SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số: 66/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;

2. Luật Sửa đổi một số điều của luật hàng không dân dụng Việt Nam số: 61/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2014;

3. Nghị định số: 05/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 25 tháng 01 năm 2021 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

4. Nghị định số: 64/2022/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 9 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng;

5. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Cảng hàng không, sân bay để có thể đi vào hoạt động, khai thác thì cần phải được cơ quan nhà nước cho phép. Đầu tiên cảng hàng không, sân bay phải được đăng ký vào Sổ đăng bạ cảng hàng không, sân bay và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay. Vậy làm thế nào để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay? Cảng hàng không, sân bay cần phải đáp ứng những điều nào? Đây chính là vấn đề được rất nhiều người khai thác cảng hàng không, sân bay quan tâm và tìm hiểu.

Nếu như Quý khách hàng cũng đang quan tâm đến các vấn đề trên thì Quý khách hàng tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới việc thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-cang-hang-khong-san-bay

Ảnh 1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

1. Các bước thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay

Bước 1: Chủ sở hữu hoặc tổ chức được giao quản lý cảng hàng không, sân bay gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay đến Cục Hàng không Việt Nam;

Bước 2: Cục Hàng không Việt Nam tiếp nhận và thẩm định hồ sơ;

Bước 3: Tiếp nhận kết quả.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay

A. Thành phần hồ sơ

*Trường hợp, chủ sở hữu hoặc tổ chức được giao quản lý cảng hàng không, sân bay gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay đến Cục Hàng không Việt Nam, hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay; 

2. Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của chủ sở hữu hoặc tổ chức được giao quản lý cảng hàng không, sân bay; bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc bản sao thẻ căn cước công dân hoặc bản sao hộ chiếu của chủ sở hữu cảng hàng không, sân bay là cá nhân.;

3. Bản sao quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư cảng hàng không, sân bay trong trường hợp xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cảng hàng không, sân bay;

4. Bản sao tài liệu xác nhận kết cấu hạ tầng của cảng hàng không, sân bay đã hoàn thành các thủ tục nghiệm thu theo quy định về đầu tư xây dựng trong trường hợp xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cảng hàng không, sân bay;

5. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

6. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

7. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

*Trong trường hợp cảng hàng không, sân bay đang xây dựng, chủ sở hữu hoặc tổ chức được giao quản lý cảng hàng không, sân bay nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời cảng hàng không, sân bay đến Cục Hàng không Việt Nam, hồ sơ bao gồm các tài liệu sau đây:

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay; 

2. Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của chủ sở hữu hoặc tổ chức được giao quản lý cảng hàng không, sân bay; bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc bản sao thẻ căn cước công dân hoặc bản sao hộ chiếu của chủ sở hữu cảng hàng không, sân bay là cá nhân.;

3. Bản sao quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư cảng hàng không, sân bay trong trường hợp xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cảng hàng không, sân bay;

4. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

5. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

6. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết

Cục Hàng không Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải Việt Nam.

C. Cách thức thực hiện

Chủ sở hữu hoặc tổ chức được giao quản lý cảng hàng không, sân bay gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay đến Cục Hàng không Việt Nam theo một trong các hình thức sau:

- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc,

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính; hoặc,

- Hồ hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải.

D. Kết quả thực hiện

Cảng hàng không, sân bay đáp ứng đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay. 

Đối với trường hợp cảng hàng không, sân bay đang xây dựng sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời cảng hàng không, sân bay.

thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-cang-hang-khong-san-bay

Ảnh 2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay_Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

1. Giấy chứng đăng ký cảng hàng không, sân bay là gì?

Cảng hàng không là khu vực xác định, bao gồm sân bay, nhà ga và trang bị, thiết bị, công trình cần thiết khác được sử dụng cho tàu bay đi, đến và thực hiện vận chuyển hàng không. Cảng hàng không bao gồm cảng hàng không quốc tế và cảng hàng không nội địa. Còn sân bay là khu vực xác định được xây dựng để bảo đảm cho tàu bay cất cánh, hạ cánh và di chuyển. Sân bay chỉ phục vụ mục đích khai thác hàng không chung hoặc mục đích vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi mà không phải vận chuyển công cộng là sân bay chuyên dùng.

Cảng hàng không, sân bay phải được đăng ký vào Sổ đăng bạ cảng hàng không, sân bay. Còn đối với Cảng hàng không, sân bay đang xây dựng được đăng ký tạm thời vào Sổ đăng bạ cảng hàng không, sân bay kể từ thời điểm khởi công xây dựng. Sổ đăng bạ cảng hàng không, sân bay giúp cho cơ quan nhà nước có thể quản lý được số lượng cảng hàng không, sân bay và mục đích hoạt động của các cảng hàng không sân bay này. Cảng hàng không, sân bay sau khi đăng ký vào Sổ đăng bạ cảng hàng không, sân bay sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay. 

Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cảng hàng không, sân bay đáp ứng đủ điều kiện để có thể thực hiện được các hoạt động theo mục đích khai thác đã đăng ký. Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay chính là tiền đề để người khai thác cảng hàng không, sân bay được cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay khi đủ điều kiện. Do đó trước khi khai thác cảng hàng không, sân bay thì cần phải đăng ký cảng hàng không, sân bay với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay

2. Điều kiện đăng ký cảng hàng không, sân bay

2.1. Điều kiện đăng ký cảng hàng không, sân bay

Cảng hàng không, sân bay là nơi diễn ra các hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa nội địa và quốc tế. Do đó để đảm bảo các hoạt động vận chuyển được diễn ra an toàn, đảm bảo an ninh hàng không thì các cảng hàng không, sân bay phải đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay đang xây dựng bao gồm:

1. Có giấy tờ chứng minh sự tạo lập hợp pháp cảng hàng không, sân bay;

2. Phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay đã được phê duyệt;

3. Có kết cấu hạ tầng phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc công nhận.

=> Xem thêm: Đóng cảng hàng không, sân bay

2.2. Điều kiện đăng ký cảng hàng không, sân bay đang xây dựng

Đối với các cảng hàng không, sân bay đang xây dựng muốn đăng ký cảng hàng không, sân bay cũng cần phải đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay đang xây dựng bao gồm:

1. Có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất và việc xây dựng cảng hàng không, sân bay;

2. Phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay đã được phê duyệt;

3. Có phương án xây dựng kết cấu hạ tầng phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc công nhận.

Tổng kết: Trên đây là các điều kiện quan trọng để cơ quan nhà nước xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay. Dựa trên các điều kiện trên khi thẩm định hồ sơ đề nghị đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay thì cơ quan nhà nước sẽ xem xét, thẩm định các nội dung sau đây: 

1. Cảng hàng không, sân bay được xây dựng phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc đã được phê duyệt;

2. Kết cấu hạ tầng của cảng hàng không, sân bay được xây dựng, nghiệm thu kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định và năng lực khai thác;

3. Phương án xây dựng kết cấu hạ tầng của cảng hàng không, sân bay phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định đối với việc đăng ký tạm thời cảng hàng không, sân bay đang xây dựng và năng lực khai thác.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

Câu hỏi 1: Khi nào thì phải thực hiện sửa đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay?

Trả lời:

Người được cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay phải cập nhật thông tin về những thay đổi của cảng hàng không, sân bay và đề nghị sửa đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay khi có sự thay đổi về:

1. Tên, địa chỉ của chủ sở hữu hoặc Người khai thác cảng hàng không, sân bay;

2. Tên cảng hàng không, sân bay;

3. Vị trí, tọa độ điểm quy chiếu cảng hàng không, sân bay;

4. Cấp sân bay;

5. Mục đích khai thác;

6. Năng lực khai thác tương ứng với loại tàu bay lớn nhất được phép khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

=> Xem thêm: Cơ quan có thẩm quyền đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp

Câu hỏi 2: Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay có được cấp lại không?

Trả lời:

Câu trả lời là.

Tại Nghị định 64/2022/NĐ-CP thì Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay bị mất, hỏng được đề nghị cấp lại. Người được cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay gửi đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức khác theo mẫu đến Cục Hàng không Việt Nam.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam xem xét quyết định cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay và gửi kết quả trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức khác đến người đề nghị. Trường hợp từ chối cấp lại, Cục Hàng không Việt Nam thông báo bằng văn bản lý do từ chối.

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục hành chính - Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ 

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thẩm định, Cục Hàng không Việt Nam đăng ký cảng hàng không, sân bay vào Sổ đăng bạ cảng hàng không, sân bay, cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay. 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: 0243 2011 747                          Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn             Website: tlklawfirm.vn

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài mới nhất 2023

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài mới nhất 2023

Trong thị trường hội nhập ngày nay, Việt Nam đang ngày càng phát triển, vươn xa đến tầm quốc tế. Vì thế, nhu cầu sử dụng các chuyên gia và lao động nước ngoài cũng gia tăng không ngừng. Tuy nhiên, muốn để người nước ngoài được làm việc hợp...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 8.551.256
Xem trong ngày: 1.541
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo