SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Tel: 0243 2011 747 Hotline: 097 211 8764

Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam. có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (điều chỉnh) một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN (ĐIỀU CHỈNH)

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Kiểm toán độc lập số: 67/2011/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2011;

2. Nghị định số: 17/2012/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 13 tháng 3 năm 2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập;

3. Nghị định số: 41/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 3 năm 2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập;

4. Thông tư số: 203/2012/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2012 Về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

5. Các văn bản pháp luật hướng dẫn khác có liên quan.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kiểm toán sẽ không tránh khỏi việc có những thay đổi về tên doanh nghiệp, người đại diện, trụ sở,... và một số thông tin khác trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Nếu gặp phải những tình huống này, Quý khách hàng hẳn sẽ có nhiều thắc mắc như Giấy chứng nhận đó có còn sử dụng được hay không? Có cần điều chỉnh thông tin thay đổi trên Giấy chứng nhận không? Việc điều chỉnh thông tin sẽ được thực hiện như thế nào?

Những thắc mắc này sẽ hoàn toàn được giải đáp khi Quý Khách hàng đến với Công ty Luật TNHH TLK. Với đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan tới thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho Quý Khách hàng qua bài viết dưới đây:

thu-tuc-dang-ky-cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-kiem-toan-dieu-chinh

Ảnh 1. Thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (điều chỉnh)_Hotline: 097 211 8764

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN (ĐIỀU CHỈNH)

1. Các bước thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (điều chỉnh)

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị và nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền;

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và thẩm định tính hợp lệ của danh mục hồ sơ;

Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hoặc chưa rõ ràng, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp giải trình và bổ sung hồ sơ;

Bước 4: Tiếp nhận kết quả.

2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (điều chỉnh)

A. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ để thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán gồm một số tài liệu như sau:

1. Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo mẫu;

2. Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đã được cấp lần gần nhất;

3. Báo cáo mô tả chi tiết nội dung đề nghị điều chỉnh và các tài liệu có liên quan đến thông tin điều chỉnh;

4. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);

5. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;

6. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

B. Cơ quan giải quyết

Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính.

C. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính; hoặc,

- Nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính tới Bộ Tài chính.

D. Kết quả thực hiện

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, chủ thể nộp hồ sơ sẽ nhận được:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đã điều chỉnh; hoặc,

- Văn bản từ chối điều chỉnh giấy phép của Bộ Tài chính kèm lý do từ chối.

3. Nội dung Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

1. Tên doanh nghiệp, quốc hiệu, tiêu ngữ;

2. Ngày, tháng, năm đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận;

3. Tên Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

4. Thông tin doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận;

6. Nội dung cần điều chỉnh và lý do điều chỉnh Giấy chứng nhận;

7. Danh mục hồ sơ kèm theo;

7. Cam kết của doanh nghiệp đề nghị được cấp Giấy chứng nhận;

8. Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên, đóng dấu.

=> Xem thêm: Thủ tục xin chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN (ĐIỀU CHỈNH)

1. Thế nào là kiểm toán độc lập và kinh doanh dịch vụ kiểm toán?

Kiểm toán độc lập là việc kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra và đưa ra ý kiến của mình về báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, đồng thời thực hiện các công việc về kiểm toán khác theo thỏa thuận trong hợp đồng kiểm toán.

Doanh nghiệp thành lập và hoạt động tại Việt Nam, được cấp phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán được gọi là doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam. Doanh nghiệp kiểm toán có thể tồn tại dưới các hình thức như công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân.

Kinh doanh dịch vụ kiểm toán được hiểu là việc doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp đạt yêu cầu của quy định pháp luật và được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán sau đó cung cấp dịch vụ cho đơn vị được kiểm toán dựa trên hợp đồng.

2. Các trường hợp doanh nghiệp kiểm toán cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Doanh nghiệp kiểm toán cần thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán trong các trường hợp có thay đổi về những thông tin sau:

1. Tên doanh nghiệp kiểm toán; Tên doanh nghiệp kiểm toán bằng tiếng nước ngoài (nếu có); Tên viết tắt (nếu có); Địa chỉ trụ sở chính;

2. Họ và tên người đại diện theo pháp luật và họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc) của doanh nghiệp kiểm toán (nếu không phải là người đại diện theo pháp luật);

3. Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

4. Số, ngày cấp và tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

5. Các điều khoản, điều kiện doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ khi sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Các thông tin trên có ảnh hưởng đến tính hợp pháp của dịch vụ kiểm toán mà doanh nghiệp kiểm toán đang kinh doanh. Do đó, khi có thay đổi các thông tin trên, doanh nghiệp kiểm toán cần phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán ngay để tránh các hệ lụy như:

- Việc thay đổi thông tin dẫn đến doanh nghiệp không còn đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

- Thông tin trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán không khớp với tình hình hiện tại của doanh nghiệp dẫn đến không đảm bảo giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận;

- Một số thay đổi bắt buộc phải được thông báo đến Bộ Tài chính bằng văn bản. Do đó, nếu doanh nghiệp không thông báo và thực hiện thủ tục điều chỉnh thì sẽ vi phạm quy định của Luật Kiểm toán độc lập.

3. Tại sao doanh nghiệp kiểm toán phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán?

Doanh nghiệp kiểm toán phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán vì những lý do sau:

- Đây là thủ tục bắt buộc khi có các thay đổi về nội dung trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

- Đảm bảo giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và hoạt động kinh doanh dịch vụ này của doanh nghiệp kiểm toán là hợp pháp;

- Thể hiện sự tuân thủ quy định pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán;

- Phòng tránh rủi ro trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tài liệu liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán;

- Trường hợp vi phạm, doanh nghiệp kiểm toán phải chịu xử phạt hành chính.

thu-tuc-dang-ky-cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-kiem-toan-dieu-chinh

Ảnh 2. Thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (điều chỉnh)_Hotline: 097 211 8764

=> Xem thêm: Các trường hợp đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:

Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;

Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;

Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;

Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;

Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;

Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;

Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;

Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu.

Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau. 

Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.

thu-tuc-dang-ky-cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-kiem-toan-dieu-chinh

Ảnh 3. Thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (điều chỉnh)_Hotline: 097 211 8764

=> Xem thêm: Quyền của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam 

IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN (ĐIỀU CHỈNH)

Câu hỏi 1: Khi có thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán nhưng không thực hiện thủ tục điều chỉnh, doanh nghiệp kiểm toán có bị phạt không?

Trả lời:

Câu trả lời là . Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán có giá trị pháp lý là sự chấp thuận của Bộ Tài chính cho hoạt động cung cấp có lợi nhuận dịch vụ kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán đến khách hàng là các đơn vị được kiểm toán. Các nội dung trên Giấy chứng nhận này đảm bảo Bộ Tài chính nắm rõ và quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán. Chính vì vậy, doanh nghiệp kiểm toán sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán khi có thay đổi phải điều chỉnh theo quy định.

Câu hỏi 2: Doanh nghiệp kiểm toán phải thông báo những thông tin bị thay đổi nào cho Bộ Tài chính và trong thời hạn bao lâu?

Trả lời:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi thông tin, doanh nghiệp kiểm toán phải thông báo đến Bộ Tài chính bằng văn bản. Một số thông tin doanh nghiệp cần phải thông báo cho Bộ Tài chính khi có thay đổi là:

1. Danh sách kiểm toán viên hành nghề;

2. Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 21 và Điều 31 của Luật này;

3. Tên, địa điểm đặt trụ sở chính của doanh nghiệp;

4. Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, tỷ lệ vốn góp của các thành viên;

5. Tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

6. Thành lập, chấm dứt hoạt động hoặc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

7. Thực hiện việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi, giải thể.

Câu hỏi 3: Trường hợp doanh nghiệp kiểm toán chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu có cần làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán không?

Trả lời:

Câu trả lời là không. Việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán chỉ thực hiện khi có thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận. Việc Giấy chứng nhận bị mất, bị hỏng hoặc doanh nghiệp kiểm toán chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu dẫn đến tạo ra doanh nghiệp mới thì cần thực hiện thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

=> Xem thêm: Các trường hợp kiểm toán viên hành nghề không được thực hiện kiểm toán

Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số Hotline: 097 211 8764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

Phòng Thủ tục Hành chính – Công ty Luật TNHH TLK

PHÍ DỊCH VỤ

Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

20 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Hỗ trợ cho Quý khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.

2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.

3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!

Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK

- ĐT: +(84) 243 2011 747                             Hotline: 097 211 8764

- Email: info@tlklawfirm.vn                        Website: tlklawfirm.vn

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ (Vui lòng click vào nút dưới đây để chọn gói dịch vụ)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Giấy phép hoạt động số: 01021852/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP. Hà Nội
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7
GỌI NGAY: 097 211 8764
Vì trách nhiệm cộng đồng - Tư vấn hoàn toàn miễn phí
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tổng lượt truy cập: 9.605.425
Xem trong ngày: 3.452
Đang xem: 60
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo