SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đăng ký các đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÁC ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật an toàn, vệ sinh lao động số: 84/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2015 quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động;

2. Nghị định số: 44/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2016 quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

3. Nghị định số: 140/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 08 tháng 10 năm 2018  sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Thông tư số: 08/2017/TT-BQP do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành ngày 06 tháng 01 năm 2017 quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng;

5. Thông tư số: 137/2021/TT-BQP do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành 

ngày 25 tháng 10 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BQP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng;

6. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.        

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Thủ tục đăng ký các đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là một quy trình quan trọng nhằm đảm bảo an toàn và phòng chống tai nạn lao động tại nơi làm việc. Việc đăng ký và kiểm định được thực hiện để bảo đảm an toàn cho người lao động và bảo vệ tài sản của các tổ chức và doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định của nhà nước.

Quý khách đang không biết bắt đầu từ đâu, không biết xử lý các loại thủ tục, giấy tờ pháp lý liên quan tới thủ tục đăng ký các đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động như thế nào? Quý khách đang cần tư vấn bởi một tổ chức pháp luật chuyên nghiệp và uy tín?

Nếu đúng như vậy thì bạn tìm tới Công ty Luật TNHH TLK là rất chính xác, bởi chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới Thủ tục đăng ký các đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho bạn qua bài viết dưới đây.

thu-tuc-dang-ky-cac-doi-tuong-kiem-dinh-ky-thuat-an-toan-lao-dong

Ảnh 1. Thủ tục đăng ký các đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động_Hotline: 0972118764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÁC ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

1. Các bước thực hiện thủ tục đăng ký các đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ và đơn đề nghị đăng ký các đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

Bước 2: Nộp hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Bước 3: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định tính hợp lệ và xử lý hồ sơ;

Bước 4: Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

Bước 5: Tổ chức, cá nhân tiếp nhận kết quả.

=> Xem thêm: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đăng ký các đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

A. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đăng ký các đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bao gồm một số giấy tờ chính sau:

1. Đơn đề nghị đăng ký các đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

2. Tờ khai đăng ký đối tượng kiểm định thực hiện theo Mẫu 5 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

3. Lý lịch đối tượng kiểm định;

4. Biên bản kiểm định;

5. Giấy chứng nhận kết quả kiểm định.

6. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

7. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

8. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số lượng: 01 bộ hồ sơ

B. Cơ quan giải quyết

Cơ quan An toàn, bảo hộ lao động quân đội

C. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tới Cơ quan An toàn, bảo hộ lao động quân đội hoặc;

- Nộp qua quân bưu tới Cơ quan An toàn, bảo hộ lao động quân đội;

- Nộp qua hệ thống mail bqp của Cơ quan An toàn, bảo hộ lao động quân đội.

D. Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký các đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

=> Xem thêm: Tái cơ cấu về an toàn lao động, bảo hộ lao động và vệ sinh công nghiệp trong doanh nghiệp

thu-tuc-dang-ky-cac-doi-tuong-kiem-dinh-ky-thuat-an-toan-lao-dong

Ảnh 2. Thủ tục đăng ký các đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động_Hotline: 0972118764

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÁC ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

1. Thế nào là đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động?

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 08/2017/TT-BQP, đối tượng kiểm định là máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Quốc phòng được quy định tại Thông tư 08/2017/TT-BQP

Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là hoạt động theo quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với đối tượng kiểm định.

Quá trình đăng ký các đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bao gồm nhiều bước, bao gồm kiểm tra và đánh giá các yếu tố kỹ thuật, tài liệu, thiết bị và quy trình, để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các yêu cầu an toàn lao động.

2. Các trường hợp phải kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Theo Thông tư 08/2017/TT-BQP, một số trường hợp phải kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bao gồm: 

1. Lần đầu trước khi đưa đối tượng kiểm định vào sử dụng;

2. Định kỳ khi đối tượng kiểm định đến hạn kiểm định lại;

3. Sau khi lắp đặt lại đối tượng kiểm định hoặc có cải tạo, sửa chữa làm thay đổi kết cấu, thông số kỹ thuật của đối tượng kiểm định;

4. Theo yêu cầu của đơn vị sử dụng hoặc theo yêu cầu của Cơ quan An toàn, bảo hộ lao động quân đội.

3. Trình tự thủ tục đăng ký các đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

(1) Nộp hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận kết quả kiểm định, cơ quan, đơn vị sử dụng đối tượng kiểm định hoặc cơ quan, đơn vị được ủy quyền phải lập hồ sơ đăng ký đối tượng kiểm định được quy định tại Thông tư 08/2017/TT-BQP và nộp trực tiếp, qua mail.bqp hoặc qua quân bưu đến Cơ quan An toàn, bảo hộ lao động quân đội.

(2) Thẩm định hồ sơ

Cơ quan An toàn, bảo hộ lao động quân đội kiểm tra và thông báo cho doanh nghiệp nộp hồ sơ biết về tính hợp lệ của hồ sơ. Đối với hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan An toàn, bảo hộ lao động quân đội có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nêu rõ yếu tố không hợp lệ. Tổ chức, cá nhân có quyền nộp lại hồ sơ bổ sung hoặc văn bản giải trình tính hợp lệ.

(3) Trả kết quả

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan An toàn, bảo hộ lao động quân đội cấp Giấy chứng nhận; trường hợp từ chối cấp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

=> Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT? 

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ MẬT MÃ DÂN SỰ

Câu hỏi 1: Có yêu cầu gì đối với đăng ký đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động không?

Trả lời: 

Theo Thông tư 08/2017/TT-BQP, đối tượng kiểm định sau khi kiểm định kỹ thuật an toàn lao động lần đầu đạt yêu cầu:

- Trước khi đưa vào sử dụng phải đăng ký với Cơ quan An toàn, bảo hộ lao động quân đội;

- Việc đăng ký chỉ thực hiện một lần đối với mỗi đối tượng.

Câu hỏi 2: Trường hợp nào phải đăng ký lại đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động?

Trả lời: 

Căn cứ Thông tư 08/2017/TT-BQP, các trường hợp phải đăng ký lại đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bao gồm:

1. Thay đổi đơn vị quản lý;

2. Sau khi cải tạo, sửa chữa làm thay đổi kết cấu, thông số kỹ thuật của đối tượng kiểm định đã đăng ký.

Câu hỏi 3: Có trường hợp nào phải dừng đăng ký đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động?

Trả lời: 

Câu trả lời là có. 

Căn cứ Thông tư 08/2017/TT-BQP, phải dừng đăng ký đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các trường hợp sau:

1. Đối tượng kiểm định bị hư hỏng không có khả năng sửa chữa hoặc không có nhu cầu sử dụng, đơn vị quản lý đối tượng kiểm định phải báo cáo bằng văn bản về Cơ quan An toàn, bảo hộ lao động quân đội để dừng việc kiểm định và đăng ký;

2. Thu hồi đăng ký, ra quyết định thông báo cho cơ quan, đơn vị, cá nhân sử dụng đối tượng kiểm định.

=> Xem thêm: Báo cáo định kỳ về vấn đề lao động, an toàn vệ sinh lao động

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng thủ tục hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

10 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                      Hotline: +(84) 97 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                 Website: tlklawfirm.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA VIDEO CỦA TLK

XEM THÊM
×

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

THÔNG TIN NÓNG HỔI – HỮU ÍCH CHO BẠN ĐỌC

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG, TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỐI THIỂU TỪ NGÀY 01/07/2024 Như vậy, từ ngày 01/07/2024 khi mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng tăng lên...

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo