ tranh chấp phát sinh giữa các tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. Do đó, theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, tranh chấp phát sinh giữa các công ty sẽ thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện. 

Thứ hai: Thẩm quyền theo lãnh thổ

Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về kinh doanh, thương mại. Do vậy, Tòa án nhân dân nơi bị đơn đặt trụ sở sẽ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa các công ty. 

Thứ ba: Thẩm quyền của Tòa án theo sự lựa chọn của nguyên đơn

Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, nguyên đơn có quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương mại trong các trường hợp sau đây:

(1) Nếu không biết nơi đặt trụ sở của bị đơn thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi bị đơn có trụ sở cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết;

(2) Nếu tranh chấp phát sinh từ hoạt động của chi nhánh tổ chức thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi tổ chức có trụ sở hoặc nơi tổ chức có chi nhánh giải quyết;

(3) Nếu bị đơn không có trụ sở ở Việt Nam thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở giải quyết;

(3) Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình có trụ sở hoặc nơi xảy ra việc gây thiệt hại giải quyết;

(4) Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi hợp đồng được thực hiện giải quyết;

(5) Nếu các bị đơn có trụ sở ở nhiều nơi khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi một trong các bị đơn có trụ sở giải quyết. 

tham-quyen-giai-quyet-tranh-chap-giua-cac-cong-ty

Ảnh 2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa các công ty?_Hotline: 0972118764

II. TỔNG KẾT PHẦN GIẢI ĐÁP: THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA CÁC CÔNG TY?

Kính thưa Quý Khách hàng, từ những tổng hợp và phân tích trên đây, Công ty Luật TNHH TLK xin đưa ra phần giải đáp như sau!

Tùy từng phương thức giải quyết tranh chấp được các bên lựa chọn sẽ có những cơ quan giải quyết khác nhau, bao gồm:

(1) Trung tâm trọng tài nếu các bên có thỏa thuận trọng tài hoặc pháp luật quy định phải được giải quyết bằng trọng tài thương mại;

(2) Tòa án nhân dân cấp huyện nơi nơi bị đơn cư trú nếu bị đơn là cá nhân hoặc tại nơi bị đơn có trụ sở nếu bị đơn là pháp nhân. 

=> Xem thêm: Ưu điểm của hòa giải thương mại trong giải quyết các tranh chấp thương mại 

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA CÁC CÔNG TY?

Câu hỏi 1: Điều kiện giải quyết tranh chấp giữa các công ty bằng Trọng tài?

Trả lời:

Theo Luật Trọng tài thương mại 2010, giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài cần đáp ứng những điều kiện sau đây:

(1) Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp; 

(2) Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khá; 

(3) Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Câu hỏi 2: Nguyên tắc hòa giải khi giải quyết tranh chấp giữa các công ty?

Trả lời:

Căn cứ Nghị định 22/2017/NĐ-CP quy định việc hòa giải phải dựa trên các nguyên tắc sau:

(1) Các bên tranh chấp tham gia hòa giải hoàn toàn tự nguyện và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ; 

(2) Các thông tin liên quan đến vụ việc hòa giải phải được giữ bí mật, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác; 

(3) Nội dung thỏa thuận hòa giải không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ, không xâm phạm quyền của bên thứ ba.

=> Xem thêm: Tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án 

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Tố tụng – Công ty Luật TNHH TLK

CÔNG VIỆC CÔNG TY LUẬT TNHH TLK THỰC HIỆN

1. Tư vấn cho Quý khách hàng tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

2. Cung cấp tới Quý Khách hàng, đại diện thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan tới đời sống xã hội, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                                 Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                            Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

THÔNG TIN NÓNG HỔI – HỮU ÍCH CHO BẠN ĐỌC

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024 Như vậy, từ ngày 01/07/2024 khi mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng tăng lên...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo